Obračun plače in plačilo prispevkov za direktorja družbe 

 
Komentar