Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence 

V: 15. 01. 2021 - 31. 03. 2021 / U: 15. 01. 2021 - 31. 03. 2021 / UL RS 5/21

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 5/21).
 
Komentar