Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Nepremičnina kot plačilo za odkup delnic Nepremičnina kot plačilo za odkup delnic V zadevi C-421/171 (Polfarmex) je poljska delniška družba, zavezanka za DDV, v okviru nameravanega preoblikovanja osnovnega kapitala družbe od druge družbe odkupila del lastnih delnic. Plačilo za to pa ni bilo v denarju, ampak... 27. 09. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV od storitev brezplačne prenove tuje nepremičnine Odbitek DDV od storitev brezplačne prenove tuje nepremičnine V zadevi C-132/161 (Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, odslej Iberdrola) je šlo za presojo obsega pravice do odbitka DDV pri obravnavani družbi, saj je ta na podlagi pogodbe z občino brezplačno... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti V zadevi C-520/141 (Gemeente Borsele) je prišlo do spora, ker davčni organ občini Borsele ni priznal pravice do odbitka DDV pri dejavnosti prevoza šolskih otrok, ki ga je ta dolžna zagotavljati na podlagi nizozemskih... Zveza RFR 28. 07. 2016
Tolmačenje: Transakcije v zvezi s plačili Transakcije v zvezi s plačili Davčni organ Združenega kraljestva je družbi DPAS Limited zavrnil pravico do oprostitve DDV pri transakcijah, ki jih ta izvaja v okviru storitev upravljanja načrtov zobozdravstvenih storitev. Zaradi tega spora je bilo Sodišču EU... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Delo od doma za tujega delodajalca v času COVID-19 Delo od doma za tujega delodajalca v času COVID-19 Furs je v spletni publikaciji Mednarodno obdavčenje, Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah – Podrobnejši opis (1. izdaja, september 2020) med drugim pojasnil, kako ravnajo slovenski rezidenti, ki... Zveza RFR 28. 09. 2020
Tolmačenje: Storitev dajanja na voljo omar za strežnike Storitev dajanja na voljo omar za strežnike V zadevi C 215/19 (A) je Sodišče EU na preurejeno vprašanje podalo razlago pojmov: »dajanje v najem nepremičnine« in »storitve, povezane z nepremičnino«. Odločilo je, da storitve namestitve v podatkovnem centru, v okviru... Zveza RFR 24. 08. 2020
Tolmačenje: Obračun DDV ob likvidaciji družbe, ki pa še naprej opravlja gospodarsko dejavnost Obračun DDV ob likvidaciji družbe, ki pa še naprej opravlja gospodarsko dejavnost Bolgarska družba Wind Inovation je bila na podlagi redne likvidacije izbrisana iz sodnega registra, nato pa še iz registra zavezancev za DDV. Ker pa gospodarske (ekonomske) dejavnosti... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV Rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV V zadevi C-533/161 (Volkswagen) je generalni pravobranilec M. Camposa SánchezBordona v 58. odstavku svojega mnenja zapisal, da zastaralni rok (limitation period) sam po sebi ni nezdružljiv s sistemom DDV, če sta izpolnjeni... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO, poenostavljen do 14. julija 2020 Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO, poenostavljen do 14. julija 2020 Vlada RS je s posebnim sklepom podaljšala ukrep o poenostavitvi vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (ukrep iz 5. člena... Zveza RFR 06. 07. 2020
Tolmačenje: Prodaja s povratnim najemom v sistemu DDV – nove Fursove usmeritve Prodaja s povratnim najemom v sistemu DDV – nove Fursove usmeritve Furs je v pojasnilu 092-5571/2020-4 objavil nove usmeritve glede davčne obravnave poslov prodaje blaga s povratnim najemom. Pri tem je sledil odločitvi Vrhovnega sodišča RS iz sodbe X Ips 19/2019... Zveza RFR 14. 09. 2020
Tolmačenje: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV Furs je objavil pojasnilo 0920-5312/2020 o obravnavi storitev osebne asistence (urejene v Zakonu o osebni asistenci – ZOA) v sistemu DDV. V njem navaja, da je do zdaj veljalo stališče, da so te storitve predmet DDV po splošni... Zveza RFR 11. 05. 2020
Tolmačenje: Dovolj podrobno knjigovodstvo v povezavi z odbitkom DDV Dovolj podrobno knjigovodstvo v povezavi z odbitkom DDV1 Bolgarski družbi Maks Pen EOOD (odslej družba Maks Pen) je davčni organ odvzel odbitek DDV, ker njeni dobavitelji in njihovi podizvajalci niso imeli sredstev za izvedbo zaračunanih ji storitev. Pravico do odbitka... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Pogoji za uporabo nižje stopnje DDV pri pecivu Pogoji za uporabo nižje stopnje DDV pri pecivu V zadevi C-499/161 (AZ) je bilo vprašanje, ali država članica pri opredelitvi blaga, za katerega velja nižja stopnja DDV (sveže slaščice in pecivo), lahko uporabi merili, kot sta minimalni rok trajanja in rok uporabnosti... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Delno plačilo DDV zaradi insolventnosti Delno plačilo DDV zaradi insolventnosti V zadevi C-546/141 (Degano Trasporti) je Sodišče EU ugotavljalo, ali je zavezancu zaradi posebnega dogovora, ki ga je ta sklenil z upniki, dopustno dovoliti le delno plačilo DDV. Italijanski predpis dovoljuje, da zavezanec, ki... Zveza RFR 28. 07. 2016
Tolmačenje: Dobava električne energije v drugo državo članico EU in uveljavljanje vračila DDV Dobava električne energije v drugo državo članico EU in uveljavljanje vračila DDV1 Družba E.ON Global Commoditites SE (odslej družba E.ON) s sedežem v Nemčiji je v Romuniji opravljala dejavnost trženja energije. Ker Romunija do 1. januarja 2007 ni bila članice EU, je... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Opustitev plačila DDV in odvzem prostosti v Italiji Opustitev plačila DDV in odvzem prostosti v Italiji V zadevi C-574/151 (Mauro Scialdone) so bila zastavljena vprašanja na specifično ureditev v italijanski zakonodaji v povezavi z opustitvijo plačila DDV. Sodišče EU je na tri zastavljena vprašanja odgovorilo takole... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Popravek odbitka, ker nepremičnina dve leti ni dana v najem Popravek odbitka, ker nepremičnina dve leti ni dana v najem V zadevi C-672/161 (Imofloresmira – Investimentos Imobiliários, odslej Imofloresmira) je davčni organ zahteval popravek odbitka DDV od delov nepremičnin v lasti družbe Imofloresmira, ki sta več kot dve leti... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Uporaba nacionalnih določb o zastaranju za kazniva dejanja pri DDV Uporaba nacionalnih določb o zastaranju za kazniva dejanja pri DDV Sodišče EU je v sodbi C-42/171 (M. A. S., M. B.) glede uporabe zastaralnih rokov v Italiji zapisalo tako odločitev: »Člen 325(1) in (2) PDEU je treba razlagati tako, da nacionalnemu sodišču nalaga... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV na podlagi izvedenskega mnenja ni mogoč Odbitek DDV na podlagi izvedenskega mnenja ni mogoč Romunski državljan L. H. Vădan (odslej Vădan) je izvedel projekt izgradnje več 10 stanovanj in prodal tudi nekaj zazidljivih zemljišč. V letu 2006 je zaradi tega presegel prag obdavčljivega prometa, pri katerem bi se... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti V zadevi C-276/141 (Gmina Wrocław) je med poljskim davčnim organom in občino Wrocław prišlo do spora glede davčnega statusa enot te občine, ki so vezane na njen proračun in spadajo v njen okvir. Te enote so med drugim šole... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Države članice morajo omogočiti vračilo napačno obračunanega DDV Države članice morajo omogočiti vračilo napačno obračunanega DDV Sodišče EU je Romuniji izdalo še eno negativno sodbo. V tokratnem primeru v zadevi C-835/18 (Terracult) je bil romunski družbi Donauland (ta se je kasneje pripojila družbi Terracult) DDV naložen od prodaj... Zveza RFR 17. 08. 2020
Tolmačenje: Obdavčitev dohodka iz prodaje odpadnih surovin Obdavčitev dohodka iz prodaje odpadnih surovin Po dosedanji davčni praksi se je posamičen dohodek prodajalca odpadnega materiala obdavčeval podobno kot dohodek iz pogodbenega razmerja, a brez obračuna prispevkov za zdravstvo in brez obračuna posebnega davka na določene... Zveza RFR 03. 08. 2020
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri koncernu, ki za člane opravlja finančne, računalniške in druge storitve Oprostitev DDV pri koncernu, ki za člane opravlja finančne, računalniške in druge storitve V zadevi C-326/151 (DNB Banka) je bilo Sodišču EU zastavljenih več vprašanj glede izvajanja 132/1/f Direktive 2006/112/ES (42/1/5 ZDDV-1). Latvijska kreditna institucija DNB... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Storitve za upravljanje investicijskih skladov Storitve za upravljanje investicijskih skladov BlackRock Investment Management (družba BlackRock) je prišla v spor z davčnim organom Združenega kraljestva glede oprostitve pri storitvah v zvezi z upravljanjem investicijskih skladov. Sodišču EU je bilo v okviru zadeve... Zveza RFR 10. 08. 2020
Tolmačenje: Nastanitev ali storitev potovalne agencije Nastanitev ali storitev potovalne agencije Sodba v zadevi C-552/171 (Alpenchalets Resorts) je ponovno odprla že večkrat pojasnjeno vprašanje, in sicer v katerem primeru se mora uporabiti posebna ureditev za potovalne agencije. Ali to velja tudi, ko potovalna agencija... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Obveznost popravka odbitka DDV od predplačila, če transakcija ni opravljena Obveznost popravka odbitka DDV od predplačila, če transakcija ni opravljena1 Bolgarska družba Firin OOD (odslej družba Firin) z dejavnostjo proizvodnje in prodaje kruha in slaščic je pri družbi Agra Plani naročila 10.000 ton pšenice in od nje tudi prejela račun... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Oproščene poštne storitve v Kraljevini Švedski Oproščene poštne storitve v Kraljevini Švedski V zadevi C-114/141 je Evropska komisija tožila Kraljevino Švedsko, ker ta univerzalne poštne storitve in dobave poštnih znamk ni obravnavala kot oproščene transakcije, kot to zahteva Direktiva 2006/112/ES. Kraljevina... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Storitve, povezane s socialnim varstvom Storitve, povezane s socialnim varstvom Za socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga je predpisana oprostitev DDV (42/1/6 ZDDV-1). Podlaga za to je v 132/1/g direktive o DDV, v zvezi s katerim je razlago dalo Sodišče EU v zadevi C-657/19 (E... Zveza RFR 19. 10. 2020
Tolmačenje: Naložbe v nepremičninske sklade Naložbe v nepremičninske sklade Ena od zadnjih sodb v letu 2015 je obravnavala posebne investicijske sklade in možnosti oprostitve DDV v zvezi z njihovim upravljanjem. V zadevi C-595/131 je Fiscale Eenheid X (odslej družba X) Sodišču EU zastavila dve vprašanji... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV, če prvotno ta sploh ni bil uveljavljen Popravek odbitka DDV, če prvotno ta sploh ni bil uveljavljen Zavezanka za DDV Gmina Ryjewo (odslej občina Ryjewo) je zgradila Hišo kulture in jo za štiri leta dala v brezplačno upravljanje občinskemu kulturnemu centru. DDV si v zvezi z izgradnjo nepremičnine ni odbila... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Odvzem odbitka DDV zaradi neupoštevanja obrnjene davčne obveznosti Odvzem odbitka DDV zaradi neupoštevanja obrnjene davčne obveznosti1 Družbi SC Fatorie SRL (odslej družba Fatorie) je romunski davčni organ vzel pravico do odbitka DDV, ker pri transakciji, v zvezi s katero je odbijala DDV, ni upoštevala obrnjene davčne obveznosti... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Pridobitev davčne ugodnosti z zlorabo prava EU Pridobitev davčne ugodnosti z zlorabo prava EU V zadevi C-419/141 je bilo madžarski družbi WebMindLicenses (WML) naloženih več različnih davkov in med njimi tudi DDV. Ta družba je 1. septembra 2009 od poljske družbe Hypodest Patent Development brezplačno pridobila... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Nakup blaga od neobstoječe družbe Nakup blaga od neobstoječe družbe V zadevi C-277/141 (PPUH Stehcemp) davčni organ družbi PPUH Stehcemp ni priznal pravice do odbitka DDV po računih za gorivo od družbe Finnet, za katero je ugotovil, da ne obstaja. Družba PPUH Stehcemp s tem, ko ni preverila, ali so... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Oproščene zavarovalne transakcije Oproščene zavarovalne transakcije V zadevi C-584/131 (Mapfre asistencia in Mapfre warranty) je bilo ponovno odprto vprašanje o opredelitvi oproščenih zavarovalnih transakcij. Lastniki avtomobilskih servisov, ki prodajajo rabljena vozila, so z vključitvijo družbe... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni Nekateri samozaposleni so bili v letu 2019 in/ali 2020 bolniško odsotni. V letu 2020 pa so po interventni zakonodaji prejeli temeljni dohodek po ZIUZEOP oziroma ga po ZZUOOP... Zveza RFR 02. 11. 2020
Tolmačenje: Pravica do obrambe v postopku odmere DDV Pravica do obrambe v postopku odmere DDV V zadevi C-298/161 (Teodor in Anduţa Ispas) je bil pri zakoncih Ispas opravljen davčni nadzor in naložen DDV. Zakonca sta trgovala z nepremičninami in s 73 kupoprodajnimi pogodbami za nepremičnine po ugotovitvah davčnega organa... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Plačilo za storitev ali odškodnina Plačilo za storitev ali odškodnina? »Upoštevanje ekonomske in poslovne stvarnosti pomeni temeljno merilo za izvajanje skupnega sistema DDV« je v sodbi C-295/171 (MEO) zapisalo Sodišče EU. Na tej predpostavki je zgrajen tudi odgovor na predhodno vprašanje. Glavna... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Pogoji za popravek obračunanega DDV v primerih neplačila Pogoji za popravek obračunanega DDV v primerih neplačila V okviru vprašanja za predhodno odločanje v zadevi C-335/19 (E.) je Sodišče EU ponovno pojasnjevalo pogoje, ki jih smejo določiti države članice za zmanjšanje davčne osnove in obračunanega DDV v primerih... Zveza RFR 26. 10. 2020
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV pri nepremičninah Popravek odbitka DDV pri nepremičninah Sodišče EU je izdalo sodbo C-791/18 (Stichting Schoonzicht), ki razlaga pravila popravka odbitka DDV pri investicijskem blagu. Lastnica novozgrajenega večstanovanjskega objekta je DDV v celoti odbila, kasneje pa štiri stanovanja... Zveza RFR 16. 11. 2020
Tolmačenje: Uporaba vozila v neposlovne namene Uporaba vozila v neposlovne namene Sodišče EU je v sodbi C-288/19 (družba QM) pojasnilo, da kadar davčni zavezanec zaposlenemu da v uporabo vozilo, ki je del poslovnih sredstev podjetja in za katero ta zaposleni ne plača niti se ne odpove delu plače ali drugim... Zveza RFR 01. 02. 2021
Tolmačenje: Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu Ministrstvo za zdravje je pripravilo krajše navodilo za delodajalce za pridobitev... Zveza RFR 09. 11. 2020
Tolmačenje: Dejanski kraj izvajanja zaposlitve pri nerezidentu Dejanski kraj izvajanja zaposlitve pri nerezidentu V sodbi UPRS I U 1588/2017-11 je sodišče med drugim odločalo o kraju izvajanja zaposlitve za nerezidenta. Po 15/1 konvencije se dohodki nerezidenta lahko obdavčijo v državi vira (v Sloveniji) le, če oseba dela fizično... Zveza RFR 30. 11. 2020
Tolmačenje: Odmera DMV po 1. januarju 2021 Odmera DMV po 1. januarju 2021 Furs v novi publikaciji Davek na motorna vozila (ZDMV-1) – Podrobnejši opis (1. izdaja, december 2020) opisuje pravila obdavčitve z DMV po novem zakonu, ki je začel veljati 1. januarja 2021. Med drugim je pojasnjeno, da mora zavezanec... Zveza RFR 18. 01. 2021
Tolmačenje: Predložitev davčnega obračuna (tudi obračuna DDV) po roku Predložitev davčnega obračuna (tudi obračuna DDV) po roku Furs je v prenovljeni publikaciji o DDV zapisal, da zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ne more predložiti davčnega obračuna v predpisanem roku, davčni organ na njegov predlog dovoli predložitev po izteku... Zveza RFR 15. 02. 2021
Tolmačenje: Hitri antigenski testi in DDV Hitri antigenski testi in DDV Furs je v pojasnilu 0920-21648/2020-2 zapisal, da se od dobav hitrih antigenskih testov, ki se uporabljajo v diagnostične namene in se uvrščajo pod tarifno oznako KN 3002 15 00, DDV obračuna po 9,5-odstotni davčni stopnji. Pojasnjuje... Zveza RFR 21. 12. 2020
Tolmačenje: Rezidentstvo fizičnih oseb v času epidemije COVID Rezidentstvo fizičnih oseb v času epidemije COVID Rezidentski status fizičnih oseb se ugotavlja po nacionalnih zakonodajah posameznih držav. V primerih dvojnega rezidentstva pa se za določitev rezidentskega statusa uporabijo prelomna pravila iz 4. člena konvencije, če... Zveza RFR 23. 11. 2020
Tolmačenje: Posebna ureditev za rabljeno blago in dobave na daljavo Posebna ureditev za rabljeno blago in dobave na daljavo Furs je v pojasnilu 0920-22578/2020-4 pojasnil, da za preprodajalca z ID-številko druge države članice, ki na daljavo prodaja rabljene avtomobile končnim potrošnikom v Slovenijo in v svoji državi obračunava DDV... Zveza RFR 09. 02. 2021
Tolmačenje: Subvencija minimalne plače Subvencija minimalne plače Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v velikosti 50 EUR. Furs je v spletni publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju (odgovor št. 2) objavil pojasnilo MDDSZEM o tem, kako... Zveza RFR 01. 03. 2021
Tolmačenje: Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih Furs je spremenil stališče glede računanja upada prihodkov pri upravičenosti do temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so bili 24. oktobra 2020 vključeni v socialno zavarovanje po 15. členu ZPIZ-2, v preteklosti pa niso bili... Zveza RFR 28. 12. 2020
Tolmačenje: Oprostitev dobav medicinske opreme znotraj EU Oprostitev dobav medicinske opreme znotraj EU Od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021 so po 66. členu ZIUOPDVE dobave oziroma pridobitve zaščitne in medicinske opreme ponovno oproščene DDV. Prva oprostitev je veljala za obdobje od 13. marca do 31... Zveza RFR 14. 12. 2020
Prikazov na stran:
Komentar