Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

V: 21. 12. 2011 - 20. 12. 2013 / U: 21. 12. 2011 - 20. 12. 2013 / UL EU L 277/05 ... 339/11

 
Komentar