Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) 

V: 10. 02. 2024 - / U: 10. 02. 2024 - / UL RS 123/23 ... 12/24

 
Komentar