Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES 

 
Komentar