Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Furs je objavil sporočilo zavezancem za davek od dohodkov pravnih oseb javnega prava, ki obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za... Zveza RFR 15. 03. 2021
Tolmačenje: Prihodki iz naslova prejetih pomoči po protikoronski zakonodaji z vidika pridobitnosti Prihodki iz naslova prejetih pomoči po protikoronski zakonodaji z vidika pridobitnosti Furs je odgovoril na vprašanje Zveze RFR glede davčne obravnave prejetih sredstev iz javnofinančnih virov v času veljavnosti ukrepov po zakonih zaradi epidemije COVID-19. V odgovoru... Zveza RFR 08. 03. 2021
Tolmačenje: Subvencija minimalne plače Subvencija minimalne plače Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v velikosti 50 EUR. Furs je v spletni publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju (odgovor št. 2) objavil pojasnilo MDDSZEM o tem, kako... Zveza RFR 01. 03. 2021
Tolmačenje: Predložitev davčnega obračuna (tudi obračuna DDV) po roku Predložitev davčnega obračuna (tudi obračuna DDV) po roku Furs je v prenovljeni publikaciji o DDV zapisal, da zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ne more predložiti davčnega obračuna v predpisanem roku, davčni organ na njegov predlog dovoli predložitev po izteku... Zveza RFR 15. 02. 2021
Tolmačenje: Posebna ureditev za rabljeno blago in dobave na daljavo Posebna ureditev za rabljeno blago in dobave na daljavo Furs je v pojasnilu 0920-22578/2020-4 pojasnil, da za preprodajalca z ID-številko druge države članice, ki na daljavo prodaja rabljene avtomobile končnim potrošnikom v Slovenijo in v svoji državi obračunava DDV... Zveza RFR 09. 02. 2021
Tolmačenje: Uporaba vozila v neposlovne namene Uporaba vozila v neposlovne namene Sodišče EU je v sodbi C-288/19 (družba QM) pojasnilo, da kadar davčni zavezanec zaposlenemu da v uporabo vozilo, ki je del poslovnih sredstev podjetja in za katero ta zaposleni ne plača niti se ne odpove delu plače ali drugim... Zveza RFR 01. 02. 2021
Tolmačenje: Odmera DMV po 1. januarju 2021 Odmera DMV po 1. januarju 2021 Furs v novi publikaciji Davek na motorna vozila (ZDMV-1) – Podrobnejši opis (1. izdaja, december 2020) opisuje pravila obdavčitve z DMV po novem zakonu, ki je začel veljati 1. januarja 2021. Med drugim je pojasnjeno, da mora zavezanec... Zveza RFR 18. 01. 2021
Tolmačenje: Dokapitalizacija in obdavčitev dobička iz kapitala Dokapitalizacija in obdavčitev dobička iz kapitala Pri obdavčitvi dobička iz kapitala od odsvojitve poslovnega deleža je prišlo do pomembne sodne odločitve v situaciji, ko je družbenik odsvojil poslovni delež, pri katerem pa je med njegovim imetništvom prišlo do... Zveza RFR 04. 01. 2021
Tolmačenje: Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih Furs je spremenil stališče glede računanja upada prihodkov pri upravičenosti do temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so bili 24. oktobra 2020 vključeni v socialno zavarovanje po 15. členu ZPIZ-2, v preteklosti pa niso bili... Zveza RFR 28. 12. 2020
Tolmačenje: Hitri antigenski testi in DDV Hitri antigenski testi in DDV Furs je v pojasnilu 0920-21648/2020-2 zapisal, da se od dobav hitrih antigenskih testov, ki se uporabljajo v diagnostične namene in se uvrščajo pod tarifno oznako KN 3002 15 00, DDV obračuna po 9,5-odstotni davčni stopnji. Pojasnjuje... Zveza RFR 21. 12. 2020
Tolmačenje: Oprostitev dobav medicinske opreme znotraj EU Oprostitev dobav medicinske opreme znotraj EU Od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021 so po 66. členu ZIUOPDVE dobave oziroma pridobitve zaščitne in medicinske opreme ponovno oproščene DDV. Prva oprostitev je veljala za obdobje od 13. marca do 31... Zveza RFR 14. 12. 2020
Tolmačenje: Dejanski kraj izvajanja zaposlitve pri nerezidentu Dejanski kraj izvajanja zaposlitve pri nerezidentu V sodbi UPRS I U 1588/2017-11 je sodišče med drugim odločalo o kraju izvajanja zaposlitve za nerezidenta. Po 15/1 konvencije se dohodki nerezidenta lahko obdavčijo v državi vira (v Sloveniji) le, če oseba dela fizično... Zveza RFR 30. 11. 2020
Tolmačenje: Rezidentstvo fizičnih oseb v času epidemije COVID Rezidentstvo fizičnih oseb v času epidemije COVID Rezidentski status fizičnih oseb se ugotavlja po nacionalnih zakonodajah posameznih držav. V primerih dvojnega rezidentstva pa se za določitev rezidentskega statusa uporabijo prelomna pravila iz 4. člena konvencije, če... Zveza RFR 23. 11. 2020
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV pri nepremičninah Popravek odbitka DDV pri nepremičninah Sodišče EU je izdalo sodbo C-791/18 (Stichting Schoonzicht), ki razlaga pravila popravka odbitka DDV pri investicijskem blagu. Lastnica novozgrajenega večstanovanjskega objekta je DDV v celoti odbila, kasneje pa štiri stanovanja... Zveza RFR 16. 11. 2020
Tolmačenje: Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu Ministrstvo za zdravje je pripravilo krajše navodilo za delodajalce za pridobitev... Zveza RFR 09. 11. 2020
Tolmačenje: Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni Nekateri samozaposleni so bili v letu 2019 in/ali 2020 bolniško odsotni. V letu 2020 pa so po interventni zakonodaji prejeli temeljni dohodek po ZIUZEOP oziroma ga po ZZUOOP... Zveza RFR 02. 11. 2020
Tolmačenje: Pogoji za popravek obračunanega DDV v primerih neplačila Pogoji za popravek obračunanega DDV v primerih neplačila V okviru vprašanja za predhodno odločanje v zadevi C-335/19 (E.) je Sodišče EU ponovno pojasnjevalo pogoje, ki jih smejo določiti države članice za zmanjšanje davčne osnove in obračunanega DDV v primerih... Zveza RFR 26. 10. 2020
Tolmačenje: Storitve, povezane s socialnim varstvom Storitve, povezane s socialnim varstvom Za socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga je predpisana oprostitev DDV (42/1/6 ZDDV-1). Podlaga za to je v 132/1/g direktive o DDV, v zvezi s katerim je razlago dalo Sodišče EU v zadevi C-657/19 (E... Zveza RFR 19. 10. 2020
Tolmačenje: Nadomestilo plače zaradi višje sile po ZIUZEOP ter vračila teh nadomestil in oproščenih prispevkov v zvezi z njimi Nadomestilo plače zaradi višje sile po ZIUZEOP ter vračila teh nadomestil in oproščenih prispevkov v zvezi z njimi Upravičeni delodajalci so lahko za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 po ZIUZEOP ob izpolnjenih pogojih prejeli pomoč tudi v obliki povračila... Zveza RFR 12. 10. 2020
Tolmačenje: Prenehanje samostojnega podjetnika in vračilo pomoči po ZIUPDV Prenehanje samostojnega podjetnika in vračilo pomoči po ZIUPDV V 10/5 Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 piše, da mora delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu s tem zakonom, ta sredstva vrniti v celoti, če začne postopke... Zveza RFR 05. 10. 2020
Tolmačenje: Delo od doma za tujega delodajalca v času COVID-19 Delo od doma za tujega delodajalca v času COVID-19 Furs je v spletni publikaciji Mednarodno obdavčenje, Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah – Podrobnejši opis (1. izdaja, september 2020) med drugim pojasnil, kako ravnajo slovenski rezidenti, ki... Zveza RFR 28. 09. 2020
Tolmačenje: Prodaja s povratnim najemom v sistemu DDV – nove Fursove usmeritve Prodaja s povratnim najemom v sistemu DDV – nove Fursove usmeritve Furs je v pojasnilu 092-5571/2020-4 objavil nove usmeritve glede davčne obravnave poslov prodaje blaga s povratnim najemom. Pri tem je sledil odločitvi Vrhovnega sodišča RS iz sodbe X Ips 19/2019... Zveza RFR 14. 09. 2020
Tolmačenje: Prodaja dela deleža lastni družbi (nakup lastnega poslovnega deleža) Prodaja dela deleža lastni družbi (nakup lastnega poslovnega deleža) Upravno sodišče je v tem letu odločilo o obdavčitvi izplačane kupnine pri prodaji deleža (lastni) družbi (nakup lastnega poslovnega deleža). O tem je odločilo s sodbo I U 463/2019-11. Davčni postopek... Zveza RFR 31. 08. 2020
Tolmačenje: Storitev dajanja na voljo omar za strežnike Storitev dajanja na voljo omar za strežnike V zadevi C 215/19 (A) je Sodišče EU na preurejeno vprašanje podalo razlago pojmov: »dajanje v najem nepremičnine« in »storitve, povezane z nepremičnino«. Odločilo je, da storitve namestitve v podatkovnem centru, v okviru... Zveza RFR 24. 08. 2020
Tolmačenje: Države članice morajo omogočiti vračilo napačno obračunanega DDV Države članice morajo omogočiti vračilo napačno obračunanega DDV Sodišče EU je Romuniji izdalo še eno negativno sodbo. V tokratnem primeru v zadevi C-835/18 (Terracult) je bil romunski družbi Donauland (ta se je kasneje pripojila družbi Terracult) DDV naložen od prodaj... Zveza RFR 17. 08. 2020
Tolmačenje: Storitve za upravljanje investicijskih skladov Storitve za upravljanje investicijskih skladov BlackRock Investment Management (družba BlackRock) je prišla v spor z davčnim organom Združenega kraljestva glede oprostitve pri storitvah v zvezi z upravljanjem investicijskih skladov. Sodišču EU je bilo v okviru zadeve... Zveza RFR 10. 08. 2020
Tolmačenje: Obdavčitev dohodka iz prodaje odpadnih surovin Obdavčitev dohodka iz prodaje odpadnih surovin Po dosedanji davčni praksi se je posamičen dohodek prodajalca odpadnega materiala obdavčeval podobno kot dohodek iz pogodbenega razmerja, a brez obračuna prispevkov za zdravstvo in brez obračuna posebnega davka na določene... Zveza RFR 03. 08. 2020
Tolmačenje: Spremenjena obravnava prodaje s povratnim najemom v sistemu DDV Spremenjena obravnava prodaje s povratnim najemom v sistemu DDV Pred kratkim je bila na spletu objavljena sodba vrhovnega sodišča X Ips 19/2019, ki obravnava prodajo blaga s povratnim najemom z vidika DDV. V njej je to sodišče zapisalo, da takojšnja prodaja in povratni... Zveza RFR 20. 07. 2020
Tolmačenje: Razporejanje skrajšanega delovnega časa Razporejanje skrajšanega delovnega časa MDDSZEM je skupaj s socialnimi partnerji podalo strokovno stališče glede referenčnega obdobja pri neenakomerni razporeditvi skrajšanega delovnega časa (Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa).V tem stališču je med drugim... Zveza RFR 13. 07. 2020
Tolmačenje: Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO, poenostavljen do 14. julija 2020 Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO, poenostavljen do 14. julija 2020 Vlada RS je s posebnim sklepom podaljšala ukrep o poenostavitvi vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (ukrep iz 5. člena... Zveza RFR 06. 07. 2020
Tolmačenje: Kraj dobave blaga na daljavo glede na organizatorja prevoza Kraj dobave blaga na daljavo glede na organizatorja prevoza Sodišče EU je izdalo sodbo C-276/18 (KrakVet), kjer je prišlo do spora glede določitve države obdavčitve pri prodaji blaga na daljavo. Družba KrakVet s sedežem na Poljskem prodaja proizvode za živali končnim... Zveza RFR 29. 06. 2020
Tolmačenje: Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek Davčni organ in slovenska sodišča vrsto let davčnim zavezancem ne dopuščajo popravkov (zmanjšanja) DDV v primeru stečaja dolžnika, če terjatev ni bila prijavljena v stečajnem... Zveza RFR 22. 06. 2020
Tolmačenje: Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO Davčni organ je pripravil prednastavljeni obrazec zahtevka za zmanjšanje akontacije DDPO. Pri tem je v svojem gradivu Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa zapisal, da lahko... Zveza RFR 15. 06. 2020
Tolmačenje: Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za upravičene delodajalce Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za upravičene delodajalce Davčni organ je objavil spremenjeno stališče o uveljavljanju oprostitve plačila prispevkov za PIZ od plač in določenih nadomestil plač delavcev, ki so v času od 13. marca do 31. maja 2020 delali (33. člen... Zveza RFR 08. 06. 2020
Tolmačenje: Davek na finančne storitve ali DDV? Davek na finančne storitve ali DDV? V prenovljeni Fursovi publikaciji Davek na finančne storitve – Podrobnejši opis (2. izdaja, maj 2020) je na novo pojasnjeno kar nekaj dilem zavezancev glede odločitve, ali obračunavati DDV ali davek od finančnih storitev. Med drugim... Zveza RFR 01. 06. 2020
Tolmačenje: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je izdal pojasnilo o načinu knjiženja obračuna nadomestila za čakanje na delo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev... Zveza RFR 25. 05. 2020
Tolmačenje: Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenih Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenih Upravičeni samozaposleni, kmetje, verski uslužbenci in družbeniki poslovodje, zavarovani po zavarovalni podlagi 040, so morali po 38. členu ZIUZOEP predložiti izjavo za oprostitev plačila marčevskih... Zveza RFR 18. 05. 2020
Tolmačenje: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Furs je objavil pojasnilo 0920-5312/2020 o obravnavi storitev osebne asistence (urejene v Zakonu o osebni asistenci – ZOA) v sistemu DDV. V njem navaja, da je do zdaj veljalo stališče, da so te storitve predmet DDV po splošni... Zveza RFR 11. 05. 2020
Tolmačenje: Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu Furs je objavil pojasnilo 0920-3754/2020, ki se nanaša na pogoje za uveljavitev pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga, ko plačnik davka ne razpolaga z blagom kot lastnik. V njem navaja, da mora davčni zavezanec za... Zveza RFR 04. 05. 2020
Tolmačenje: Povračilo nadomestila za bolniško odsotnost po interventni zakonodaji Povračilo nadomestila za bolniško odsotnost po interventni zakonodaji Po ZIUZEOP nadomestila delavcu za bolniško odsotnost v obdobju od 11. aprila do 31. maja 2020 bremenijo ZZZS (56/1 ZIUZEOP). S tem so mišljena nadomestila, ki bi sicer bremenila delodajalca, a zdaj... Zveza RFR 28. 04. 2020
Tolmačenje: Oddaja obrazcev REK-1 za marec Oddaja obrazcev REK-1 za marec Davčni organ je izdal prenovljeno navodilo glede oddaje obrazcev REK-1 za marčevske plače. Zavezance obvešča, naj oddajo te obrazce z oznako R. Ta način oddaje omogoča, da jim zaradi zamude pri oddaji ne bodo obračunane zamudne obresti... Zveza RFR 20. 04. 2020
Tolmačenje: Plačilo obroka akontacije dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb za marec in poračuna za januar in februar Plačilo obroka akontacije dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb za marec in poračuna za januar in februar Razliko v velikosti akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne osnove na podlagi oddanega davčnega obračuna za koledarsko leto 2019, morajo zavezanci za... Zveza RFR 14. 04. 2020
Tolmačenje: Oddaja davčnega obračuna davčnemu organu in letnega poročila Ajpesu za leto 2019 Oddaja davčnega obračuna davčnemu organu in letnega poročila Ajpesu za leto 2019 Po Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju se je podaljšal rok za oddajo davčnega obračuna za pravne osebe in zavezance, ki opravljajo dejavnost. Rok za oddajo rednega... Zveza RFR 06. 04. 2020
Tolmačenje: Povračilo stroškov prehrane med delom na domu Povračilo stroškov prehrane med delom na domu Mnogo delodajalcev se je zaradi epidemije COVID-19 z delavci dogovorilo za opravljanje dela na domu. V tej situaciji pa se delodajalci sprašujejo, ali morajo zaposlenim povrniti stroške prehrane med delom ali to ni potrebno... Zveza RFR 30. 03. 2020
Tolmačenje: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 Zavezanci se sprašujejo, kako naj ravnajo v trenutni situaciji, ko nekaterim delavcem ne morejo zagotoviti dela, ki ga sicer opravljajo... Zveza RFR 23. 03. 2020
Tolmačenje: Zdravstveno svetovanje po telefonu Zdravstveno svetovanje po telefonu V zadevi C-48/19 (X) je bila predmet predhodnega odločanja oprostitev DDV na področju zdravstvene nege. Nemški davčni organ je zavrnil oprostitev DDV zavezancu X, ki je opravljal telefonsko svetovanje o različnih temah, ki se nanašajo... Zveza RFR 16. 03. 2020
Tolmačenje: Nevtralna davčna obravnava možna tudi pri prenosu dela podjetja na drugega zasebnika Nevtralna davčna obravnava možna tudi pri prenosu dela podjetja na drugega zasebnika Samostojni podjetnik lahko na podlagi določil 72.a in 72.b člena ZGD-1 prenese na drugega samostojnega podjetnika le del podjetja. Ta drugi podjetnik kot univerzalni naslednik vstopi... Zveza RFR 09. 03. 2020
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63 Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63 Furs je objavil novo publikacijo Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico št. 3/2020. Ta v celoti nadomešča pojasnili 6/2006... Zveza RFR 02. 03. 2020
Tolmačenje: Evidentiranje nabav osnovnih sredstev v obrazec DDV-O Evidentiranje nabav osnovnih sredstev v obrazec DDV-O Furs je v pojasnilu 0920-4628/2018-5 Vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV zapisal, da se storitev gradnje nepremičnin in vlaganj v druga osnovna sredstva ne vpisuje v polje 34 oziroma 35 obrazca DDV-O.To... Zveza RFR 24. 02. 2020
Tolmačenje: Davčno potrjevanje računov za digitalne storitve Davčno potrjevanje računov za digitalne storitve Furs je v sredini februarja objavil novo publikacijo Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov – Podrobnejši opis (1. izdaja, december 2019). V 14. poglavju lahko preberete o obveznosti davčnega potrjevanja pri... Zveza RFR 17. 02. 2020
Prikazov na stran:
Komentar