Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 

V: 23. 09. 2023 - / U: 23. 09. 2023 - / UL RS 97/23

Skrij povezave
 
Komentar