Napake pri DDV v povezavi z izdajo računov 

 
Komentar