Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: "Interna realizacija" storitev "Interna realizacija" storitev Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže izdajanje računov med organizacijskimi enotami javnega zavoda. Javni zavod na enem od področij svoje dejavnosti javne službe opravlja take storitve, da jih ena organizacijska enota... Zveza RFR 07. 01. 2019
Zgled: "Popust", dogovorjen zaradi finančnih težav kupca "Popust", dogovorjen zaradi finančnih težav kupca Organizacija je kupcu v februarju dobavila proizvod. Dogovorila sta se, da kupec plača 15.000 EUR, tveganja in koristi na proizvodu pa preidejo, ko ga kupec prevzame. Proizvoda ni mogoče vrniti in/ali zamenjati za... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: (Ne)izvzem dividend iz davčnih prihodkov (Ne)izvzem dividend iz davčnih prihodkov Družba bo v letu 2022 med prihodki pripoznala 30.000 EUR dividend, ki jih je razdelila panamska odvisna družba. Panama je na seznamu EU z jurisdikcijami, ki z EU ne sodelujejo v davčnih zadevah. Družba bo v letu 2022 dividende... Zveza RFR 29. 12. 2021
Zgled: 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni Arhitekt, egiptovski rezident, dosega dohodke iz samostojnega opravljanja dejavnosti (enako bi se obravnaval odvetnik ali zdravnik, ki svetuje pri pripravi projekta). V Sloveniji s krajšimi prekinitvami dela... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni Arhitekt, egiptovski rezident, dosega dohodke iz projektiranja (enako bi se obravnaval odvetnik ali zdravnik, ki svetuje pri pripravi projekta). V Sloveniji s krajšimi prekinitvami dela in biva od 1... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2, če v državi vira ni stalne baze 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2, če v državi vira ni stalne baze Arhitekt, ukrajinski rezident, dosega dohodke iz projektiranja (enako bi se obravnaval odvetnik ali zdravnik, ki svetuje pri pripravi projekta). V Sloveniji s krajšimi prekinitvami dela in biva... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu Samostojni podjetnik je v letu 2018 posloval le od januarja do oktobra. Nato se je statusno preoblikoval (presečni datum je bil 31. oktober 2018), tako da je podjetje prenesel na družbo... Zveza RFR 25. 02. 2019
Zgled: Agentska pogodba in povračilo stroškov v denarju ali neposredno izvajalcem storitev Agentska pogodba in povračilo stroškov v denarju ali neposredno izvajalcem storitev Slovenski rezident po agentski pogodbi (pogodbi o trgovskem zastopanju) od slovenske družbe prejme 1.000 EUR za opravljeno storitev (provizijo) kot njegov enkratni posel za to družbo... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Aktivne časovne razmejitve – nezaračunani prihodki Aktivne časovne razmejitve – nezaračunani prihodki Organizacija je kupcu izvedla storitev. Obvladovanje na njej je tudi prešlo. Transakcijska cena znaša 20.000 EUR. Organizacija se je s kupcem dogovorila, da bo znesek po pogodbi zaračunala, ko bo dostavljeno poročilo... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Aktuarski izračun stanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade Aktuarski izračun stanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade Družba izkazuje rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki jih konec leta na osnovi aktuarskega izračuna prevrednoti na novo sedanjo vrednost. Aktuar je pri... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Ali bolniški stalež vpliva na vsebino sporazuma o skrajšanju odpovednega roka? Ali bolniški stalež vpliva na vsebino sporazuma o skrajšanju odpovednega roka? Delodajalec je delavcu po treh dopolnjenih letih zaposlitve 30. septembra vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti. Delavcu bi se 32-dnevni odpovedni rok iztekel 1... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Ali daljša bolniška odsotnost omejuje pravico do jubilejne nagrade? Ali daljša bolniška odsotnost omejuje pravico do jubilejne nagrade? Delavec je dopolnil deset let delovne dobe pri delodajalcu. Od tega je bil tri leta v bolniškem staležu.Ali je upravičen do izplačila jubilejne nagrade? Odgovor: Kaj se uvršča pod pojem delovne dobe... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Organizacija (družba A) se je kot porok zavezala banki (upniku), da bo izpolnila obveznost družbe B (glavnega dolžnika oziroma posojilojemalca), če ta banki ne bo poravnala kredita. Družba A je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Ali delavcu ob ponovni zaposlitvi in upokojitvi pripada še ena odpravnina? Ali delavcu ob ponovni zaposlitvi in upokojitvi pripada še ena odpravnina? Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen 10 let in se je 31. decembra 2016 upokojil. Delodajalec mu je izplačal odpravnino ob upokojitvi. Zaradi povečanega obsega dela se je delavec pri njem od 1... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Ali delavcu pripada nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, čeprav mu je delodajalec zagotovil vso tehnično opremo? Ali delavcu pripada nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, čeprav mu je delodajalec zagotovil vso tehnično opremo? Delodajalec in delavec sta se dogovorila, da bo delavec delo dvakrat tedensko opravljal na domu. Sklenila sta novo pogodbo o zaposlitvi in spremenila... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Ali delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi, če se je upokojil po izteku pogodbe za določen čas? Ali delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi, če se je upokojil po izteku pogodbe za določen čas? Delavec je bil pri delodajalcu več kot pet let zaposlen na podlagi več pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Zadnja pogodba... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Ali delavcu pripada odpravnina, če je zmožen za delo s krajšim delovnim časom? Ali delavcu pripada odpravnina, če je zmožen za delo s krajšim delovnim časom? Delavec je bil zaposlen pri delodajalcu s polnim delovnim časom za nedoločen čas več kot pet let. Zdravstveno stanje se mu je nato poslabšalo, zato mu je bila z odločbo ZPIZ priznana... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Ali delavcu pripada odpravnina, ko izpolni pogoje za upokojitev, a se ne upokoji? Ali delavcu pripada odpravnina, ko izpolni pogoje za upokojitev, a se ne upokoji? Delodajalec ima zaposlenega delavca, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Vendar se delavec še ne bo upokojil, ker ga je delodajalec prosil, naj še ostane zaposlen s polnim... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Ali delavcu zaradi službene poti pripada dnevnica ali povračilo stroška za prehrano med delom? Ali delavcu zaradi službene poti pripada dnevnica ali povračilo stroška za prehrano med delom? Delodajalec je delavca s potnim nalogom poslal na službeno pot po Sloveniji. Na tej je bil le pet ur, nato pa se je vrnil in bil ta dan na delu skupaj prisoten osem ur. Po... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Ali delavcu, ki opravlja terensko delo v tujini, pripada povračilo stroškov za prehrano ali dnevnica? Ali delavcu, ki opravlja terensko delo v tujini, pripada povračilo stroškov za prehrano ali dnevnica? Delavec je komercialist, zato delo opravlja pretežno na terenu v tujini, a se vsak dan vrača domov. Na sedež podjetja pride le redko. Tudi v pogodbi o zaposlitvi ima... Zveza RFR 27. 10. 2021
Zgled: Ali delavcu, ki opravlja terensko delo, pripada povračilo stroška za prehrano ali dnevnica? Ali delavcu, ki opravlja terensko delo, pripada povračilo stroška za prehrano ali dnevnica? Delavec je zavarovalni zastopnik, zato delo opravlja pretežno na terenu. Na sedež podjetja pride le redko. Tudi v pogodbi o zaposlitvi ima kot kraj opravljanja dela določeno... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Ali delavec in delodajalec lahko skleneta sporazum o odpravi odpovednega roka Ali delavec in delodajalec lahko skleneta sporazum o odpravi odpovednega roka Delavec je delodajalcu 9. februarja vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Njegova želja je, da bi na dan vročitve odpovedi z delodajalcem sklenila sporazum o odpravi odpovednega roka.Ali... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Ali delavec lahko prejme solidarnostno pomoč zaradi daljše bolniške odsotnosti večkrat? Ali delavec lahko prejme solidarnostno pomoč zaradi daljše bolniške odsotnosti večkrat? Delavec je bil bolniško odsoten od februarja 2019 do aprila 2021. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije* (KPDGTS). Delodajalec mu je... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Ali delavec z udeležbo na seminarjih in delavnicah pridobiva posebna znanja? Ali delavec z udeležbo na seminarjih in delavnicah pridobiva posebna znanja? Delavec je bil 15 let zaposlen pri zavarovalnici kot zavarovalni zastopnik za prodajo zavarovanj fizičnim osebam. Delodajalec in delavec sta v pogodbi o zaposlitvi zapisala, da delavec, če mu... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Ali delodajalec lahko delavcem enostransko odredi izrabo letnega dopusta Delodajalec zaposluje več delavcev. Vsi imajo še veliko dni neizrabljenega letnega dopusta iz leta 2019 in presežek ur. Ali lahko delavcem odredi najprej izrabo vsega lanskega dopusta in presežka ur, šele nato pa jim odredi čakanje na delo? Odgovor: Delodajalec mora... Zveza RFR 27. 05. 2020
Zgled: Ali delodajalec lahko omeji izrabo letnega dopusta? Ali delodajalec lahko omeji izrabo letnega dopusta? Delavec je bil celotno leto 2018 odsoten zaradi bolezni. Delodajalec ve, da lahko delavec ves neizrabljeni letni dopust iz leta 2018 izrabi do konca leta 2019. Ker ima delodajalec v drugi polovici leta veliko več dela... Zveza RFR 25. 04. 2019
Zgled: Ali delodajalec noseči delavki lahko odredi nadurno delo? Ali delodajalec noseči delavki lahko odredi nadurno delo? Podjetje je pred kratkim prevzelo zahtevno naročilo, ki ga ne bo mogoče opraviti brez nadurnega dela vseh delavcev. Vodilna delavka je noseča, a je izjemnega pomena za podjetje, da aktivno sodeluje pri... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine ob izteku pogodbe zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca? Ali ima delavec pravico do odpravnine ob izteku pogodbe zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca? Delodajalec je z delavcem sklenil pogodbo za določen čas od 1. januarja 2019 zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca Marjana Novaka do njegove vrnitve iz... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine ob izteku pogodbe zaradi opravljanja sezonskega dela? Ali ima delavec pravico do odpravnine ob izteku pogodbe zaradi opravljanja sezonskega dela? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 30. junija 2022 zaradi opravljanja sezonskega dela. Iz vsebine pogodbe izhaja, da je delodajalec... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za določen čas zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela? Ali ima delavec pravico do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za določen čas zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 31. decembra 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. V pogodbi... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je med pogodbo za nedoločen in določen čas prišlo do prekinitve? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je med pogodbo za nedoločen in določen čas prišlo do prekinitve? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. avgusta 2021 do 31. julija 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. Novo pogodbo za nedoločen... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil predčasno sklenitev nove pogodbe za nedoločen čas? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil predčasno sklenitev nove pogodbe za nedoločen čas? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. Delodajalec je delavcu 1... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil sklenitev pogodbe za nedoločen čas za neustrezno delo? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil sklenitev pogodbe za nedoločen čas za neustrezno delo? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 30. junija 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela za delovno mesto prodajalec... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če mu je delodajalec pogodbo za določen čas odpovedal iz poslovnega razloga? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če mu je delodajalec pogodbo za določen čas odpovedal iz poslovnega razloga? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 31. decembra 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. Delodajalec je... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če sklene pogodbo za nedoločen čas pred iztekom pogodbe za določen čas? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če sklene pogodbo za nedoločen čas pred iztekom pogodbe za določen čas? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 31. decembra 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. S 1. septembrom 2022 sta... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali javnemu uslužbencu zaradi službene poti pripada dnevnica ali regres za prehrano? Ali javnemu uslužbencu zaradi službene poti pripada dnevnica ali regres za prehrano? Delodajalec je javnega uslužbenca s potnim nalogom poslal na službeno pot po Sloveniji. Na tej je bil le pet ur, nato pa se je vrnil in za ta dan skupno opravil osem ur dela. Po... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Ali javni uslužbenki za dve uri dela dnevno pripada regres za prehrano? Ali javni uslužbenki za dve uri dela dnevno pripada regres za prehrano? Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, polni delovni čas pri njem pa je 40 ur na teden. Javna uslužbenka je sicer zaposlena s polnim delovnim... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Ali javni uslužbenki za štiri ure dela na dan pripada regres za prehrano? Ali javni uslužbenki za štiri ure dela na dan pripada regres za prehrano? Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji*. Polni delovni čas pri njem je 40 ur na teden. Javna uslužbenka je sicer zaposlena s polnim delovnim... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Ali je DDV upravičen strošek projekta? Ali je DDV upravičen strošek projekta? Javni zavod, identificiran za DDV, se je odločil za izvedbo projekta, ki ga bo delno financiral iz sredstev EU. Na Fursu je pridobil »Potrdilo, da je zavezanec identificiran za DDV in da pridobiva sredstva EU za opravljanje... Zveza RFR 27. 09. 2021
Zgled: Ali je delavec na delovnem mestu tiskarja pridobival posebna znanja? Ali je delavec na delovnem mestu tiskarja pridobival posebna znanja? Delavec je bil zaposlen kot tiskar, v pogodbi o zaposlitvi pa sta se z delodajalcem dogovorila za konkurenčno klavzulo. Delodajalec se je ukvarjal s tiskom klasičnih tiskovin, vodilen pa je bil... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Ali je delavec pri izposojevalcu vozil pridobival posebna znanja in zveze? Ali je delavec pri izposojevalcu vozil pridobival posebna znanja in zveze? Delavec je bil zaposlen kot referent za najem vozil, v pogodbi o zaposlitvi pa sta se z delodajalcem dogovorila za konkurenčno prepoved. Delodajalec je opravljal dejavnost dajanja vozil v najem... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Ali je do odloga plačila prispevkov upravičen tudi popoldanski samostojni podjetnik Oseba je redno za polni delovni čas zaposlena pri delodajalcu in zavarovana na zavarovalni podlagi 040. Poleg tega opravlja dejavnost kot tako imenovani popoldanski samostojni podjetnik. Ali bo upravičena do odloga prispevkov? Odgovor: Ne. Do odloga plačila... Zveza RFR 30. 03. 2020
Zgled: Ali je dokazovanje nezmožnosti zaposlitve pogoj za prejemanje nadomestila? Ali je dokazovanje nezmožnosti zaposlitve pogoj za prejemanje nadomestila? Delodajalec in delavec sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila za konkurenčno klavzulo. Zapisala sta, da delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi ne sme opravljati del in sklepati poslov iz... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Ali je določitev fiksne stopnje licenčnine upravičena? Ali je določitev fiksne stopnje licenčnine upravičena? Družba X je z licenčno pogodbo za pet let odstopila pravico za proizvodnjo in trženje mikročipa novoustanovljeni odvisni družbi Y. Stopnja licenčnine je dvoodstotna. Taka licenčnina temelji na predvidevanju koristi... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Ali je invalid kljub zakonski prepovedi upravičen do plačila nadur? Ali je invalid kljub zakonski prepovedi upravičen do plačila nadur? Delodajalec je delavcu invalidu, ki dela krajši delovni čas, po predpisih o invalidskem zavarovanju kljub absolutni prepovedi odrejanja opravljanja nadurnega dela tega odredil. Delavec je nadurno delo... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Ali je izplačilo denarnega povračila zaradi skrajšanja odpovednega roka nujno? Ali je izplačilo denarnega povračila zaradi skrajšanja odpovednega roka nujno? Delavec je podal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ker je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto, mu pripada 30-dnevni odpovedni rok. Delavec bi rad čim prej začel z delom pri novem... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Ali je izplačilo solidarnostne pomoči po kolektivni pogodbi dolžnost ali izbira delodajalca? Ali je izplačilo solidarnostne pomoči po kolektivni pogodbi dolžnost ali izbira delodajalca? Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva* (KPdg). Delavec je bil več kot šest mesecev bolniško odsoten, zato je na delodajalca... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Ali je lahko 100-odstotno nadomestilo plače manjše od minimalne plače? Ali je lahko 100-odstotno nadomestilo plače manjše od minimalne plače? Delavec je bil januarja 2021 na letnem dopustu. Njegove zadnje tri plače (za oktober, november in december 2020) so znašale 1.000 EUR. Minimalna plača za delo, opravljeno od januarja 2021, pa znaša... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Ali je lahko 80-odstotno nadomestilo plače manjše od minimalne plače? Ali je lahko 80-odstotno nadomestilo plače manjše od minimalne plače? Delavec je bil bolniško odsoten celoten december 2020. Novembra 2020 je bil celoten mesec v službi in je prejel plačo v velikosti 987,58 EUR (940,58 EUR in 47 EUR dodatka za delovno dobo).Ali je... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Ali je odkup lastnih deležev v letu 2020 dividenda ali dobiček iz kapitala? Družbenik, fizična oseba, je v letu 2020 del svojega deleža prodal slovenski družbi, v kateri je imel ta delež. Družba je zato pridobila lastni delež, prodajna vrednost pa je znašala 120.000 EUR. Družba je dohodek obdavčila enako kot udeležbo pri dobičku (dividendo... Zveza RFR 27. 05. 2020
Prikazov na stran:
Komentar