Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Ekonomska dejavnost neprofitnih družb Ekonomska dejavnost neprofitnih družb V zadevi C-263/151(Lajvér) sta bili neprofitni družbi Lajvér ustanovljeni za to, da na zemljiščih v lasti njunih družbenikov zgradita objekte agromelioracije, in sicer kanalizacijo, rezervoar in poplavne jaške, in jih izkoriščata... Zveza RFR 28. 07. 2016
Tolmačenje: Tožba proti Združenemu kraljestvu zaradi uporabe znižane stopnje DDV Tožba proti Združenemu kraljestvu zaradi uporabe znižane stopnje DDV Sodišče EU je v sodbi C-161/141 ugotovilo, da Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da je uporabilo znižano stopnjo DDV za storitve vgradnje in dobave energijsko varčnih... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Neupoštevanje obrnjene davčne obveznosti in odvzem pravice do odbitka DDV Neupoštevanje obrnjene davčne obveznosti in odvzem pravice do odbitka DDV V zadevi C-691/171 (PORR Építési) je družba PORR v okviru gradnje avtoceste prejela več računov za gradbena dela, na katerih je bil obračunan DDV, čeprav na Madžarskem pri teh storitvah... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Plačilo obroka akontacije dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb za marec in poračuna za januar in februar Plačilo obroka akontacije dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb za marec in poračuna za januar in februar Razliko v velikosti akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne osnove na podlagi oddanega davčnega obračuna za koledarsko leto 2019, morajo zavezanci za... Zveza RFR 14. 04. 2020
Tolmačenje: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 Zavezanci se sprašujejo, kako naj ravnajo v trenutni situaciji, ko nekaterim delavcem ne morejo zagotoviti dela, ki ga sicer opravljajo... Zveza RFR 23. 03. 2020
Tolmačenje: Prekvalifikacija transakcije v ekonomsko dejavnost in odbitek DDV Prekvalifikacija transakcije v ekonomsko dejavnost in odbitek DDV V zadevi C-183/141 (Salomie in Oltean) sta Salomie in Oltean skupaj z drugimi fizičnimi osebami po zgraditvi prodali več stanovanj, romunski davčni organ pa je te prodaje obdavčil z DDV. Vse navedene... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Različna obravnava publikacij glede na obliko nosilca Različna obravnava publikacij glede na obliko nosilca V okviru zadeve C-390/151 (Rzecznik Praw Obywatelskich) je poljsko ustavno sodišče Sodišču EU predložilo dve vprašanji glede veljavnosti 6. točke priloge III k Direktivi 2006/112/ES in 98/2 iste direktive... Zveza RFR 03. 08. 2017
Tolmačenje: Oprostitev DDV za dobavo blaga v drugo državo članico kupcu brez ID-številke za DDV Oprostitev DDV za dobavo blaga v drugo državo članico kupcu brez ID-številke za DDV V zadevi C-21/161 (Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal) je davčni organ portugalski podružnici Euro Tyre vzel pravico do oprostitve DDV za dobave pnevmatik, ki jih je ta opravila... Zveza RFR 03. 08. 2017
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri koncernu, ki deluje na področju zavarovalništva Oprostitev DDV pri koncernu, ki deluje na področju zavarovalništva V zadevi C-605/151 (Aviva) so bila Sodišču EU zastavljena podobna vprašanja kot v zadevi DNB Banka. Koncern Aviva v Evropi opravlja zavarovalniške storitve in storitve pokojninskega varstva... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Status davčnega zavezanca in uporaba pavšalne ureditve za kmete Status davčnega zavezanca in uporaba pavšalne ureditve za kmete Spor v zadevi C-340/151 (Christine Nigl in drugi) je nastal zaradi nepriznavanja statusa davčnega zavezanca in s tem povezano uporabo pavšalne ureditve. Stranke v postopku (člani družine Nigl) od leta... Zveza RFR 25. 01. 2017
Tolmačenje: Nižja stopnja pri prodaji in izposoji pripomočkov za medicinske terapije s kisikom Nižja stopnja pri prodaji in izposoji pripomočkov za medicinske terapije s kisikom Oxycure je družba, ki se ukvarja z izposojo in prodajo koncentratorjev kisika. Ti omogočajo izvajanje kisikove terapije doma za bolnike, ki imajo respiratorno insuficienco ali drugo... Zveza RFR 03. 08. 2017
Tolmačenje: Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO Zahtevek za zmanjšanje akontacije DDPO Davčni organ je pripravil prednastavljeni obrazec zahtevka za zmanjšanje akontacije DDPO. Pri tem je v svojem gradivu Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa zapisal, da lahko... Zveza RFR 15. 06. 2020
Tolmačenje: Odbitek DDV pri holdinški družbi Odbitek DDV pri holdinški družbi Ne glede na to, da je Sodišče EU izdalo že več sodb glede pravice do odbitka DDV pri holdinških družbah, pa kot kaže, še ni bilo pojasnjeno vse, saj je bilo v zadevi C-320/171 (Marle) tovrstno vprašanje ponovno zastavljeno. Vprašanje... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: DDV od predplačil pri potovalnih agencijah DDV od predplačil pri potovalnih agencijah V zadevi C-422/171 (Skarpa Travel) se je predhodno vprašanje nanašalo na to, ali je potovalna agencija, ki od potnikov pobere predplačila, že ob prejemu predplačila dolžna obračunati DDV in kako naj določi davčno osnovo... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Obresti od nepravočasno vrnjenega presežka DDV Obresti od nepravočasno vrnjenega presežka DDV V zadevi C-387/161 je med nizozemsko družbo Nidera in litovskim davčnim organom prišlo do spora glede višine obresti zaradi prepozno vrnjenega presežka DDV. Družba Nidera je namreč na ozemlju Litve v letu 2008 nabavljala... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Neupoštevanje obrnjene davčne obveznosti in načel Neupoštevanje obrnjene davčne obveznosti in načel V zadevi C-564/151 (T. Farkas) je šlo za pravilnost obdavčitve nakupa premičnega hangarja. T. Farkas je hangar kupil na dražbi davčnega organa od družbe dolžnice za plačilo davkov, ki je bila v postopku prisilne... Zveza RFR 03. 08. 2017
Tolmačenje: Zastaranje možnosti vračila napačno obračunanega DDV Zastaranje možnosti vračila napačno obračunanega DDV Spor v zadevi C-500/161 (Caterpillar Financial Services, odslej Caterpillar) med poljsko družbo Caterpillar in davčnim organom je nastal zaradi izteka zastaralnega roka in s tem izgube možnosti vračila napačno... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri oskrbovanju plovil z gorivom Oprostitev DDV pri oskrbovanju plovil z gorivom V zadevi C-526/131 (Fast Bunkering Klaipėda) je z davčnim organom nastal spor glede uveljavitve oprostitve DDV pri oskrbovanju plovil za plovbo na odprtem morju, ki je bilo opravljeno prek komisionarja, in ne neposredno... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Pojem dobave blaga v povezavi z odbitkom DDV Pojem dobave blaga v povezavi z odbitkom DDV Tretji sklep Sodišča EU z dne 15. julija 2015 na predlog za sprejetje predhodne odločbe pa je bil izdan v zadevi C-159/14. 14/1 Direktive 2006/112/ES nasprotuje temu, da davčni organ zato, ker kupec ni prejel blaga, ki ga... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Prevoz organov in oprostitev DDV Prevoz organov in oprostitev DDV Sodišče EU je v zadevi C-334/141 (De Fruytier) presojalo, ali je dejavnost prevoza organov in vzorcev človeškega izvora zaradi medicinske analize oproščena DDV. Zavezanka De Fruytier samostojno opravlja dejavnost prevoza organov... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Pravica do odbitka DDV v času neidentifikacije Pravica do odbitka DDV v času neidentifikacije Med enoosebno družbo Dobre M. Marius (odslej družba Dobre) in finančno upravo je nastal spor zaradi nepriznanja pravice do odbitka DDV. Družba, ki ji je zaradi nepredlaganja obračunov prenehala identifikacija za DDV, je... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Popravek obračunanega DDV Popravek obračunanega DDV Češka družba A–PACK je zavezanka za DDV. Pri eni od njenih poslovnih strank, družbi Delpharmea Nutraceuticals, je bil uveden postopek zaradi insolventnosti. Zaradi tega je v svojem davčnem obračunu zahtevala vračilo DDV iz naslova... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Veterinarsko-zdravstvene storitve Veterinarsko-zdravstvene storitve Romunski davčni organ je v zadevi C-144/141 (Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei) obračunal DDV od veterinarsko-zdravstvenih storitev. Obravnavana veterinarska klinika se s tem ni strinjala in je trdila, da romunska... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Prepoved odbitka DDV zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev in prekluzivni rok Prepoved odbitka DDV zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev in prekluzivni rok V zadevi C-332/151 (Astone) je Sodišče EU ugotavljalo, ali določbe Direktive 2006/112/ES o pravici do odbitka DDV nasprotujejo ureditvi, kakršna velja v Italiji. V konkretnem primeru je... Zveza RFR 25. 01. 2017
Tolmačenje: Obdavčitev prenovljene nepremičnine Obdavčitev prenovljene nepremičnine Med družbo Kozuba Premium Selection (odslej Kozuba) in poljskim davčnim organom je nastal spor glede obdavčitve prodaje prenovljenega objekta, ki je bil povod za predhodno vprašanje v zadevi C-308/161. Družba je kot stvarni vložek... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Kraj dobave blaga na daljavo glede na organizatorja prevoza Kraj dobave blaga na daljavo glede na organizatorja prevoza Sodišče EU je izdalo sodbo C-276/18 (KrakVet), kjer je prišlo do spora glede določitve države obdavčitve pri prodaji blaga na daljavo. Družba KrakVet s sedežem na Poljskem prodaja proizvode za živali končnim... Zveza RFR 29. 06. 2020
Tolmačenje: Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za upravičene delodajalce Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za upravičene delodajalce Davčni organ je objavil spremenjeno stališče o uveljavljanju oprostitve plačila prispevkov za PIZ od plač in določenih nadomestil plač delavcev, ki so v času od 13. marca do 31. maja 2020 delali (33. člen... Zveza RFR 08. 06. 2020
Tolmačenje: Dvakrat plačani DDV brez možnosti vračila Dvakrat plačani DDV brez možnosti vračila V zadevi C-111/141 (GST – Sarviz Germania) je prišlo do spora zaradi zavrnitve vračila DDV. Družba GST – Sarviz Germania s sedežem v Nemčiji je bolgarski družbi GST Skafolding opravila tehnične in svetovalne storitve... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Posredovanje pri prodaji zobne protetike Posredovanje pri prodaji zobne protetike V združenih zadevah C-144/13, C-154/13 in C-160/131 je Sodišče EU presojalo upravičenost oprostitve pri dobavi zobne protetike, ki jo opravi nizozemski posrednik; vse tri družbe so namreč imele sedež na Nizozemskem. Spor... Zveza RFR 26. 11. 2015
Tolmačenje: Brezplačna rekreacijska pot in odbitek DDV Brezplačna rekreacijska pot in odbitek DDV V zadevi C-126/141 (Sveda) je spor z davčnim organom nastal zaradi odbitka DDV, ki ga je v zvezi z izgradnjo rekreacijske poti (90 % njene izgradnje je financirala agencija ministrstva za kmetijstvo) uveljavljala družba Sveda... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je izdal pojasnilo o načinu knjiženja obračuna nadomestila za čakanje na delo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev... Zveza RFR 25. 05. 2020
Tolmačenje: Prenehanje samostojnega podjetnika in vračilo pomoči po ZIUPDV Prenehanje samostojnega podjetnika in vračilo pomoči po ZIUPDV V 10/5 Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 piše, da mora delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu s tem zakonom, ta sredstva vrniti v celoti, če začne postopke... Zveza RFR 05. 10. 2020
Tolmačenje: Nepristojnost Sodišča EU Nepristojnost Sodišča EU Bolgarsko sodišče je v zadevi C-364/171 (Varna Holideis) zastavilo predhodno vprašanje glede odbitka DDV in obveznosti njegovega popravka od razveljavljenega nakupa nepremičnine. Od nakupa nepremičnine je bil obračunan DDV, ki je bil pri kupcu... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Pogoji za oprostitev dobave novega prevoznega sredstva Pogoji za oprostitev dobave novega prevoznega sredstva V sodbi C-26/161 (Santogal MComércio e Reparação de Automóveis) je Sodišče EU razložilo, na katere pogoje smejo države članice vezati pravico do oprostitve DDV pri dobavah novih prevoznih sredstev v drugo državo... Zveza RFR 03. 08. 2017
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63 Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63 Furs je objavil novo publikacijo Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico št. 3/2020. Ta v celoti nadomešča pojasnili 6/2006... Zveza RFR 02. 03. 2020
Tolmačenje: Prenos lastninske pravice na nepremičnini zaradi razlastitve Prenos lastninske pravice na nepremičnini zaradi razlastitve V sodbi C-665/161 (Gmina Wrocław) je Sodišče EU zapisalo, da se prenos lastninske pravice na nepremičninah v lasti občine – zavezanke za DDV, na državo, ki je opravljen na podlagi zakona in proti plačilu... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Uporaba posebne ureditve za rabljeno blago Uporaba posebne ureditve za rabljeno blago Sodba v zadevi C-154/171 (SIA „E LATS“) pojasnjuje uporabo posebne ureditve za rabljeno blago (maržna ureditev). Gre za primer, ko davčni zavezanec, ki v zameno za posojilo v zastavo vzame tudi blago, ki vsebuje zlato... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Izkrivljanje konkurence Izkrivljanje konkurence Sodišče EU je v okviru predhodnega vprašanja v zadevi C-344/151 (National Roads Authority − odslej NRA) obravnavalo spor med NRA in irsko davčno upravo glede obdavčitve cestnin. NRA je irska oseba javnega prava, odgovorna za upravljanje... Zveza RFR 03. 08. 2017
Tolmačenje: Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek Davčni organ in slovenska sodišča vrsto let davčnim zavezancem ne dopuščajo popravkov (zmanjšanja) DDV v primeru stečaja dolžnika, če terjatev ni bila prijavljena v stečajnem... Zveza RFR 22. 06. 2020
Tolmačenje: Prodaja dela deleža lastni družbi (nakup lastnega poslovnega deleža) Prodaja dela deleža lastni družbi (nakup lastnega poslovnega deleža) Upravno sodišče je v tem letu odločilo o obdavčitvi izplačane kupnine pri prodaji deleža (lastni) družbi (nakup lastnega poslovnega deleža). O tem je odločilo s sodbo I U 463/2019-11. Davčni postopek... Zveza RFR 31. 08. 2020
Tolmačenje: Storitve, povezane s športom, v Združenem kraljestvu Storitve, povezane s športom, v Združenem kraljestvu Sodba C-633/151 (London Borough of Ealing) se nanaša na oprostitev DDV za storitve, neposredno povezane s športom in športno vzgojo, ki pa je v Združenem kraljestvu urejena drugače kot v Sloveniji. Sodišče EU je... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Dokumentacija, potrebna za popis in uskladitev stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. decembra 2019 Dokumentacija, potrebna za popis in uskladitev stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. decembra 2019 Ministrstvo za finance je objavilo pravila in postopke izvajanja letnega popisa za leto 2019 za neposredne proračunske uporabnike, za katere... Zveza RFR 23. 12. 2019
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri carinskem postopku 42 Oprostitev DDV pri carinskem postopku 42 Sodišče EU je sprejelo sodbo v zadevi C-528/171 (Božičevič), ki se nanaša na oprostitev DDV pri uvozu blaga po carinskem postopku 42. Več o tem lahko preberete v sestavku Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v drugi... 28. 03. 2019
Tolmačenje: Nadomestilo plače zaradi višje sile po ZIUZEOP ter vračila teh nadomestil in oproščenih prispevkov v zvezi z njimi Nadomestilo plače zaradi višje sile po ZIUZEOP ter vračila teh nadomestil in oproščenih prispevkov v zvezi z njimi Upravičeni delodajalci so lahko za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 po ZIUZEOP ob izpolnjenih pogojih prejeli pomoč tudi v obliki povračila... Zveza RFR 12. 10. 2020
Tolmačenje: Uporaba ID-številke za DDV pri pravem tristranskem poslu Uporaba ID-številke za DDV pri pravem tristranskem poslu Pri pravem tristranskem poslu sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za DDV, vsak v svoji državi članici. V zadevi C-580/161 (Firma Hans Bühler, odslej družba FHB) pa je bila družba FHB s sedežem... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Popravek obračuna za že inšpicirano davčno obdobje Popravek obračuna za že inšpicirano davčno obdobje Romunska družba Zabrus Siret je v popravljenem obračunu hotela uveljaviti odbitek DDV, a ji davčni organ ni dovolil, saj je bilo obravnavano davčno obdobje že predmet davčnega nadzora. V okviru tega spora je bilo... Zveza RFR 27. 09. 2018
Tolmačenje: Prenos blaga v drugo državo članico EU Prenos blaga v drugo državo članico EU1 Družba DresserRand SA (odslej družba DresserRand Francija), ki proizvaja industrijske kompresorje, je s špansko družbo sklenila pogodbo o dobavi sestavljenega blaga. Za izpolnitev te pogodbe je uporabila kompresorje, ki jih je... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Omejitev oprostitve na javni sektor ali še ožje Omejitev oprostitve na javni sektor ali še ožje V zadevi C-616/151 (Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji) po mnenju Evropske komisije Nemčija s tem, ko je oprostitev DDV omejila na skupine, katerih člani opravljajo omejeno število poklicev, ni izpolnila... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Dobava citostatikov v okviru zunajbolnišnične zdravstvene oskrbe Dobava citostatikov v okviru zunajbolnišnične zdravstvene oskrbe1 Klinikum Dortmund GmbH (odslej družba KD) je družba z omejeno odgovornostjo, ki deluje v javnem interesu in upravlja bolnišnico ter izvaja bolnišnično in zunajbolnišnično zdravljenje. V okviru te... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Odbitek DDV v času nedejavnosti zavezanca Odbitek DDV v času nedejavnosti zavezanca V zadevi C-69/171 (Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, nekdanja Gamesa Wind România, odslej tu družba Gamesa) je bila predmet predhodnega odločanja pravica do odbitka DDV pri obravnavani družbi za nabave, opravljene... Zveza RFR 28. 03. 2019
Prikazov na stran:
Komentar