Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Znižanje stopenj DDV Znižanje stopenj DDV S 1. septembrom 2022 se je z ZNUDDVE z namenom lajšanja energetske draginje za dobavo nekaterih energentov znižala stopnja DDV. Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (14. izdaja... Zveza RFR 05. 09. 2022
Tolmačenje: DPN od prenosa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja DPN od prenosa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja Dne 3. junija 2022 je Furs objavil dopolnitve v publikaciji Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin. Dodano je bilo vprašanje številka 19. V njem davčni organ sporoča, da spreminja stališče glede obdavčitve... Zveza RFR 29. 08. 2022
Tolmačenje: Ugotavljanje odbitka pri osnovnih sredstvih Ugotavljanje odbitka pri osnovnih sredstvih Furs je 27. junija 2022 objavil dopolnitve v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV, ki jih je prinesel 15. junija objavljeni spremenjeni P-ZDDV-1. V publikaciji med drugim opozarja na novosti v 110. in 111. členu P... Zveza RFR 22. 08. 2022
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV, če ta ni bil uveljavljen pred pretekom prekluzivnega roka Popravek odbitka DDV, če ta ni bil uveljavljen pred pretekom prekluzivnega roka V sodbi Sodišča EU C-194/21 (X) je bil obravnavan primer, ko je družba X od družbe B leta 2006 kupila deset gradbenih zemljišč. Obračunan je bil DDV, ki pa ga ni uveljavila kot odbitnega... Zveza RFR 18. 07. 2022
Tolmačenje: Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti Z julijem se povečuje neobdavčen znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z njega ter na službeni poti. Slednji znesek velja tudi za prevoz na začetku in koncu napotitve. Sprememba je bila... Zveza RFR 11. 07. 2022
Tolmačenje: Ponovna predložitev obrazca DDV-P2 pri davčnih zavezancih, ki so uporabniki unijske ureditve VEM Ponovna predložitev obrazca DDV-P2 pri davčnih zavezancih, ki so uporabniki unijske ureditve VEM Furs je v dveh svojih publikacijah (v publikaciji Spremembe zakonodaje na področju DDV in v publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne... Zveza RFR 04. 07. 2022
Tolmačenje: Davčna obravnava rezervacij zaradi ocenjenih stroškov razgradnje Davčna obravnava rezervacij zaradi ocenjenih stroškov razgradnje Z novelo ZDDPO-2S se je spremenil 20. člen ZDDPO-2, ki ureja davčno obravnavo rezervacij. Osnovno pravilo je, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca oblikovanje... Zveza RFR 27. 06. 2022
Tolmačenje: Stopnja DDV od hkratnega prevoza blaga, ki se obdavčuje z različnimi stopnjami DDV Stopnja DDV od hkratnega prevoza blaga, ki se obdavčuje z različnimi stopnjami DDV Furs je v daljšem pojasnilu 0920-9320/2022-1 Stopnja DDV pri dobavi blaga prek spleta podal kar nekaj odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi s storitvami, povezanimi... Zveza RFR 06. 06. 2022
Tolmačenje: Solidarna odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga Solidarna odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga Sodišče EU je objavilo sodbo C-714/20, ki obravnava solidarno odgovornost posrednega carinskega zastopnika glede plačila uvoznega DDV. V obravnavanem primeru je bil po že sprejetih carinskih deklaracijah za uvoz... Zveza RFR 30. 05. 2022
Tolmačenje: Novi obrazec REK-O s 1. septembrom 2022 Novi obrazec REK-O s 1. septembrom 2022 Objavljen je bil Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (UL RS 60/22). V njem je objavljen tudi obrazec novega davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki se bo uporabljal za izplačila dohodkov od 1. septembra... Zveza RFR 23. 05. 2022
Tolmačenje: Digitalna potrdila o rezidentstvu Digitalna potrdila o rezidentstvu Vse več držav se odloča o izdaji digitalnih potrdil o rezidentstvu. Slovenski pristojni organi jih priznavajo, v obvestilu na spletni strani pa so objavili tudi seznam držav, ki so jih že obvestile o takšnem načinu izdajanja potrdil... Zveza RFR 16. 05. 2022
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri storitvah izobraževanja Oprostitev DDV pri storitvah izobraževanja Sodišče EU je nedavno razsodilo, kako je treba razlagati pojem organizacije, ki ji je priznan podoben namen in je omenjen v 132/1/i direktive o DDV (oprostitev DDV na področju izobraževanja). V sodbi C-612/20 je zapisalo, da... Zveza RFR 09. 05. 2022
Tolmačenje: Nagrajevanje zaposlenih z delniškimi ali družbeniškimi opcijami Nagrajevanje zaposlenih z delniškimi ali družbeniškimi opcijami Po spremembi ZDoh-2 je davčna osnova od dohodka (bonitete) zaradi izvršitve ali odsvojitve delniške ali družbeniške opcije ugodnejša. Ta ureditev velja, če delodajalec (gospodarska družba) delavcu zagotovi... Zveza RFR 03. 05. 2022
Tolmačenje: DDV od nezakonitega vnosa blaga v EU DDV od nezakonitega vnosa blaga v EU Sodišče EU je objavilo sodbo C-489/20 (UB), ki se nanaša na obračun DDV pri uvozu blaga. V obravnavanem primeru je šlo za nezakonit vnos (tihotapstvo) trošarinskega blaga – cigaret na carinsko območje EU. Blago je bilo zavezancu... Zveza RFR 25. 04. 2022
Tolmačenje: Hčerinska družba kot stalna poslovna enota? Hčerinska družba kot stalna poslovna enota? Sodišče EU je objavilo sodbo C-333/20 (Berlin Chemie), ki se nanaša na opredelitev pojma stalna poslovna enota iz 44. člena Direktive 2006/112/ES (25/1 ZDDV-1). V obravnavani zadevi je šlo za primer nemške družbe Berlin... Zveza RFR 19. 04. 2022
Tolmačenje: Boniteta za električna vozila od leta 2022 Boniteta za električna vozila od leta 2022 Po noveli ZDoh-2Z je od leta 2022 boniteta za uporabo službenega osebnega motornega vozila na električni pogon za zasebne namene enaka nič. Davčni organ je v svoji publikaciji Bonitete pojasnil, da se ta ugodnost nanaša samo... Zveza RFR 11. 04. 2022
Tolmačenje: Dva statusa pri zakoncih, ki opravljata istovrstno dejavnost Dva statusa pri zakoncih, ki opravljata istovrstno dejavnost Vprašanje za predhodno odločanje pri Sodišču EU v zadevi C-697/20 (W. G.) je bilo, kako obravnavati zakonca, ki s skupnim premoženjem opravljata rejo piščancev. Eden od obeh se je namreč vključil v sistem DDV... Zveza RFR 04. 04. 2022
Tolmačenje: Spremembe po ZDoh-2Z ter izvzem prihodkov iz oproščenih prispevkov in odhodkov iz davčne osnove Spremembe po ZDoh-2Z ter izvzem prihodkov iz oproščenih prispevkov in odhodkov iz davčne osnove Sprejete so bile spremembe in novosti pri obdavčitvi z dohodnino (ZDoh-2Z, UL RS 39/22), ki so začele veljati 22. marca 2022, vendar se uporabljajo že od 1. januarja 2022... Zveza RFR 28. 03. 2022
Tolmačenje: Določanje rezidentskega statusa Določanje rezidentskega statusa Slovenski rezidentski status se določa v skladu s 6. členom in 7/2 ZDoh-2. V praksi je pri uporabi slednjih prihajalo do nejasnosti. Vrhovno sodišče je v sklepu X Ips 65/2021 pojasnilo, da se za obdobja od 1. januarja 2017... Zveza RFR 21. 03. 2022
Tolmačenje: Odkup lastnega poslovnega deleža Odkup lastnega poslovnega deleža Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 61/2021 odločilo, da izplačilo kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo samo po sebi ne pomeni nedovoljenega davčnega izogibanja obdavčitvi izplačila dobička... Zveza RFR 14. 03. 2022
Tolmačenje: Obračun DDV namesto tujcev Obračun DDV namesto tujcev Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV – Podrobnejši opisi (marec 2022) podrobneje pojasnil obveznosti tujcev, ki opravljajo dobave, obdavčljive v Sloveniji. Kot plačnik davka je bil... Zveza RFR 07. 03. 2022
Tolmačenje: Odbitek DDV pri najemu električnih vozil Odbitek DDV pri najemu električnih vozil Furs je v svoji publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (9. izdaja, februar 2022, poglavje 1.0.II.) podal nekaj odgovorov na vprašanja o pravici do odbitka DDV od električnih... Zveza RFR 28. 02. 2022
Tolmačenje: Računi Računi Furs je na svoji spletni strani objavil novo (3.) izdajo publikacije o računih, kjer lahko najdete razlage glede na spremenjeno zakonodajo in odgovore na vprašanja. Med slednjimi je bilo tudi vprašanje, ali končni potrošnik od davčnega zavezanca, s katerim se je... Zveza RFR 21. 02. 2022
Tolmačenje: Transferne cene med povezanimi osebami Transferne cene med povezanimi osebami Davčni organ je dopolnil svojo spletno publikacijo o transfernih cenah. V njej je pojasnil način dokumentiranja za namene dokazovanja skladnosti transakcij z neodvisnim tržnim načelom. Navaja, da mora zavezanec zagotavljati... Zveza RFR 14. 02. 2022
Tolmačenje: Številčenje kopij izdanih računov Številčenje kopij izdanih računov Furs je na svoji spletni strani objavil novičko z opozorilom, da morajo davčni zavezanci skladno s 6. členom Zakona o davčnem potrjevanju računov označevati in številčiti vse natisnjene kopije računa ne glede na to, kdaj je kupcu... Zveza RFR 07. 02. 2022
Tolmačenje: Stroški parkiranja in DDV Stroški parkiranja in DDV Zavezanec, ki upravlja parkirišča, zaračunava parkirnino, ki je nesporno predmet DDV, in tudi stroške nadzora nad nepravilnim parkiranjem tistim voznikom, ki kršijo pravila parkiranja na parkiriščih. Glede stroškov nadzora je bilo postavljeno... Zveza RFR 24. 01. 2022
Tolmačenje: Sprememba Fursovega pojasnila glede subvencije hitrih antigenskih testov za samotestiranje Sprememba Fursovega pojasnila glede subvencije hitrih antigenskih testov za samotestiranje Furs je 12. januarja 2022 spremenil razlago glede upravičenega obdobja, v katerem so lahko kupljeni hitri testi za samotestiranje, in o času porabe teh testov po PKP10 (ZDUPŠOP... Zveza RFR 17. 01. 2022
Tolmačenje: Redna ID-številka za DDV ni več pogoj za uporabo ureditve VEM Redna ID-številka za DDV ni več pogoj za uporabo ureditve VEM Furs je v svoji publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (2. izdaja, januar 2022) v 4. poglavju... Zveza RFR 10. 01. 2022
Tolmačenje: Dokazovanje statusa dobavitelja v povezavi z odbitkom DDV Dokazovanje statusa dobavitelja v povezavi z odbitkom DDV Eden od vsebinskih pogojev za uveljavitev pravice do odbitka DDV je, da mora dobavitelj blaga ali storitev imeti status davčnega zavezanca. Ker je češki davčni organ podvomil o resničnosti storitev oglaševanja... Zveza RFR 03. 01. 2022
Tolmačenje: Rezidenstvo fizične osebe zaradi navzočnosti v Sloveniji, ki je daljša od 183 dni Rezidenstvo fizične osebe zaradi navzočnosti v Sloveniji, ki je daljša od 183 dni V novi Fursovi publikaciji Mednarodno obdavčenje – Napoteni delavci – Rezidentski status, odmera dohodnine in uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb – Podrobnejši opis (1. izdaja... Zveza RFR 27. 12. 2021
Tolmačenje: Ponovno ukrep karantene in višje sile za samozaposlene Ponovno ukrep karantene in višje sile za samozaposlene Od 4. decembra 2021 velja Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A), ki ponovno prinaša ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene. Pogoji so enaki, kot jih je... Zveza RFR 20. 12. 2021
Tolmačenje: Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Furs je objavil dopolnjeno publikacijo o posebnih ureditvah VEM in vanjo dodal deset novih odgovorov na vprašanja zavezancev. V njih pojasnjuje, kako je z oddajo poročil na obrazcih DDV-PD in DDV-TBE, kako obravnavati... Zveza RFR 13. 12. 2021
Tolmačenje: Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Na Furs smo posredovali vprašanje glede popravkov napak v povezavi s posebno unijsko ureditvijo VEM, saj je ta za tiste davčne zavezance, ki se pravočasno ne vključijo v to ureditev, zelo neugodna. Če zavezanec kateri od držav... Zveza RFR 06. 12. 2021
Tolmačenje: Zmanjšanje obveznosti za DMV glede na starost vozila Zmanjšanje obveznosti za DMV glede na starost vozila Za motorna vozila, vnesena na ozemlje Slovenije, se velikost obveznosti za DMV od 1. januarja 2021 določa tudi upoštevaje starost motornega vozila. Določitev odstotka, v velikosti katerega se odmeri DMV, je odvisna... Zveza RFR 02. 12. 2021
Tolmačenje: Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine Od 1. januarja 2022 ne bo več mogoče vlagati zahtevkov za vračilo trošarine v papirni obliki. Upravičenci do vračila trošarine morajo zahtevke za vračilo obvezno predložiti v elektronski obliki. Zahteva se nanaša tudi na zahtevke... Zveza RFR 29. 11. 2021
Tolmačenje: Višja sila delavcev Višja sila delavcev MDDSZEM je 15. novembra 2021 objavilo posodobljena najpogostejša vprašanja in odgovore glede uveljavljanja višje sile delavcev. Poudarjajo, da v primerih, ko se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo zaradi tega moral šolati... Zveza RFR 22. 11. 2021
Tolmačenje: Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja Furs je posodobil svojo spletno publikacijo o avtomatični izmenjavi podatkov na področju neposrednega obdavčevanja. V njej so navedene pravne podlage za avtomatično izmenjavanje podatkov... Zveza RFR 15. 11. 2021
Tolmačenje: Obdavčitev osnovnega plavalnega tečaja Obdavčitev osnovnega plavalnega tečaja Sodišče EU je v sodbi C-373/19 razsodilo, da se osnovni tečaj plavanja ne sme enačiti s šolskim in univerzitetnim izobraževanjem, ki je DDV oproščeno. Čeprav poučevanje plavanja v plavalni šoli sledi cilju, ki je v javnem interesu... Zveza RFR 08. 11. 2021
Tolmačenje: Obveznost samoobdavčitve, če je slovenski DDV obračunal že tuji izvajalec storitve iz 25. člena ZDDV-1 Obveznost samoobdavčitve, če je slovenski DDV obračunal že tuji izvajalec storitve iz 25. člena ZDDV-1 Furs je v publikacijo Širitev sistema Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (1... Zveza RFR 25. 10. 2021
Tolmačenje: Dejavnost javne radijske in televizijske ustanove Dejavnost javne radijske in televizijske ustanove Sodišče EU je v sodbi C-21/20 dalo razlago 2/1/c direktive o DDV (3/1/3 ZDDV-1). To določbo razlaga tako, da dejavnost nacionalnega javnega ponudnika televizije, pri kateri gre za zagotavljanje avdiovizualnih medijskih... Zveza RFR 11. 10. 2021
Tolmačenje: (Ne)vračilo dela regresa ob prenehanju delovnega razmerja (Ne)vračilo dela regresa ob prenehanju delovnega razmerja Furs je v spletni publikaciji o regresu dodal poglavje glede (ne)vračanja regresa ob prenehanju delovnega razmerja. Furs pojasnjuje, da se v davčno osnovo ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot... Zveza RFR 04. 10. 2021
Tolmačenje: Vstopnina za zabavišča Vstopnina za zabavišča Sodišče EU je v okviru zadeve C-406/20 (Phantasialand) obravnavalo možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV na eni strani za storitve, ki se opravljajo na potujočih zabaviščih, in na drugi strani za storitve, ki se opravljajo... Zveza RFR 27. 09. 2021
Tolmačenje: Testiranje na COVID-19 za zaposlene Testiranje na COVID-19 za zaposlene Furs je v spletni publikaciji o bonitetah podal svoje stališče o tem, kdaj se testiranje zaposlenih ne šteje za obdavčljivo boniteto. Delodajalci imajo ustrezne zakonske pristojnosti in dolžnosti na področju varnosti in zdravja pri... Zveza RFR 20. 09. 2021
Tolmačenje: Uveljavljanje stroškov prevoza na delo in iz njega v zvezi z dohodki iz zaposlitve Uveljavljanje stroškov prevoza na delo in iz njega v zvezi z dohodki iz zaposlitve Furs je posodobil spletno publikacijo o uveljavljanju stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve. V njej je pojasnjen način uveljavljanja povračil dejanskih stroškov v zvezi z dohodkom iz... Zveza RFR 13. 09. 2021
Tolmačenje: Vračilo subvencije za skrajšani delovni čas po 18. členu ZIUOOPE Vračilo subvencije za skrajšani delovni čas po 18. členu ZIUOOPE Furs je v spletni publikaciji Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE – delodajalci pojasnil, kako naj ravna prejemnik pomoči, ki mora po interventni zakonodaji zaradi izplačila dobička, nakupov lastnih... Zveza RFR 02. 08. 2021
Tolmačenje: Oprostitev DDV od zaščitne in medicinske opreme Oprostitev DDV od zaščitne in medicinske opreme S PKP9 je za dobavo zaščitne in medicinske opreme določena oprostitev plačila DDV še za obdobje od 1. maja 2021 do 31. decembra 2021. Oprostitev velja za opremo s seznama blaga, ki ga določi vlada ter je začasno oproščeno... Zveza RFR 26. 07. 2021
Tolmačenje: Podaljšana garancija in izračunavanje odbitnega deleža Podaljšana garancija in izračunavanje odbitnega deleža Vprašanje za predhodno odločanje v zadevi C-695/19 (Rádio Popular) je bilo, za kakšno storitev gre pri podaljšani garanciji in kako njen promet upoštevati pri izračunu odbitnega deleža. Sodišče EU je v okviru te... Zveza RFR 19. 07. 2021
Tolmačenje: Ocena davčne osnove in obravnava DDV Ocena davčne osnove in obravnava DDV Sodišče EU je izdalo sodbo C-521/19 (CB). V njej je zapisalo, da je pri oceni davčne osnove za namene DDV treba šteti, da tako ugotovljena davčna osnova že vključuje tudi DDV. Drugače bi bilo le, če bi davčni zavezanec po nacionalni... Zveza RFR 12. 07. 2021
Tolmačenje: Dajanje nepremičnin v najem in stalna poslovna enota Dajanje nepremičnin v najem in stalna poslovna enota Avstrijski davčni organ je od davčnega zavezanca Titanium s sedežem in upravo na Jerseyju zahteval plačilo DDV od dajanja v najem nepremičnin, ležečih v Avstriji (zadeva C-931/19). Argument naj bi bil ta, da ima... Zveza RFR 21. 06. 2021
Tolmačenje: Naknadna vplačila kapitala v obliki nepremičnine Naknadna vplačila kapitala v obliki nepremičnine Zavezanka je na podlagi pogodbe o izročitvi in prevzemu naknadnega vplačila prenesla lastninsko pravico na nepremičnini na družbo. Po presoji davčnega organa je to pomenilo, da gre za protiplačilo, ki podleže obdavčitvi... Zveza RFR 14. 06. 2021
Prikazov na stran:
Komentar