Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) 

V: 15. 06. 2024 - / U: 15. 06. 2024 - / UL RS 44/24

 
Komentar