Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Ravnanje v primeru poplavljene dokumentacije in arhiva Ravnanje v primeru poplavljene dokumentacije in arhiva Furs zavezance, ki so bili v poplavah prizadeti, opozarja, da so za dokazne dokumente glede poplavljene dokumentacije primerni in verodostojni tisti dokumenti, ki jih sestavi nepristranska tretja oseba ali komisija... Zveza RFR 04. 09. 2023
Tolmačenje: Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Fursom (poplave 2023) Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Fursom (poplave 2023) Z Odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je začel veljati 6. avgusta 2023 in velja en mesec, se... Zveza RFR 14. 08. 2023
Tolmačenje: Uporaba splošne ali nižje stopnje pri prometu blaga Uporaba splošne ali nižje stopnje pri prometu blaga Furs je na svoji spletni strani v sklopu razdelka Nakup prek spleta iz tretjih držav objavil tudi preglednico Seznam blaga, ki se najpogosteje uvaža, s stopnjami.Preglednica podaja informacijo o blagu, ki se obdavčuje... Zveza RFR 17. 07. 2023
Tolmačenje: Odbitek v tujini plačanega davka Odbitek v tujini plačanega davka Furs je v pojasnilu 0920-6175/2023-3, namenjenem razlagi pravil ZDDPO-2 o tujih nadzorovanih družbah, med drugim zapisal, kateri v tujini plačani davki se lahko obravnavajo kot akontacija davka, plačanega v tujini.Po Fursovem mnenju je... Zveza RFR 03. 07. 2023
Tolmačenje: Davčna obravnava prerazporeditve finančnega instrumenta ob uveljavitvi MSRP 9 Davčna obravnava prerazporeditve finančnega instrumenta ob uveljavitvi MSRP 9 Davčni organ je izdal pojasnilo o davčni obravnavi prerazporeditve finančnih instrumentov ob uveljavitvi MSRP 9. V njem navaja, da je moral zavezanec, ki je moral na podlagi prehoda z MRS 39... Zveza RFR 19. 06. 2023
Tolmačenje: Rok za predložitev dokazov za oprostitev DDV pri dobavi blaga znotraj EU Rok za predložitev dokazov za oprostitev DDV pri dobavi blaga znotraj EU Sodišče EU je v sodbi C-664/21 (družba Nec Plus Ultra Cosmetics) dalo razlago 138/1 Direktive 2006/112/ES (46. člen ZDDV-1) ob upoštevanju načel davčne nevtralnosti, učinkovitosti... Zveza RFR 12. 06. 2023
Tolmačenje: Prepoved odbitka DDV Prepoved odbitka DDV Sodišče EU je v sodbi C-114/22, sklicujoč se na številno predhodno sodno prakso, ponovno razsodilo, da nacionalna zakonodaja zavezancu ne sme odrekati pravice do odbitka DDV, saj je v sistemu obdavčitve z DDV pomembno upoštevanje načel nevtralnosti... Zveza RFR 05. 06. 2023
Tolmačenje: Olajšava za investiranje pri obračunu DDPO Olajšava za investiranje pri obračunu DDPO Davčni organ je v svoji spletni publikaciji o davčni olajšavi za investiranje nekoliko spremenil opredelitev pojma objekt. Zdaj je opredeljen kot s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih... Zveza RFR 29. 05. 2023
Tolmačenje: Pogoji za oprostitev pri čezmejnih socialnovarstvenih storitvah Pogoji za oprostitev pri čezmejnih socialnovarstvenih storitvah Sodišče EU je v sodbi C-620/21 (Momtrade) pojasnilo 132/1/g Direktive 2006/112/ES (42/1/6 ZDDV-1), ki se nanaša na oprostitev pri socialnovarstvenih storitvah. Slednje je bolgarska družba Momtrade... Zveza RFR 22. 05. 2023
Tolmačenje: Ali je evidentiranje odmora med delovnim časom obvezno? Ali je evidentiranje odmora med delovnim časom obvezno? Delavci imajo vsak delovni dan odmor za toplo malico od 11.00 do 11.30. Ali mora delodajalec odmor posebej vnesti v evidenco delovnega časa? Obveznost evidentiranja odmora med delovnim časom prinaša sprememba... Zveza RFR 15. 05. 2023
Tolmačenje: Davčna obravnava plačil ZZZS javnim zavodom – bolnišnicam z vidika pridobitne in nepridobitne dejavnosti Davčna obravnava plačil ZZZS javnim zavodom – bolnišnicam z vidika pridobitne in nepridobitne dejavnosti Javni zavod (bolnišnica) kot oseba javnega prava in izvajalec javne službe izvaja različne naloge javne službe, ki so lahko financirane na različne načine. Davčni... Zveza RFR 08. 05. 2023
Tolmačenje: Polnilna mesta za električna vozila – dobava blaga ali opravljanje storitev? Polnilna mesta za električna vozila – dobava blaga ali opravljanje storitev? Sodišče EU je v sodbi C-282/22 (P.w.W.) zapisalo, da družba P.w.W. opravlja dobavo električne energije, ki se po direktivi o DDV šteje za dobavo blaga. Vse spremljajoče storitve so pomožne... Zveza RFR 03. 05. 2023
Tolmačenje: Olajšava za zaposlovanje pri težje zaposljivih – štetje 24 mesecev pri sklepanju novih pogodb z zaposlenimi Olajšava za zaposlovanje pri težje zaposljivih – štetje 24 mesecev pri sklepanju novih pogodb z zaposlenimi Davčni organ je 30. marca 2023 objavil pojasnilo o davčni olajšavi za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, ki so jih delodajalci zaposlili v letu 2021. V njem... Zveza RFR 03. 05. 2023
Tolmačenje: Kapitalski dobiček nerezidenta, ustvarjen v Sloveniji Kapitalski dobiček nerezidenta, ustvarjen v Sloveniji Furs je v pojasnilu 0920-5590/2023-3 zavezancu pojasnil, da dobiček iz prodaje nepremičnine, ki ga tuja pravna oseba ustvari s prodajo nepremičnine v Sloveniji, tu ni obdavčen.To velja, če tuja pravna oseba, ki... Zveza RFR 24. 04. 2023
Tolmačenje: Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Furs je v pojasnilu 0920-7191/2018-8 dodatno pojasnil, da o rabljenem kopenskem prevoznem sredstvu (vozilu), ki ga davčni zavezanec kupi v drugi državi članici od fizične osebe, ob vnosu v Slovenijo ni... Zveza RFR 17. 04. 2023
Tolmačenje: Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Furs je v pojasnilu 0920-7191/2018-8 dodatno pojasnil, da o rabljenem kopenskem prevoznem sredstvu (vozilu), ki ga davčni zavezanec kupi v drugi državi članici od fizične osebe, ob vnosu v Slovenijo ni... Zveza RFR 17. 04. 2023
Tolmačenje: Sorazmerni del letnega dopusta in regresa Sorazmerni del letnega dopusta in regresa Delavec bo letos pri delodajalcu zaposlen do 15. maja. Delodajalca zanima, ali mu mora sorazmerni del regresa izračunati tudi v nedopolnjenem mesecu (maju). Zadnjih nekaj let ni več dvoma. Sorazmerni del letnega dopusta... Zveza RFR 11. 04. 2023
Tolmačenje: Uporaba pravilne stopnje DDV ob poračunu električne energije Uporaba pravilne stopnje DDV ob poračunu električne energije Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (24. izdaja, marec 2023) na novo pojasnil, katero stopnjo DDV uporabijo dobavitelji električne energije... Zveza RFR 03. 04. 2023
Tolmačenje: Investicijska olajšava v obračunu DDPO – presoja, ali gre za vlaganje v opremo ali objekt Investicijska olajšava v obračunu DDPO – presoja, ali gre za vlaganje v opremo ali objekt Upravno sodišče je v zadevi I U 1108/2020-7 delno ugodilo tožbi zavezanca v zadevi, ki se tiče priznanja investicijske olajšave v obračunu DDPO. V tej zadevi je zavezanec kupil... Zveza RFR 27. 03. 2023
Tolmačenje: Olajšava za digitalni in zeleni prehod Olajšava za digitalni in zeleni prehod Davčni organ je v spletni publikaciji Olajšava za digitalni in zeleni prehod opisal, katera vlaganja spadajo med posamezne sklope vlaganj oziroma investicij, ki štejejo za investicije v digitalni in zeleni prehod. V publikaciji... Zveza RFR 20. 03. 2023
Tolmačenje: Obrazec REK-O v primeru napotenih delavcev Obrazec REK-O v primeru napotenih delavcev Furs je v pojasnilu DT 061-55/2023-40 razložil razliko med oddajanjem obrazca REK-1 do 31. decembra 2022 in obrazca REK-O po 1. januarju 2023. Za izplačila od 1. januarja 2023 je ukinjeno ločeno poročanje podatkov za delo... Zveza RFR 06. 03. 2023
Tolmačenje: Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb v obračunu DDPO – povečanje skupnega števila zaposlenih Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb v obračunu DDPO – povečanje skupnega števila zaposlenih Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za zaposlovanje oseb, ki so naštete v 55.b členu ZDDPO-2 (za mlajše od 29 let, mlajše od 25 let za njihovo prvo zaposlitev, za... Zveza RFR 27. 02. 2023
Tolmačenje: Obračun DDV ob prenehanju dejavnosti Obračun DDV ob prenehanju dejavnosti Furs je pojasnilo o obračunu DDV ob prenehanju obdavčljive ekonomske dejavnosti zavezanca (4230-358/2022-1) 3. februarja 2023 dopolnil.Po novem je popolnoma jasno zapisano, da gre ob zadržanju osnovnega sredstva (nepremičnine), za... Zveza RFR 20. 02. 2023
Tolmačenje: V katerih primerih je na računu izkazani DDV treba tudi plačati? V katerih primerih je na računu izkazani DDV treba tudi plačati? V sodbi C-378/21 (P) je Sodišče EU podalo razlago 203. člena Direktive 2006/112/ES (76/1/9 ZDDV-1). Ta dva člena določata, da mora DDV plačati vsaka oseba, ki ta davek izkaže na računu. Sodišče EU je... Zveza RFR 06. 02. 2023
Tolmačenje: Davčno nepriznani odhodki, ki se nanašajo na prikrito izplačilo dobička Davčno nepriznani odhodki, ki se nanašajo na prikrito izplačilo dobička Odhodki, ki so podobni dividendam, so davčno nepriznani. Mednje spada tudi prikrito izplačilo dobička. V pojasnilu davčnega organa 0920-14596/2022-2 je zapisano, kako ta opredeljuje prikrito... Zveza RFR 30. 01. 2023
Tolmačenje: Določitev mesečnega oziroma trimesečnega davčnega obdobja za DDV Določitev mesečnega oziroma trimesečnega davčnega obdobja za DDV Furs je na svoji spletni strani objavil obvestilo, da je do 31. januarja 2023 prek sistema eDavki omogočena oddaja novega Obvestila o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega... Zveza RFR 23. 01. 2023
Tolmačenje: Obračun DDV od sredstva, zadržanega ob prenehanju dejavnosti Obračun DDV od sredstva, zadržanega ob prenehanju dejavnosti Furs je s pojasnilom 4230-358/2022-1 spremenil pravila obračuna DDV od osnovnih sredstev, ki jih morajo zavezanci upoštevati ob prenehanju dejavnosti. Med drugim je pojasnil, da mora ob zadržanju osnovnega... Zveza RFR 09. 01. 2023
Tolmačenje: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Furs je 13. decembra 2022 spremenil pojasnilo 0920-5312/2020, ki se nanaša na obračunavanje DDV od storitev osebne asistence. Njihovo novo stališče se glasi: »Storitve osebne asistence po ZOA se po pojasnilu SURS uvrščajo pod... Zveza RFR 27. 12. 2022
Tolmačenje: Poročanje o obdavčenem in neobdavčenem povračilu stroškov skupaj s plačo na novem obrazcu REK-O Poročanje o obdavčenem in neobdavčenem povračilu stroškov skupaj s plačo na novem obrazcu REK-O Furs je Zvezi RFR dne 16. decembra 2022 pojasnil, kako izplačevalci lahko ravnajo pri poročanju na obrazcih REK-O od leta 2023, če skupaj s plačo izplačujejo obdavčena... Zveza RFR 27. 12. 2022
Tolmačenje: Poročanje o opravljenih urah v poljih S obrazca iREK-O Poročanje o opravljenih urah v poljih S obrazca iREK-O Delodajalci v javnem sektorju in v nekaterih primerih tudi v zasebnem sektorju obračunavajo plače ob upoštevanju normiranih ur. Pri tem se postavlja vprašanje, ali v polje S09 – Št. opravljenih in neopravljenih ur... Zveza RFR 19. 12. 2022
Tolmačenje: Preverjanje pravilnosti diagnoze bolezni in obračunavanje DDV Preverjanje pravilnosti diagnoze bolezni in obračunavanje DDV V sodbi C-458/21 (CIG Pannónia Életbiztosító) je šlo za primer madžarske zavarovalnice, ki trži zdravstvena zavarovanja. V okviru zavarovanj se zaveže, da bo zavarovani fizični osebi zagotovila zdravstveno... Zveza RFR 12. 12. 2022
Tolmačenje: DDV od nagrad zaposlenim v obliki nakupnih bonov DDV od nagrad zaposlenim v obliki nakupnih bonov Sodišče EU je v sodbi C-607/20 (GE Aircraft Engine Services) dalo razlago 26/1 Direktive 2006/112/ES (15/-/b ZDDV-1). Šlo je za primer britanske družbe, ki je uvedla program nagrajevanja zaposlenih na podlagi nominacij... Zveza RFR 05. 12. 2022
Tolmačenje: Ugotavljanje dvojnega rezidentstva Ugotavljanje dvojnega rezidentstva Po sodbi I U 1706/2021-25 se rezidentstvo fizične osebe, ki je rezidentka dveh držav, ugotavlja upoštevaje ZDoh-2 in konvencijo, sklenjeno med državama, katerih rezident je oseba z dvojnim rezidentstvom. Pri tem se ne upošteva... Zveza RFR 28. 11. 2022
Tolmačenje: Poročanje davčnemu organu o izplačilu predšolskim otrokom, učencem, dijakom ali študentom iz šolskega sklada v letu 2022 in za prihodnja leta Poročanje davčnemu organu o izplačilu predšolskim otrokom, učencem, dijakom ali študentom iz šolskega sklada v letu 2022 in za prihodnja leta Dne 26. oktobra 2022 je davčni organ Zvezi RFR poslal pojasnilo glede poročanja o izplačilih predšolskim otrokom, učencem... Zveza RFR 21. 11. 2022
Tolmačenje: Stopnja DDV pri zaračunavanju ogrevanja Stopnja DDV pri zaračunavanju ogrevanja Furs je v dopolnjeni publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (19. izdaja, november 2022) dodal nekaj novih odgovorov na vprašanja zavezancev glede izvajanja Zakona o nujnem ukrepu na področju davka... Zveza RFR 14. 11. 2022
Tolmačenje: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Furs v dopolnjenem pojasnilu 0920-5312/2020 v zvezi z obdavčitvijo storitev osebne asistence nadaljuje strogo razlago 42. člena ZDDV-1. Pri izvajalcih, ki niso javni socialnovarstveni zavodi ali nepridobitne organizacije... Zveza RFR 02. 11. 2022
Tolmačenje: Odškodnine za pravno priznane nepremoženjske škode Odškodnine za pravno priznane nepremoženjske škode V povezavi z odškodninami, ki so povezane s pravno priznanimi nepremoženjskimi škodami, se zaradi sodbe ustavnega sodišča spreminja davčna obravnava tovrstnih odškodnin. Po 27/-/5 ZDoh-2 so bile zdaj plačila dohodnine... Zveza RFR 24. 10. 2022
Tolmačenje: Članarina kot boniteta Članarina kot boniteta Davčni organ v svoji spletni publikaciji o bonitetah pojasnjuje, kdaj je plačilo članarine za članstvo zaposlenega v združenjih, društvih in drugem boniteta, obdavčena z dohodnino in prispevki za socialno varnost. Stališče davčnega organa glede... Zveza RFR 10. 10. 2022
Tolmačenje: Izdaja dobropisov za energente, zaračunane pred znižanjem stopenj DDV Izdaja dobropisov za energente, zaračunane pred znižanjem stopenj DDV Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (16. izdaja, september 2022) pojasnil, kako dobavitelji energentov izdajajo dobropise v primeru... Zveza RFR 03. 10. 2022
Tolmačenje: Obračunavanje DDV od nadomestil za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Obračunavanje DDV od nadomestil za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Furs je na svoji spletni strani objavil spremembo stališča glede obračunavanja DDV od nadomestil izvajalcem in proizvajalcem fonogramov, ki do objave pojasnila niso bila... Zveza RFR 26. 09. 2022
Tolmačenje: Neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost Neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost Ugodnejša davčna obravnava plačila za poslovno uspešnost je določena v 44/1/12 ZDoh-2. Pod izpolnjenimi pogoji je to plačilo do določene velikosti neobdavčeno z akontacijo dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja. V celoti... Zveza RFR 19. 09. 2022
Tolmačenje: Znižanje stopenj DDV Znižanje stopenj DDV S 1. septembrom 2022 se je z ZNUDDVE z namenom lajšanja energetske draginje za dobavo nekaterih energentov znižala stopnja DDV. Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (14. izdaja... Zveza RFR 05. 09. 2022
Tolmačenje: DPN od prenosa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja DPN od prenosa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja Dne 3. junija 2022 je Furs objavil dopolnitve v publikaciji Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin. Dodano je bilo vprašanje številka 19. V njem davčni organ sporoča, da spreminja stališče glede obdavčitve... Zveza RFR 29. 08. 2022
Tolmačenje: Ugotavljanje odbitka pri osnovnih sredstvih Ugotavljanje odbitka pri osnovnih sredstvih Furs je 27. junija 2022 objavil dopolnitve v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV, ki jih je prinesel 15. junija objavljeni spremenjeni P-ZDDV-1. V publikaciji med drugim opozarja na novosti v 110. in 111. členu P... Zveza RFR 22. 08. 2022
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV, če ta ni bil uveljavljen pred pretekom prekluzivnega roka Popravek odbitka DDV, če ta ni bil uveljavljen pred pretekom prekluzivnega roka V sodbi Sodišča EU C-194/21 (X) je bil obravnavan primer, ko je družba X od družbe B leta 2006 kupila deset gradbenih zemljišč. Obračunan je bil DDV, ki pa ga ni uveljavila kot odbitnega... Zveza RFR 18. 07. 2022
Tolmačenje: Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti Z julijem se povečuje neobdavčen znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z njega ter na službeni poti. Slednji znesek velja tudi za prevoz na začetku in koncu napotitve. Sprememba je bila... Zveza RFR 11. 07. 2022
Tolmačenje: Ponovna predložitev obrazca DDV-P2 pri davčnih zavezancih, ki so uporabniki unijske ureditve VEM Ponovna predložitev obrazca DDV-P2 pri davčnih zavezancih, ki so uporabniki unijske ureditve VEM Furs je v dveh svojih publikacijah (v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV in v publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne... Zveza RFR 04. 07. 2022
Tolmačenje: Davčna obravnava rezervacij zaradi ocenjenih stroškov razgradnje Davčna obravnava rezervacij zaradi ocenjenih stroškov razgradnje Z novelo ZDDPO-2S se je spremenil 20. člen ZDDPO-2, ki ureja davčno obravnavo rezervacij. Osnovno pravilo je, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca oblikovanje... Zveza RFR 27. 06. 2022
Tolmačenje: Stopnja DDV od hkratnega prevoza blaga, ki se obdavčuje z različnimi stopnjami DDV Stopnja DDV od hkratnega prevoza blaga, ki se obdavčuje z različnimi stopnjami DDV Furs je v daljšem pojasnilu 0920-9320/2022-1 Stopnja DDV pri dobavi blaga prek spleta podal kar nekaj odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi s storitvami, povezanimi... Zveza RFR 06. 06. 2022
Tolmačenje: Solidarna odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga Solidarna odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga Sodišče EU je objavilo sodbo C-714/20, ki obravnava solidarno odgovornost posrednega carinskega zastopnika glede plačila uvoznega DDV. V obravnavanem primeru je bil po že sprejetih carinskih deklaracijah za uvoz... Zveza RFR 30. 05. 2022
Prikazov na stran:
Komentar