Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist 

V: 01. 01. 2021 - 30. 06. 2021 / U: 01. 01. 2021 - 30. 06. 2021 / UL RS 195/20

Skrij povezave
 
Komentar