Zbirka

Vsa vodila vedno pri roki, na vaši najljubši napravi.


EKSPERT RFR je prva aplikacija za uspešno delo na področjih računovodstva, davščin, financ in prava. Vsebuje sistematično urejene in med seboj povezane predpise, pojasnila uradnih organov, sodbe različnih stopenj domačih sodišč in Sodišča EU, vse podkrepljene z razširjenimi tolmačenji in odgovori strokovnjakov Zveze RFR. Z naborom funkcionalnosti poskrbi za enostavno branje in upravljanje v skladu z lastnimi potrebami. Nenehno se osvežuje, deluje pa na vaši najljubši napravi. Kjerkoli in kadarkoli.

Iskanje

Hitro iščite po obsežnem, dnevno posodobljenem arhivu.


Z aplikacijo EKSPERT RFR je iskanje podlag za delo preprosto. Za vsebinami brskate po ključnih besedah ali kratici, pri predlogu predpisov se lahko omejite na področje računovodstva, davščin ali povezanih predpisov ali pa iščete po podpodročjih.

Zadetki iskanja so pregledno organizirani po tipih vsebin – predpisi, sodbe, pojasnila, tolmačenja, zgledi. Prikazani so po aktualnosti in opremljeni z virom, datumom sprejetja in začetkom veljavnosti.
Ekspert RFR razume vaš način dela in pozna vse vaše strokovne izzive.

Primerjave

Zlahka primerjajte vse različice predpisa.


EKSPERT RFR vam olajša spremljanje nenehnih sprememb v vseh strokovnih vsebinah. Z njim lahko hipno primerjate veljavni dokument s katerokoli prejšnjo različico. Spremenjeni deli so v aktualnem dokumentu obarvani zeleno, v starejšem pa rdeče.

Lahko pa pobrskate tudi za nazaj in najdete različico predpisa, ki je bila veljavna na točno določen datum, ali pa poiščete različice predpisa po obdobju veljavnosti.
Primerjava različic
Beležke

Komentiranje

Delajte si svoje beležke in jih delite s kolegi.


EKSPERT RFR je celostno delovno orodje, prilagojeno vašim potrebam in izzivom. Med prebiranjem strokovnih vsebin si lahko delate zaznamke in zapisujete svoje komentarje.

Vse označbe in komentarji ob posameznem predpisu se shranjujejo v Moj predal in jih lahko prikličete, kadarkoli jih potrebujete. Za vas pomembne dokumente in pripise lahko delite s svojimi kolegi.
 • Komentiranje
 • Beleženje
 • Shranjevanje
 • Deljenje

Dostopi in cene

Ekspert RFR dostopi

Izziv dneva vam lahko reši že pri prvi jutranji kavi, naložba vanj pa stane manj kot kavo na dan.

»Osnovni dostop vam omogoča preprosto uporabo referenčne zbirke predpisov in uporabo številnih naprednih funkcionalnosti. Pomeni konec iskanja predpisov po spletu, zmanjšanje možnosti dvomov oziroma napak ter enostavno beleženje, shranjevanje in deljenje predpisov s kolegi.«

Osnovni dostop

 • Referenčna zbirka predpisov s področij računovodstva, davščin in financ – čistopisov veljavnih zakonov, uredb, pravilnikov, sklepov, uredb in direktiv EU, računovodskih standardov in kolektivnih pogodb
 • Bogat arhiv predpisov od leta 1970
 • Iskanje na ravni poglavij, členov ali prilog ter primerjanje različic predpisov skozi čas
 • Napredne funkcionalnosti za praktično beleženje, deljenje in shranjevanje dokumentov
 • Sprotne posodobitve vseh dokumentov v roku 24 ur
25,00 EUR/mesec* >> naročilo
*Naročnina se poravna v enkratnem letnem znesku. Navedena cena je brez DDV.

»Napredni dostop je impresivno orodje, ki odgovarja potrebam računovodij, pa tudi željam specialistov-izvedencev na področjih financ, davščin in prava. Njegova ključna prednost sta izredno pregledno obvladovanje predpisov skozi čas in kontekstualno iskanje vseh vsebin, povezanih z računovodstvom.«

Napredni dostop

 • Vse vsebine in funkcionalnosti osnovnega dostopa
 • Arhiv pojasnil pristojnih organov s primerjavo njihovega spreminjanja skozi čas
 • Referenčne sodbe slovenskih sodišč in Sodišča EU s področij računovodstva, davščin in financ
 • Zgledi in tolmačenja Zveze RFR
 • Povezava vsebin, obravnavanih v predpisih, pojasnilih, sodbah, zgledih in tolmačenjih
 • Preprosto povezovanje z digitalno različico revije IKS
37,50 EUR/mesec* >> naročilo
*Naročnina se poravna v enkratnem letnem znesku. Navedena cena je brez DDV.