Prenos dejavnosti z občine na družbo in njena obdavčitev z DDV 

 
Komentar