Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov 

 
Komentar