Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 

V: 01. 05. 2020 - 23. 10. 2020 / U: 01. 05. 2020 - 23. 10. 2020 / UL RS 49/20 ... 61/20

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB1, UL RS 61/20).
 
Komentar