Višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz za davčno obdobje maj, junij in julij 2022 znaša 0 evrov 

 
Komentar