Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) 

V: 05. 04. 2022 - 21. 11. 2022 / U: 05. 04. 2022 - 21. 11. 2022 / UL RS 48/22

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 48/22).
 
Komentar