Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) 

V: 30. 12. 2021 - / U: 30. 12. 2021 - / UL RS 152/20 ... 206/21

 
Komentar