Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) 

V: 30. 12. 2021 - 13. 02. 2023 / U: 30. 12. 2021 - 13. 02. 2023 / UL RS 152/20 ... 206/21

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB5, UL RS 206/21).
 
Komentar