Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K 

 
Komentar