Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Akontacije davka v povezavi s povečanjem normiranih odhodkov Akontacije davka v povezavi s povečanjem normiranih odhodkov Normiranci (družbe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) bodo v obračunu davka za leto 2015 uveljavljali odhodke v velikosti 80 % (doslej 70 %). Čeprav se bo zaradi večjih normiranih odhodkov davčna... Zveza RFR 02. 03. 2015
Tolmačenje: Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? V Fursovem pojasnilu iz aprila 2015 piše, da mora tuja fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima začasnega prebivališča, a dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, finančnemu uradu pred prvim... Zveza RFR 04. 05. 2015
Tolmačenje: Blago poslano zunaj EU in oprostitev DDV brez izvozne carinske deklaracije Blago poslano zunaj EU in oprostitev DDV brez izvozne carinske deklaracije V zadevi C-275/18 (Milan Vinš) je spor s češkim davčnim organom nastal zaradi zavrnitve oprostitve DDV pri pošiljanju blaga zunaj EU brez vložene izvozne carinske deklaracije. Milan Vinš je več... Zveza RFR 27. 05. 2019
Tolmačenje: Brezplačna prepustitev strank novi družbi in odbitek DDV Brezplačna prepustitev strank novi družbi in odbitek DDV1 Heinz Malburg je bil 60-odstotni lastnik družbe nemškega prava Malburg & Partner (odslej stara družba), ki je prenehala poslovati ter nanj in na druga solastnika prenesla stranke v okviru delitve premoženja... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Brezplačna pridobitev kapitalskih deležev Brezplačna pridobitev kapitalskih deležev Na vprašanje, ali se brezplačna pridobitev kapitalskih deležev obravnava kot darilo, je Furs odgovoril pritrdilno. Pojasnil je, da se kot premoženje, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dediščine in darila, štejejo... Zveza RFR 30. 03. 2015
Tolmačenje: Brezplačna rekreacijska pot in odbitek DDV Brezplačna rekreacijska pot in odbitek DDV V zadevi C-126/141 (Sveda) je spor z davčnim organom nastal zaradi odbitka DDV, ki ga je v zvezi z izgradnjo rekreacijske poti (90 % njene izgradnje je financirala agencija ministrstva za kmetijstvo) uveljavljala družba Sveda... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Časovna omejitev pravice do vračila DDV po Trinajsti direktivi Časovna omejitev pravice do vračila DDV po Trinajsti direktivi Sodba C-562/171 (Nestrade) se nanaša na zavrnitev vračila DDV švicarski družbi po Trinajsti direktivi2. Ta družba je od španske družbe Hero nabavljala blago in zanj dobila (nepopolne) račune, na katerih je... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Čezmejna storitev skladiščenja blaga Čezmejna storitev skladiščenja blaga Sodišče EU je odločilo, da je treba opravljanje storitve skladiščenja blaga, ki zajema prevzem blaga v skladišču, njegovo spravljanje na ustrezne skladiščne regale ter njegovo shranjevanje, pakiranje, odpremo, razkladanje... Zveza RFR 08. 07. 2013
Tolmačenje: Čezmejni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja oseb iz držav EU Čezmejni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja oseb iz držav EU Slovenski davčni rezidenti v tujini občasno prejmejo dohodke iz pogodbenih razmerij, nerezidenti pa za opravljeno delo za slovenskega naročnika. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je od teh dohodkov... Zveza RFR 08. 05. 2017
Tolmačenje: Člani nadzornega sveta v odvisnem razmerju Člani nadzornega sveta v odvisnem razmerju Sodba C-420/181 (IO J. L. Delleman) pojasnjuje, da je sejnina plačilo za storitev članu nadzornega sveta fundacije, in posledično gre za opravljanje ekonomske dejavnosti v sistemu DDV. Ker so člani imenovani za mandatno dobo... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Davčna izvršba Davčna izvršba Objavljena je prenovljena Fursova spletna publikacija Davčna izvršba – Podrobnejši opis (4. izdaja, september 2018). Med drugim je v njej pojasnjeno, da proti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, ni... Zveza RFR 24. 09. 2018
Tolmačenje: Davčna obravnava aktuarskih dobičkov iz preračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi Davčna obravnava aktuarskih dobičkov iz preračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi Zaradi različnih mnenj je Zveza RFR vprašala Furs, kdaj aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu razervacij za odpravnine ob upokojitvi, vplivajo na davčno osnovo. Po... Zveza RFR 14. 03. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava daril otrokom Davčna obravnava daril otrokom V spletni publikaciji Davčna obravnava daril – Podrobnejši opis (1. izdaja, januar 2016) Furs ne omenja decembrskih daril otrokom zaposlenih, starih do 15 let, ki ne presegajo 42 EUR. V pojasnilu 4200-154/2007-2 pa je tedanji Durs... Zveza RFR 25. 01. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Konverzija terjatve v finančno naložbo (kapital) se obravnava kot stvarni vložek. Stvarni vložek povečuje kapital v velikosti poštene vrednosti. Poštena vrednost terjatve se meri z vrednostjo pridobljenih... Zveza RFR 21. 03. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Ministrstvo za finance je izdalo pojasnilo, kako se z vidika DDPO obravnavajo nakazila, ki so jih zdravstveni zavodi prejeli kot javnofinančni transfer za kritje nakopičenih preteklih izgub. Ker gre za... Zveza RFR 16. 04. 2018
Tolmačenje: Davčna obravnava obresti ob amortizaciji pravice do uporabe sredstva Davčna obravnava obresti ob amortizaciji pravice do uporabe sredstva Po novih pravilih računovodenja, ki so jih SRS vpeljali s 1. januarjem 2019, morajo biti najemi praviloma izkazani kot amortizirljiva pravica do uporabe sredstva in pripadajoča obveznost... Zveza RFR 02. 12. 2019
Tolmačenje: Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nesposobnosti delavca in sklene z njim novo pogodbo z neustrezno zaposlitvijo, ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine... Zveza RFR 19. 05. 2014
Tolmačenje: Davčna obravnava pametnega telefona Davčna obravnava pametnega telefona Pametni telefon se za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, zato lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za investiranje (40 % nabavne vrednosti) in amortizacijsko stopnjo 50 %. Furs pojasnjuje, da je pametni telefon... Zveza RFR 01. 06. 2015
Tolmačenje: Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Furs pojasnjuje, da se dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, kadar ne gre za trajno opravljanje dejavnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno... Zveza RFR 08. 09. 2014
Tolmačenje: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Furs je 11. avgusta 2017 objavil publikacijo o transakcijah z virtualnimi valutami z vidika DDV. Davčna obravnava, kot je zapisana v tem dokumentu, velja od datuma objave publikacije.Provizija oziroma... Zveza RFR 28. 08. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Furs je v pojasnilu 0920-8068/2016 z dne 15. februarja 2016 zapisal, da davčni zavezanec, ki plačuje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem... Zveza RFR 27. 02. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Furs je objavil sporočilo zavezancem za davek od dohodkov pravnih oseb javnega prava, ki obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za... Zveza RFR 15. 03. 2021
Tolmačenje: Davčna obravnava uporabe fitnes objektov in objektov za aerobiko Davčna obravnava uporabe fitnes objektov in objektov za aerobiko Durs je objavil pojasnilo 4230-738521/2013-4, v katerem je zapisal, da je dajanje v uporabo fitnesstudia končnim potrošnikom, ki uporabljajo fitnesnaprave brez trenerja, in športnega objekta za vodeno... Zveza RFR 31. 03. 2014
Tolmačenje: Davčna optimizacija je dopustna Davčna optimizacija je dopustna Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 196/2013 ugotovilo, da je treba nedovoljeno izogibanje davkom ali zlorabo drugih predpisov, kot je to opredeljeno v 74/4 ZDavP-2, razlikovati od davčne optimizacije, ki je dopustna. Davčni zavezanci... Zveza RFR 16. 01. 2017
Tolmačenje: Davčna osnova Davčna osnova Vrhovno sodišče je presojalo, ali je v znesku, ki predstavlja plačilo za dobavo, DDV že vključen in se lahko znesek DDV odmeri po preračunani stopnji ali pa ni vključen in je treba DDV obračunati od zneska kupnine po predpisani stopnji. Sodna praksa... Zveza RFR 25. 04. 2016
Tolmačenje: Davčna osnova pri carinskih postopkih 42 in 63 Davčna osnova pri carinskih postopkih 42 in 63 Furs pojasnjuje, da sprememba evropske zakonodaje (Uredba Sveta (EU) 2018/1541) državam članicam nalaga shranjevanje in avtomatsko izmenjavo podatkov o uvozu blaga za carinske postopke hkratne sprostitve v prosti promet... Zveza RFR 30. 12. 2019
Tolmačenje: Davčna osnova pri uporabi blaga za lastno dejavnost Davčna osnova pri uporabi blaga za lastno dejavnost V zadevi C-128/141 (Het Oudeland Beheer) je družba Oudeland kot zakupnica sklenila dedni zakup na zemljišču s poslovnima stavbama v gradnji, za katerega mora 20 let plačevati letno zakupnino. V skladu z določbo... Zveza RFR 28. 07. 2016
Tolmačenje: Davčna osnova pri uporabi zgrajene nepremičnine za oproščeno dejavnost Davčna osnova pri uporabi zgrajene nepremičnine za oproščeno dejavnost Družba Prodeco iz zadeve C-16/141 (Property Development Company NV) je med letoma 1991 in 1994 naročila zgraditev poslovne stavbe za prodajo. Nepremičnino je skupaj z interkalarnimi obrestmi... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Davčna osnova za DDV pri naknadno naloženem davku Davčna osnova za DDV pri naknadno naloženem davku Sodišče EU je v sodbi (v združenih zadevah C-249/12 in C-250/12) presojalo o določitvi davčne osnove za DDV, ko se pogodbeni stranki pri sklepanju dogovora o tem ne izrečeta in dobavitelj DDV ne obračuna, čeprav bi ga... Zveza RFR 18. 11. 2013
Tolmačenje: Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti lahko davčni zavezanci uveljavljajo olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v velikosti 100 % vlaganj. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav... Zveza RFR 01. 12. 2014
Tolmačenje: Davčne omejitve priznavanja amortizacije najema Davčne omejitve priznavanja amortizacije najema Furs je v spletni publikaciji Davek od dohodkov pravnih oseb (Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 4. izdaja, marec 2019) zapisal svoje mnenje o davčnih posledicah spremenjene računovodske obravnave najemov... Zveza RFR 25. 03. 2019
Tolmačenje: Davčni odtegljaj od pristojbin za uporabo spletnih strani Davčni odtegljaj od pristojbin za uporabo spletnih strani Furs je v vprašanjih in odgovorih pod zaporedno številko 34 (1. december 2014) pojasnil, da lahko gre pri plačilu dostopa do vsebin prek spleta za uporabo premoženjskih pravic na teh vsebinah ali pa za plačilo... Zveza RFR 15. 12. 2014
Tolmačenje: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Furs je v publikaciji Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, Pogosta vprašanja in odgovori dodal štiri nova tolmačenja. Prvo se nanaša na prevoz potnikov, o katerem smo pisali že v Obvestilniku 5. septembra... Zveza RFR 26. 09. 2016
Tolmačenje: Davčno potrjen račun Davčno potrjen račun Furs je v publikacijo Davčno potrjevanje računov – Pogosta vprašanja in odgovori (1. izdaja, julij 2015) dodal odgovor na 313. vprašanje: »Ali mora sobodajalec v primeru, ko plačilo storitev po rezervacijah na portalu booking.com prejme od... Zveza RFR 14. 05. 2018
Tolmačenje: Davčno potrjevanje računov pri prodaji enonamenskih kuponov s 1. januarjem 2019 Davčno potrjevanje računov pri prodaji enonamenskih kuponov s 1. januarjem 2019 Furs je v publikaciji Davčno potrjevanje računov – Pogosta vprašanje in odgovori dodal odgovor pod številko 314, kjer pojasnjuje, kakšne so obveznosti davčnega potrjevanja računov pri... Zveza RFR 24. 12. 2018
Tolmačenje: Davčno potrjevanje računov za digitalne storitve Davčno potrjevanje računov za digitalne storitve Furs je v sredini februarja objavil novo publikacijo Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov – Podrobnejši opis (1. izdaja, december 2019). V 14. poglavju lahko preberete o obveznosti davčnega potrjevanja pri... Zveza RFR 17. 02. 2020
Tolmačenje: Davek na finančne storitve ali DDV? Davek na finančne storitve ali DDV? V prenovljeni Fursovi publikaciji Davek na finančne storitve – Podrobnejši opis (2. izdaja, maj 2020) je na novo pojasnjeno kar nekaj dilem zavezancev glede odločitve, ali obračunavati DDV ali davek od finančnih storitev. Med drugim... Zveza RFR 01. 06. 2020
Tolmačenje: Davek na motorna vozila Davek na motorna vozila Furs je na spletni strani objavil prenovljeno publikacijo Davek na motorna vozila – Podrobnejši opis (3. izdaja, februar 2019). Publikacija ne prinaša pomembnih novosti za zavezance, saj gre večinoma za popravke gradiva zaradi ukinitve... Zveza RFR 11. 03. 2019
Tolmačenje: DDV in likvidacija škod za zavarovalnico DDV in likvidacija škod za zavarovalnico Sodišče EU je v sodbi C-40/15 z dne 17. marca 2016 odločilo, da storitve, ki jih družba Aspiro na podlagi pogodbe z zavarovateljem opravlja v njegovem imenu in za njegov račun, niso oproščene DDV. Gre za storitve, povezane... Zveza RFR 29. 03. 2016
Tolmačenje: DDV in stalna poslovna enota DDV in stalna poslovna enota V sodbi C-605/12 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je prišlo do spora zaradi določitve kraja (države) obdavčitve pri storitvah med ciprsko in poljsko družbo. Poljska družba je v okviru pogodbe o sodelovanju ciprski družbi v letu... Zveza RFR 10. 11. 2014
Tolmačenje: DDV na podlagi ocene obdavčljivega prometa DDV na podlagi ocene obdavčljivega prometa Ali davčni organ sme uporabiti induktivno metodo za določitev zneska obdavčljivega prometa davčnega zavezanca, je bilo osnovno vprašanje v zadevi C-648/161 (F. S. Fontana). Pri zavezanki Fontana je bil izveden davčni nadzor... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: DDV obravnava zdravstvenih storitev DDV obravnava zdravstvenih storitev Furs je v pojasnilu 4230-193/2017-1 na več straneh opisal, kako z vidika DDV obravnavati raznovrstne zdravstvene storitve. V pojasnilu so zbrani povzetki iz sodb Sodišča EU in pojasnil, ki jih je davčni organ v preteklosti izdal... Zveza RFR 03. 04. 2017
Tolmačenje: DDV od neizkoriščene vozovnice DDV od neizkoriščene vozovnice V združenih zadevah C-250/14 in C-289/14 je Sodišče EU odločalo o tem, ali je treba neizkoriščene vozovnice za notranje letalske lete šteti kot plačilo za storitev ali kot odškodnino. Če med opravljeno storitvijo in prejetim plačilom... Zveza RFR 18. 01. 2016
Tolmačenje: DDV od predplačil pri potovalnih agencijah DDV od predplačil pri potovalnih agencijah V zadevi C-422/171 (Skarpa Travel) se je predhodno vprašanje nanašalo na to, ali je potovalna agencija, ki od potnikov pobere predplačila, že ob prejemu predplačila dolžna obračunati DDV in kako naj določi davčno osnovo... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: DDV od sledne pravice avtorjem DDV od sledne pravice avtorjem V zadevi C-51/181 (Tožba proti Republiki Avstriji) je Evropska komisija proti Republiki Avstriji sprožila tožbo zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 2/1 Direktive 2006/112/ES (predmet DDV; 3. člen ZDDV-1). Republika Avstrija je zahtevala... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: DDV oproščena zavarovalna storitev DDV oproščena zavarovalna storitev Lizingodajalec je za predmet, ki ga je dal v lizing, sklenil še zavarovalno pogodbo z zavarovalnico, in sicer v svojem imenu in za svoj račun, čeprav je bila to obveznost lizingojemalca. Nato je povrnitev stroškov zavarovanja terjal... Zveza RFR 04. 02. 2013
Tolmačenje: Dejanski kraj izvajanja zaposlitve pri nerezidentu Dejanski kraj izvajanja zaposlitve pri nerezidentu V sodbi UPRS I U 1588/2017-11 je sodišče med drugim odločalo o kraju izvajanja zaposlitve za nerezidenta. Po 15/1 konvencije se dohodki nerezidenta lahko obdavčijo v državi vira (v Sloveniji) le, če oseba dela fizično... Zveza RFR 30. 11. 2020
Tolmačenje: Del plače za poslovno uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo Del plače za poslovno uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo Del plače iz uspešnosti poslovanja, pri katerem so izpolnjeni pogoji po 44/1/12 ZDoh-2, je neobdavčen z dohodnino do velikosti 100 % zadnje objavljene povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji... Zveza RFR 04. 02. 2019
Tolmačenje: Delno plačilo DDV zaradi insolventnosti Delno plačilo DDV zaradi insolventnosti V zadevi C-546/141 (Degano Trasporti) je Sodišče EU ugotavljalo, ali je zavezancu zaradi posebnega dogovora, ki ga je ta sklenil z upniki, dopustno dovoliti le delno plačilo DDV. Italijanski predpis dovoljuje, da zavezanec, ki... Zveza RFR 28. 07. 2016
Tolmačenje: Delno plačilo DDV zaradi posebnega dogovora z upniki Delno plačilo DDV zaradi posebnega dogovora z upniki V zadevi C-546/14 (Degano Trasporti) je Sodišče EU ugotavljalo, ali je dopustno zavezancu dovoliti le delno plačilo terjatve iz naslova DDV zaradi posebnega dogovora z upniki. Italijanski predpis namreč dovoljuje... Zveza RFR 18. 04. 2016
Prikazov na stran:
Komentar