Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

V: 24. 08. 2002 - 22. 09. 2023 / U: 24. 08. 2002 - 22. 09. 2023 / UL RS 72/02

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 72/02).
 
Komentar