Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu) 

V: 24. 07. 2010 - 07. 10. 2011 / U: 24. 07. 2010 - 07. 10. 2011 / UL RS 59/10

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 59/10).
 
Komentar