Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV 

Komentar