Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP, EPA 998-IX) 

V: 02. 09. 2023 - / U: 02. 09. 2023 - / UL RS 95/23

 
Komentar