Odvisni stroški pridobitve finančne naložbe, razporejene v skupino finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti prek kapitala 

Skrij povezave
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar