Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 

V: 09. 01. 2021 - / U: 09. 01. 2021 - / UL RS 3/21

Skrij povezave
 
Komentar