Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence 

V: 15. 01. 2021 - / U: 15. 01. 2021 - / UL RS 5/21

Skrij povezave
 
Komentar