Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) 

V: 21. 05. 2016 - / U: 21. 05. 2016 - / UL RS 117/06 ... 36/16

 
Komentar