Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah 

V: 01. 01. 2020 - / U: 01. 01. 2020 - / UL RS 80/19

Skrij povezave
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar