Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Osnova za prispevke od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja po ZDoh-2 Osnova za prispevke od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja po ZDoh-2 Furs je dopolnil dve spletni publikaciji, v katerih je pojasnil, kolikšna je osnova za plačilo prispevkov od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki... Zveza RFR 20. 05. 2024
Tolmačenje: Davčna osnova pri stvarnem vložku v obliki nepremičnin Davčna osnova pri stvarnem vložku v obliki nepremičnin Sodišče EU je v sodbi C-241/23 (P.) dalo razlago 73. člena direktive o DDV (36. člen ZDDV-1) glede davčne osnove. Družba P in še dve drugi družbi so sklenile pogodbe, na podlagi katerih sta zadnji dve omenjeni... Zveza RFR 13. 05. 2024
Tolmačenje: DDV pri čezmejnem trgovanju s kuponi DDV pri čezmejnem trgovanju s kuponi Sodišče EU je v sodbi C-68/23 (M-GbR) razlagalo člena 30a in 30b direktive o DDV, ki se nanašata na kupone. ZDDV-1 obdavčitev kuponov ureja v 18.a do 18.c členu.Nemška družba M-GbR prek svoje spletne trgovine trži predplačniške... Zveza RFR 29. 04. 2024
Tolmačenje: Določila o obvezni identifikaciji v sistem DDV Določila o obvezni identifikaciji v sistem DDV Sodišče EU je v sodbi C-122/23 (Legafact) pojasnjevalo določila Direktive 2006/112/ES, ki se nanašajo na identifikacijo za namene DDV. ZDDV-1 to področje ureja v 79. in 80. členu v povezavi s 94. členom, ki opredeljuje... Zveza RFR 22. 04. 2024
Tolmačenje: Davčna obravnava dnevnic napotenih v mednarodnem cestnem prevozu Davčna obravnava dnevnic napotenih v mednarodnem cestnem prevozu Furs je v posodobljeni spletni publikaciji o davčni obravnavi napotenih pojasnil, da se davčna obravnava povračil stroškov prehrane ali dnevnic, ki sicer po 44. členu ZDoh-2 velja za napotene, nanaša... Zveza RFR 15. 04. 2024
Tolmačenje: Dopustni rok za zmanjšanje osnove in obračunanega DDV zaradi neplačila Dopustni rok za zmanjšanje osnove in obračunanega DDV zaradi neplačila V sodbi C-314/22 (Consortium Remi Group, odslej zavezanec) je Sodišče EU dalo razlage 90. člena direktive o DDV (39. člen ZDDV-1) za romunski primer, ki je nekoliko specifičen. Spor z davčnim... Zveza RFR 08. 04. 2024
Tolmačenje: Enostranska prekinitev določb konvencij z Rusijo in Belorusijo Enostranska prekinitev določb konvencij z Rusijo in Belorusijo Furs je 19. marca 2024 na spletni strani objavil obvestilo o enostranskem preklicu uporabe večine členov dveh konvencij. Z Rusijo se ne uporabljajo od 8. avgusta 2023, z Belorusijo pa naj se ne bi... Zveza RFR 02. 04. 2024
Tolmačenje: Možnost uporabe poenostavitve za tristranske posle Možnost uporabe poenostavitve za tristranske posle Furs je zaradi večjega števila vprašanj objavil pojasnilo 0920-5327/2024-1, ki se nanaša na možnost uporabe poenostavitve za tristranske posle v povezavi s sodbo Sodišča EU C-247/21. V njem je pojasnil, kako bo... Zveza RFR 25. 03. 2024
Tolmačenje: Stalna poslovna enota za namene DDPO od leta 2024 Stalna poslovna enota za namene DDPO od leta 2024 Furs je posodobil spletno publikacijo, ki obravnava opredelitev stalne poslovne enote za namene DDPO po novem. Posodobitev je posledica zadnjih zakonskih sprememb ZDDPO-2, ki se nanašajo tudi na opredelitev stalne... Zveza RFR 18. 03. 2024
Tolmačenje: Nepriznavanje statusa davčnega zavezanca Nepriznavanje statusa davčnega zavezanca V sodbi C-341/22 (Feudi) je Sodišče EU v zvezi z italijanskim primerom in zakonodajo odgovorilo na vprašanje, ali davčni organ osebi lahko odreče status davčnega zavezanca, če ta v danem davčnem obdobju opravlja transakcije, ki... Zveza RFR 11. 03. 2024
Tolmačenje: Najmanjša osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju Najmanjša osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju Furs je objavil novico o novi najmanjši osnovi za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja. Nova osnova znaša 1.332,57 EUR... Zveza RFR 04. 03. 2024
Tolmačenje: Postavitev cestne zapore Postavitev cestne zapore Zavezanec je od Sursa dobil odgovor, kam se v SKD uvršča začasna prometna ureditev ceste za potrebe arheoloških izkopavanj. Začasna ureditev zajema postavitev prometnih znakov, zaporne deske, dopolnilnih tabel, luči in betonskih... Zveza RFR 26. 02. 2024
Tolmačenje: Davčna obravnava obresti, prejetih od institucij, ki niso banke Davčna obravnava obresti, prejetih od institucij, ki niso banke V spletni publikaciji Dohodek iz kapitala – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala je Furs med drugim pojasnil davčno obravnavo obresti, doseženih pri institucijah, ki niso banke in hranilnice... Zveza RFR 19. 02. 2024
Tolmačenje: Davčna obravnava agrarne skupnosti in njenih članov Davčna obravnava agrarne skupnosti in njenih članov Furs je januarja letos (2024) objavil obširnejšo publikacijo o davčni obravnavi agrarnih skupnosti. Agrarna skupnost ni pravna oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in drugih postopkih, razen... Zveza RFR 12. 02. 2024
Tolmačenje: Obvezni zdravstveni prispevek Obvezni zdravstveni prispevek Furs je dopolnil publikacijo Dohodek iz delovnega razmerja. Med drugim še podrobneje pojasnjuje obračunavanje obveznega zdravstvenega prispevka (odslej OZP). Tako za tiste zavezance, ki zaradi premajhnega dohodka zavarovanca OZP ne morejo... Zveza RFR 05. 02. 2024
Tolmačenje: Zmanjšanje osnove za plačilo prispevkov od dohodkov iz pogodbenih del od 1. februarja 2024 Zmanjšanje osnove za plačilo prispevkov od dohodkov iz pogodbenih del od 1. februarja 2024 Davčni organ je v svoji spletni publikaciji Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja opisal spremembo pri izračunu osnove za plačilo prispevkov od dohodkov iz pogodbenih del... Zveza RFR 29. 01. 2024
Tolmačenje: Povečanje stopnje DDPO in olajšava za zaposlovanje Povečanje stopnje DDPO in olajšava za zaposlovanje Furs je spremenil in dopolnil svojo spletno publikacijo Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb. V njej je zapisal, da se od davčne osnove za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 DDPO plačuje po stopnji 22 %. Dopolnil... Zveza RFR 22. 01. 2024
Tolmačenje: Uporaba konvencije z Romunijo Uporaba konvencije z Romunijo Furs je objavil seznam veljavnih konvencij, ki se uporabljajo v letu 2024, dopolnjen z določbami večstranske konvencije.Iz seznama izhaja, da se z večstransko konvencijo spremenjena konvencija z Romunijo uporablja od 1. januarja 2024; za... Zveza RFR 15. 01. 2024
Tolmačenje: ZZZS v zvezi z novim obveznim zdravstvenim prispevkom ZZZS v zvezi z novim obveznim zdravstvenim prispevkom Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s 1. januarjem 2024 pa se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Od vključno januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša ta... Zveza RFR 27. 12. 2023
Tolmačenje: Izpolnjevanje uvoznih carinskih deklaracij v zvezi z zastopanjem Izpolnjevanje uvoznih carinskih deklaracij v zvezi z zastopanjem Furs je na svoji spletni strani objavil pojasnilo glede izpolnjevanja uvozne carinske deklaracije, ki jo vloži uvoznik sam ali njegov zastopnik. Carinska deklaracija se izpolnjuje skladno s prilogo B... Zveza RFR 18. 12. 2023
Tolmačenje: Spremembe pri poročanju na obrazcu REK-O zaradi novega obveznega zdravstvenega prispevka Spremembe pri poročanju na obrazcu REK-O zaradi novega obveznega zdravstvenega prispevka Furs je posodobil spletno publikacijo Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O in REK-1b obrazec). Dopolnjene so vrstice tega gradiva, ki se nanašajo... Zveza RFR 11. 12. 2023
Tolmačenje: Kraj opravljene storitve izdelave digitalnih vsebin Kraj opravljene storitve izdelave digitalnih vsebin Sodišče EU je v sodbi C-532/22 (Westside Unicat) dalo razlago 53. člena direktive o DDV (29/1 ZDDV-1). Ta člen direktive se ne uporablja za storitve, ki se opravljajo za izvedbo prireditvene dejavnosti, ampak le za... Zveza RFR 04. 12. 2023
Tolmačenje: Spremembe pri solidarnostni soboti in ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka Spremembe pri solidarnostni soboti in ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka Davčni organ je izdal Informacijo o novostih in ukrepih, ki jih prinaša novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP... Zveza RFR 27. 11. 2023
Tolmačenje: Spremembe pri plačilu za poslovno uspešnost v letu 2023 Spremembe pri plačilu za poslovno uspešnost v letu 2023 Za izplačilo za poslovno uspešnost od leta 2023 veljajo nekatere novosti v primerjavi s preteklim letom. Davčni organ je zato pripravil novo spletno publikacijo o plačilu za poslovno uspešnost za izplačila od 1... Zveza RFR 20. 11. 2023
Tolmačenje: Pojasnila o novostih glede vodenja evidence delovnega časa Pojasnila o novostih glede vodenja evidence delovnega časa MDDSZEM je objavilo pojasnila o novostih glede vodenja evidence delovnega časa ter najpogostejša vprašanja in odgovore v povezavi s tem. Z 20. novembrom morajo delodajalci namreč evidenco o izrabi delovnega... Zveza RFR 13. 11. 2023
Tolmačenje: Ustavno sodišče je odločilo o tem, ali je ZDavP-2 v neskladju z ustavo Ustavno sodišče je odločilo o tem, ali je ZDavP-2 v neskladju z ustavo Ustavno sodišče je z odločbo U-I-492/20-22 odločalo o primeru, ko je pri inšpicirani družbi po presoji Fursa in potrditvi sodišča prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja. To naj bi bilo... Zveza RFR 30. 10. 2023
Tolmačenje: Stopnja DDV za tople napitke Stopnja DDV za tople napitke Sodišče EU je v okviru vprašanja za predhodno odločanje obravnavalo pravilnost uporabe različnih stopenj DDV za tople napitke na osnovi mleka. Spor glede tega je nastal med davčnim organom in osebo YD, ki upravlja verigo kavarn v Vroclavu... Zveza RFR 16. 10. 2023
Tolmačenje: Stopnja DDV od postavitev ograj in sončnih elektrarn Stopnja DDV od postavitev ograj in sončnih elektrarn Furs je 29. septembra 2023 dopolnil publikacijo o stopnjah DDV, v kateri je objavil novi stališči (številki 2.9.11 in 2.9.12) glede uporabe nižje stopnje DDV pri postavitvi zunanjih ograj in sončnih elektrarn... Zveza RFR 09. 10. 2023
Tolmačenje: Posebna nižja stopnja DDV od popravil gasilske opreme Posebna nižja stopnja DDV od popravil gasilske opreme Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost – Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (26. izdaja, september 2023) pojasnil, da posebne nižje stopnje DDV (5 %) za popravila gasilskih vozil ni... Zveza RFR 02. 10. 2023
Tolmačenje: Izpolnjevanje obrazcev REK pri uveljavljanju interventnih ukrepov zaradi poplav Izpolnjevanje obrazcev REK pri uveljavljanju interventnih ukrepov zaradi poplav Furs je posodobil svoje pojasnilo o izpolnjevanju obrazcev REK za primere, ko gre za izplačila po interventnih ukrepih zaradi poplav. Pojasnjuje, kako poročati v primeru nadomestila za... Zveza RFR 25. 09. 2023
Tolmačenje: Solidarnostna sobota in obvezni solidarnostni prispevek Solidarnostna sobota in obvezni solidarnostni prispevek Davčni organ je posodobil svojo spletno publikacijo Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami. V njo je dodal tudi vprašanja in odgovore o solidarnostni soboti in obveznem... Zveza RFR 18. 09. 2023
Tolmačenje: Ravnanje v primeru poplavljene dokumentacije in arhiva Ravnanje v primeru poplavljene dokumentacije in arhiva Furs zavezance, ki so bili v poplavah prizadeti, opozarja, da so za dokazne dokumente glede poplavljene dokumentacije primerni in verodostojni tisti dokumenti, ki jih sestavi nepristranska tretja oseba ali komisija... Zveza RFR 04. 09. 2023
Tolmačenje: Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Fursom (poplave 2023) Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Fursom (poplave 2023) Z Odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je začel veljati 6. avgusta 2023 in velja en mesec, se... Zveza RFR 14. 08. 2023
Tolmačenje: Uporaba splošne ali nižje stopnje pri prometu blaga Uporaba splošne ali nižje stopnje pri prometu blaga Furs je na svoji spletni strani v sklopu razdelka Nakup prek spleta iz tretjih držav objavil tudi preglednico Seznam blaga, ki se najpogosteje uvaža, s stopnjami.Preglednica podaja informacijo o blagu, ki se obdavčuje... Zveza RFR 17. 07. 2023
Tolmačenje: Odbitek v tujini plačanega davka Odbitek v tujini plačanega davka Furs je v pojasnilu 0920-6175/2023-3, namenjenem razlagi pravil ZDDPO-2 o tujih nadzorovanih družbah, med drugim zapisal, kateri v tujini plačani davki se lahko obravnavajo kot akontacija davka, plačanega v tujini.Po Fursovem mnenju je... Zveza RFR 03. 07. 2023
Tolmačenje: Davčna obravnava prerazporeditve finančnega instrumenta ob uveljavitvi MSRP 9 Davčna obravnava prerazporeditve finančnega instrumenta ob uveljavitvi MSRP 9 Davčni organ je izdal pojasnilo o davčni obravnavi prerazporeditve finančnih instrumentov ob uveljavitvi MSRP 9. V njem navaja, da je moral zavezanec, ki je moral na podlagi prehoda z MRS 39... Zveza RFR 19. 06. 2023
Tolmačenje: Rok za predložitev dokazov za oprostitev DDV pri dobavi blaga znotraj EU Rok za predložitev dokazov za oprostitev DDV pri dobavi blaga znotraj EU Sodišče EU je v sodbi C-664/21 (družba Nec Plus Ultra Cosmetics) dalo razlago 138/1 Direktive 2006/112/ES (46. člen ZDDV-1) ob upoštevanju načel davčne nevtralnosti, učinkovitosti... Zveza RFR 12. 06. 2023
Tolmačenje: Prepoved odbitka DDV Prepoved odbitka DDV Sodišče EU je v sodbi C-114/22, sklicujoč se na številno predhodno sodno prakso, ponovno razsodilo, da nacionalna zakonodaja zavezancu ne sme odrekati pravice do odbitka DDV, saj je v sistemu obdavčitve z DDV pomembno upoštevanje načel nevtralnosti... Zveza RFR 05. 06. 2023
Tolmačenje: Olajšava za investiranje pri obračunu DDPO Olajšava za investiranje pri obračunu DDPO Davčni organ je v svoji spletni publikaciji o davčni olajšavi za investiranje nekoliko spremenil opredelitev pojma objekt. Zdaj je opredeljen kot s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih... Zveza RFR 29. 05. 2023
Tolmačenje: Pogoji za oprostitev pri čezmejnih socialnovarstvenih storitvah Pogoji za oprostitev pri čezmejnih socialnovarstvenih storitvah Sodišče EU je v sodbi C-620/21 (Momtrade) pojasnilo 132/1/g Direktive 2006/112/ES (42/1/6 ZDDV-1), ki se nanaša na oprostitev pri socialnovarstvenih storitvah. Slednje je bolgarska družba Momtrade... Zveza RFR 22. 05. 2023
Tolmačenje: Ali je evidentiranje odmora med delovnim časom obvezno? Ali je evidentiranje odmora med delovnim časom obvezno? Delavci imajo vsak delovni dan odmor za toplo malico od 11.00 do 11.30. Ali mora delodajalec odmor posebej vnesti v evidenco delovnega časa? Obveznost evidentiranja odmora med delovnim časom prinaša sprememba... Zveza RFR 15. 05. 2023
Tolmačenje: Davčna obravnava plačil ZZZS javnim zavodom – bolnišnicam z vidika pridobitne in nepridobitne dejavnosti Davčna obravnava plačil ZZZS javnim zavodom – bolnišnicam z vidika pridobitne in nepridobitne dejavnosti Javni zavod (bolnišnica) kot oseba javnega prava in izvajalec javne službe izvaja različne naloge javne službe, ki so lahko financirane na različne načine. Davčni... Zveza RFR 08. 05. 2023
Tolmačenje: Polnilna mesta za električna vozila – dobava blaga ali opravljanje storitev? Polnilna mesta za električna vozila – dobava blaga ali opravljanje storitev? Sodišče EU je v sodbi C-282/22 (P.w.W.) zapisalo, da družba P.w.W. opravlja dobavo električne energije, ki se po direktivi o DDV šteje za dobavo blaga. Vse spremljajoče storitve so pomožne... Zveza RFR 03. 05. 2023
Tolmačenje: Olajšava za zaposlovanje pri težje zaposljivih – štetje 24 mesecev pri sklepanju novih pogodb z zaposlenimi Olajšava za zaposlovanje pri težje zaposljivih – štetje 24 mesecev pri sklepanju novih pogodb z zaposlenimi Davčni organ je 30. marca 2023 objavil pojasnilo o davčni olajšavi za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, ki so jih delodajalci zaposlili v letu 2021. V njem... Zveza RFR 03. 05. 2023
Tolmačenje: Kapitalski dobiček nerezidenta, ustvarjen v Sloveniji Kapitalski dobiček nerezidenta, ustvarjen v Sloveniji Furs je v pojasnilu 0920-5590/2023-3 zavezancu pojasnil, da dobiček iz prodaje nepremičnine, ki ga tuja pravna oseba ustvari s prodajo nepremičnine v Sloveniji, tu ni obdavčen.To velja, če tuja pravna oseba, ki... Zveza RFR 24. 04. 2023
Tolmačenje: Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Furs je v pojasnilu 0920-7191/2018-8 dodatno pojasnil, da o rabljenem kopenskem prevoznem sredstvu (vozilu), ki ga davčni zavezanec kupi v drugi državi članici od fizične osebe, ob vnosu v Slovenijo ni... Zveza RFR 17. 04. 2023
Tolmačenje: Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Poročanje na obrazcu DDV-PPS o pridobitvi rabljenega vozila iz EU Furs je v pojasnilu 0920-7191/2018-8 dodatno pojasnil, da o rabljenem kopenskem prevoznem sredstvu (vozilu), ki ga davčni zavezanec kupi v drugi državi članici od fizične osebe, ob vnosu v Slovenijo ni... Zveza RFR 17. 04. 2023
Tolmačenje: Sorazmerni del letnega dopusta in regresa Sorazmerni del letnega dopusta in regresa Delavec bo letos pri delodajalcu zaposlen do 15. maja. Delodajalca zanima, ali mu mora sorazmerni del regresa izračunati tudi v nedopolnjenem mesecu (maju). Zadnjih nekaj let ni več dvoma. Sorazmerni del letnega dopusta... Zveza RFR 11. 04. 2023
Tolmačenje: Uporaba pravilne stopnje DDV ob poračunu električne energije Uporaba pravilne stopnje DDV ob poračunu električne energije Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (24. izdaja, marec 2023) na novo pojasnil, katero stopnjo DDV uporabijo dobavitelji električne energije... Zveza RFR 03. 04. 2023
Tolmačenje: Investicijska olajšava v obračunu DDPO – presoja, ali gre za vlaganje v opremo ali objekt Investicijska olajšava v obračunu DDPO – presoja, ali gre za vlaganje v opremo ali objekt Upravno sodišče je v zadevi I U 1108/2020-7 delno ugodilo tožbi zavezanca v zadevi, ki se tiče priznanja investicijske olajšave v obračunu DDPO. V tej zadevi je zavezanec kupil... Zveza RFR 27. 03. 2023
Prikazov na stran:
Komentar