Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu 

 
Komentar