Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE 

Berete neaktualno različico dokumenta (1. izdaja, verzija 1, Furs).
 
Komentar