Uporaba dela nepremičnine za opravljanje dejavnosti in za oddajo v najem 

 
Komentar