Zakon o računovodstvu (ZR) 

V: 20. 04. 2002 - / U: 20. 04. 2002 - / UL RS 23/99 ... 30/02

 
Komentar