Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Izplačilo obresti v tujino – uveljavljanje ugodnosti Izplačilo obresti v tujino – uveljavljanje ugodnosti Od izplačil obresti v tujino se po ZDDPO-2 obračunava davčni odtegljaj po stopnji 15 %, ob izpolnjevanju nekaterih pogojev pa so možna tudi zmanjšanja oziroma oprostitve plačil davčnega odtegljaja. Od plačil obresti... Zveza RFR 03. 06. 2013
Tolmačenje: Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Durs je v pojasnilu opisal, kako na podlagi kulturnih sporazumov, sklenjenih med dvema državama, uveljavljati oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov v državi nastopa.Zavezanci morajo... Zveza RFR 05. 08. 2013
Tolmačenje: DDV in stalna poslovna enota DDV in stalna poslovna enota V sodbi C-605/12 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je prišlo do spora zaradi določitve kraja (države) obdavčitve pri storitvah med ciprsko in poljsko družbo. Poljska družba je v okviru pogodbe o sodelovanju ciprski družbi v letu... Zveza RFR 10. 11. 2014
Tolmačenje: Dokazovanje oproščene dobave blaga v drugo državo članico EU Dokazovanje oproščene dobave blaga v drugo državo članico EU Bolgarska družba Traum (C-492/13) je leta 2009 grški družbi opravila dobavo blaga, ki jo je obravnavala kot oproščeno. V zvezi z opravljeno transakcijo je davčnemu organu predložila vsa predpisana dokazila... Zveza RFR 27. 10. 2014
Tolmačenje: Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Durs je objavil pojasnilo 4230-687377/2013-2 glede identifikacije za DDV davčnega zavezanca, nosilca kmetijske dejavnosti, za katero je ta 1. januarja 2014 začel ugotavljati... Zveza RFR 24. 03. 2014
Tolmačenje: Stopnja DDV pri vrečkah za kri Stopnja DDV pri vrečkah za kri Durs je objavil pojasnilo 4230-135299/2014-2 glede pravilne stopnje pri obračunu DDV od vrečk za kri. V njem navaja, da je teh vrečk več vrst. Stopnja DDV je odvisna od njihove uvrstitve v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, za... Zveza RFR 10. 03. 2014
Tolmačenje: Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga V sodbi C-438/13 je Sodišče EU odločilo, da romunska družba BCR Leasing ni opravila prometa blaga po 16. oziroma 18. členu direktive o DDV (neposlovna raba; 7. in 8. člen ZDDV-1). Obravnavana družba opravlja dejavnost... Zveza RFR 28. 07. 2014
Tolmačenje: Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Sodni izvršitelj Galin Kostov iz Bolgarije je v tej državi identificiran za namene DDV, ker opravlja samostojno dejavnost zasebnega sodnega izvršitelja. V letu 2009 je poleg te dejavnosti na podlagi pogodbe o naročilu... Zveza RFR 12. 08. 2013
Tolmačenje: Čezmejna storitev skladiščenja blaga Čezmejna storitev skladiščenja blaga Sodišče EU je odločilo, da je treba opravljanje storitve skladiščenja blaga, ki zajema prevzem blaga v skladišču, njegovo spravljanje na ustrezne skladiščne regale ter njegovo shranjevanje, pakiranje, odpremo, razkladanje... Zveza RFR 08. 07. 2013
Tolmačenje: Zavrnitev vračila DDV zavezancu Zavrnitev vračila DDV zavezancu Sodišče EU je v zadevi C-138/12 odločalo o pravici do popravka obveznosti za DDV pri izdajatelju računa. V zvezi s popravkom DDV niso bile izpolnjene vse formalnosti, predpisane z nacionalno zakonodajo, vendar pa je bila prejemniku... Zveza RFR 22. 04. 2013
Tolmačenje: Posebna ureditev za potovalne agencije Posebna ureditev za potovalne agencije Sodišče EU je v sodbi C-557/11 z dne 25. oktobra 2012 razsodilo, da je davčna zavezanka, ki na Poljskem vodi potovalno agencijo, ravnala pravilno, ko je storitve prevoza, ki jih je opravila potniku v lastni režiji, obravnavala... Zveza RFR 29. 10. 2012
Tolmačenje: Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Furs pojasnjuje, da se dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, kadar ne gre za trajno opravljanje dejavnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno... Zveza RFR 08. 09. 2014
Tolmačenje: Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe V odločbi U-I-175/11-12, objavljeni v UL RS 29/14, Ustavno sodišče razlaga, da je osebna družba, tako kot kapitalska, pravna oseba, zato se premoženje družbe razločuje od premoženja družbenikov... Zveza RFR 12. 05. 2014
Tolmačenje: Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Furs je dopolnil pojasnilo 4230-193/2017-1, v katerem piše o zdravstvenih storitvah, oproščenih DDV. Spremembe in dopolnitve se nanašajo v glavnem na obračunavanje DDV pri zaračunavanju pregledov v povezavi z izdajo... Zveza RFR 19. 02. 2018
Tolmačenje: Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Zavezanec, ki se ukvarja s posredovanjem pri ravnanju z nevarnimi odpadki, je Surs vprašal, v katero SKD se uvršča njegova dejavnost, saj samo posredovanje ni izrecno navedeno v SKD 38.220. Zavezanec pri tem navaja, da ni... Zveza RFR 04. 09. 2017
Tolmačenje: Pogoji za oprostitev dobave novega prevoznega sredstva Pogoji za oprostitev dobave novega prevoznega sredstva V sodbi C-26/16 (Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis) je Sodišče EU razložilo, na katere pogoje smejo države članice vezati pravico do oprostitve DDV pri dobavah novih prevoznih sredstev v drugo državo... Zveza RFR 31. 07. 2017
Tolmačenje: Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, ki vloži davčno napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, davčna... Zveza RFR 21. 08. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Furs je 11. avgusta 2017 objavil publikacijo o transakcijah z virtualnimi valutami z vidika DDV. Davčna obravnava, kot je zapisana v tem dokumentu, velja od datuma objave publikacije.Provizija oziroma... Zveza RFR 28. 08. 2017
Tolmačenje: Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Pri vpisu v Poslovni register Slovenije samostojni podjetnik posameznik navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s. p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti) in skrajšano... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Konverzija terjatve v kapital z vidika družbe upnice Konverzija terjatve v kapital z vidika družbe upnice Transakcija pretvorbe dolga v kapital z davčnega vidika pomeni transakcijo poplačila terjatve družbe upnice s kapitalskimi instrumenti družbe dolžnice. Upnica odpravi pripoznanje terjatve do dolžnice in pripozna... Zveza RFR 13. 03. 2017
Tolmačenje: Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Furs je v spletni publikaciji Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (april 2017) pojasnil, kateri so kumulativni pogoji, pod katerimi se plačilo (povračilo) premije za zdravstveno... Zveza RFR 10. 04. 2017
Tolmačenje: Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP ZGD-1 določa, da konsolidirano letno poročilo sestavljajo skupine, ki presegajo merila za velike družbe, pri čemer se merili prihodkov in sredstev povečata za 20 %. Konsolidirane računovodske izkaze pripravi obvladujoča družba... Zveza RFR 02. 11. 2016
Tolmačenje: Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Furs je objavil mnenje, usklajeno z Ministrstvom za finance, o obdavčevanju cestnih prevozov potnikov po Sloveniji za organizatorja potovanja. V primerih dajanja prevoznega sredstva z voznikom v najem, ko avtobusni... Zveza RFR 05. 09. 2016
Tolmačenje: Dnevnice napotenih delavcev Dnevnice napotenih delavcev S 1. januarjem 2018 se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za napotene delavce. Pri kratkotrajnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno do 30 dni oziroma pri napotenih avtoprevoznikih do 90 dni, smejo... Zveza RFR 26. 03. 2018
Tolmačenje: Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Durs pojasnjuje, da se nagrada, ki jo prostovoljcu izplača prostovoljska organizacija za izjemne dosežke, v skladu s 108/5/3 ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo od drugih dohodkov do velikosti 50... Zveza RFR 09. 06. 2014
Tolmačenje: Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Durs pojasnjuje, da je skladno z 2. členom ZIUPTDSV delodajalec, ki v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas... Zveza RFR 28. 10. 2013
Tolmačenje: Izplačila regresa pred 4. majem 2019 Izplačila regresa pred 4. majem 2019 Za delavce, ki so prejeli regres pred 4. majem 2019, je moral delodajalec obračunati akontacijo dohodnine. Če je bil regres večji od 70 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, pa tudi prispevke. Vendar pa spremenjena obdavčitev... Zveza RFR 24. 06. 2019
Tolmačenje: Obdavčevanje digitalnih storitev po 1. januarju 2019 Obdavčevanje digitalnih storitev po 1. januarju 2019 V Fursovi spletni publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (4. izdaja, december 2018) so pojasnjene tudi novosti, ki bodo z letom 2019 začele veljati glede... Zveza RFR 31. 12. 2018
Tolmačenje: Odvzem odbitka DDV od fiktivne nabave Odvzem odbitka DDV od fiktivne nabave Sodišče EU je izdalo sodbo v združenih zadevah C-459/17 in C-460/17 (SGI in Valériane SNC), ki se znova nanaša na pravico do odbitka DDV. Obravnavana zavezanca sta nabavljala blago z namenom dajanja v najem in od teh nabav odbila... Zveza RFR 20. 08. 2018
Tolmačenje: Izvršitelj kot plačnik DDV Izvršitelj kot plačnik DDV V zadevi C-499/131 (Marian Macikowski) je Sodišče EU obravnavalo primer poljskega sodnega izvršitelja in njegove obveznosti iz naslova DDV v postopkih prodaje zarubljenega blaga na dražbi. V poljskih predpisih o DDV so plačniki tega davka... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Znižanje obveznosti za DDV zaradi potresa Znižanje obveznosti za DDV zaradi potresa Sodišče EU je julija 2015 sprejelo sklep na predlog za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-82/14. V njem je odločilo, da 2. in 22. člen Šeste direktive nasprotujeta ureditvi, kakršno je imela Italija v nacionalnih predpisih... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Dokazi o izvoru blaga in odbitek DDV Dokazi o izvoru blaga in odbitek DDV Sodišče EU je julija 2015 sprejelo sklep na predlog za sprejetje predhodne odločbe tudi v zadevi C-123/14. Šlo je za vprašanje upravičenosti zavrnitve odbitka DDV, ko zavezanec nima zadostnih dokazov o izvoru blaga, hkrati pa ni... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznostiNaslovNas V združenih zadevah C-226/14 in C-228/141 (Eurogate in DHL) je bilo obravnavano vprašanje, ali pri postopkih carinskega skladiščenja in zunanjega tranzita zaradi neizpolnitve obveznosti po carinski... Zveza RFR 28. 07. 2016
Tolmačenje: DDV na podlagi ocene obdavčljivega prometa DDV na podlagi ocene obdavčljivega prometa Ali davčni organ sme uporabiti induktivno metodo za določitev zneska obdavčljivega prometa davčnega zavezanca, je bilo osnovno vprašanje v zadevi C-648/161 (F. S. Fontana). Pri zavezanki Fontana je bil izveden davčni nadzor... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Odbitek DDV od svetovalnih storitev, povezanih s prodajo delnic Odbitek DDV od svetovalnih storitev, povezanih s prodajo delnic V zadevi C-502/171 (C&D Foods Acquisition) je prišlo do spora zaradi nepriznavanja pravice do odbitka DDV od svetovalnih storitev, ki jih je ta družba koristila v okviru predvidene, vendar neizvedene... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Posredovanje, povezano z izvozom blaga Posredovanje, povezano z izvozom blaga V zadevi C-495/171 (Cartrans Spedition) je bila predmet predhodnega vprašanja oprostitev pri DDV. Romunska družba Cartrans opravlja storitve posredovanja pri cestnih prevozih blaga. Davčni organ ji je v okviru inšpekcijskega... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Zmanjšanje obračunanega DDV zaradi insolventnosti dolžnikov Zmanjšanje obračunanega DDV zaradi insolventnosti dolžnikov Portugalska družba Tratave, ki je zavezanka za DDV, je popravila davčno osnovo in obračunani DDV po računih, ki niso bili plačani, ker so bili dolžniki s pravnomočnimi sodbami razglašeni za insolventne... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV pri podjetju v prisilni poravnavi Popravek odbitka DDV pri podjetju v prisilni poravnavi V zadevi C-396/161 (T2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d. o. o., v stečaju, odslej T-2) so bila za konkretni primer Sodišču EU zastavljena tri vprašanja. Slovensko... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Pravila za popravek odbitka DDV, ki sploh ne bi smel biti obračunan Pravila za popravek odbitka DDV, ki sploh ne bi smel biti obračunan Aprila 2018 je Sodišče EU izdalo zanimivo sodbo o litovskem primeru glede obveznosti popravka odbitka DDV od nakupa nepremičnin, ki je bil narobe obračunan in to na podlagi napačnih navodil... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Pravica ne more ugasniti, preden je sploh pridobljena Pravica ne more ugasniti, preden je sploh pridobljena Aprila 2018 je Sodišče EU izdalo sodbo v zadevi C-8/171 (Biosafe), ki jasno pove, da pravica do odbitka DDV ne more ugasniti, preden jo zavezanec sploh pridobi. Družba Biosafe je v letih od 2008 do 2010 družbi... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Splošna načela DDV v povezavi z ureditvijo za male davčne zavezance Splošna načela DDV v povezavi z ureditvijo za male davčne zavezance Dávid Vámos je med letoma 2007 in 2014 opravil prek 700 prodaj elektronskih naprav na dveh spletnih portalih, ni pa bil vpisan v register zavezancev za DDV in ni prijavil prihodkov iz teh prodaj, zato... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo V združenih zadevah C-660/16 (A. Kollroß) in C-661/16 (E. Wirtl)1 je spor nastal zaradi odbitka DDV, ki je bil uveljavljen ob plačilu za prihodnji dobavi blaga, ki pa nista bili izvedeni zaradi insolventnosti... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri uvozu blaga po carinskem postopku 42 Oprostitev DDV pri uvozu blaga po carinskem postopku 42 Sodišče EU je v zadevi C-108/171 (Enteco Baltic) odločalo o upravičenosti oprostitve DDV pri carinskem postopku 42, kjer je blago zapustilo državo članico uvoza, vendar je bilo dobavljeno drugemu prejemniku blaga... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV V zadevi C-392/161 (Dumitru Marcu) je šlo za primer romunskega državljana, ki je v nekaj letih prodal 35 nepremičnin (zemljišč in stanovanj), ki so spadale v njegovo osebno premoženje. Davčni... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Oprostitev DDV v verižni dobavi z enim prevozom Oprostitev DDV v verižni dobavi z enim prevozom V zadevi C-386/161 (Toridas) je litovska družba Toridas estonski družbi Megalain prodala blago. Družba Megalain je blago istega ali naslednjega dne, ko je bilo to blago še na ozemlju Litve, prodala naprej davčnim... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Obveznost plačila in pravica do odbitka DDV pri fiktivnih dobavah Obveznost plačila in pravica do odbitka DDV pri fiktivnih dobavah Italijanski družbi EN.SA. je davčni organ zavrnil odbitek DDV od fiktivnih nabav, ker ni bilo dejanskega prenosa energije, za katero so se med več družbami izdajali računi. Fiktivne dobave so bile... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Kartica za gorivo in finančne storitve Kartica za gorivo in finančne storitve V zadevi C-235/181 (Vega International) je spor s poljskim davčnim organom nastal zaradi zavrnitve vračila DDV avstrijski družbi Vega International. Ta družba svojim hčerinskim družbam, ki se ukvarjajo s prevozi blaga, omogoča... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Dobava plavajoče vrtalne ploščadi Dobava plavajoče vrtalne ploščadi V zadevi C-291/181 (Grup Servicii Petroliere) je Sodišče EU odločalo o možnosti oprostitve DDV v povezavi z mednarodnim prevozom, ki je obravnavana v 148. členu Direktive 2006/112/ES in prenesena tudi v 53. člen ZDDV-1. Šlo je za... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Časovna omejitev pravice do vračila DDV po Trinajsti direktivi Časovna omejitev pravice do vračila DDV po Trinajsti direktivi Sodba C-562/171 (Nestrade) se nanaša na zavrnitev vračila DDV švicarski družbi po Trinajsti direktivi2. Ta družba je od španske družbe Hero nabavljala blago in zanj dobila (nepopolne) račune, na katerih je... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Posebno odstopanje pri DDV, odobreno Združenemu kraljestvu Posebno odstopanje pri DDV, odobreno Združenemu kraljestvu V zadevi C-305/161 (Avon Cosmetics) je Sodišče EU odgovarjalo na predhodna vprašanja, vezana na specifično ureditev v Združenem kraljestvu, kjer imajo s strani EU odobreno odstopanje od ureditve v Direktivi... Zveza RFR 22. 02. 2018
Prikazov na stran:
Komentar