Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Zavrnitev vračila DDV zavezancu Zavrnitev vračila DDV zavezancu Sodišče EU je v zadevi C-138/12 odločalo o pravici do popravka obveznosti za DDV pri izdajatelju računa. V zvezi s popravkom DDV niso bile izpolnjene vse formalnosti, predpisane z nacionalno zakonodajo, vendar pa je bila prejemniku... Zveza RFR 22. 04. 2013
Tolmačenje: Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini Furs je v pojasnilu konkretnemu davčnemu zavezancu pojasnil, da je slovenska družba, ki ima v tujini predstavništvo, plačnica davka tudi, če dohodke fizičnim osebam izplačuje... Zveza RFR 04. 12. 2017
Tolmačenje: Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Sodni izvršitelj Galin Kostov iz Bolgarije je v tej državi identificiran za namene DDV, ker opravlja samostojno dejavnost zasebnega sodnega izvršitelja. V letu 2009 je poleg te dejavnosti na podlagi pogodbe o naročilu... Zveza RFR 12. 08. 2013
Tolmačenje: Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Za poslovno leto 2016 je sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov obvezna le za velike skupine. Taki izkazi morajo biti revidirani, konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim... Zveza RFR 07. 11. 2016
Tolmačenje: Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV V zadevi C-264/14 (David Hedqvist) je šlo za obravnavo menjave virtualne valute bitcoin v nacionalno valuto in obratno. Vprašanji sta bili dve, in sicer ali pri tem sploh gre za opravljanje storitev, in če gre... Zveza RFR 02. 11. 2015
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Sodišče EU je na svojih spletnih straneh 21. septembra objavilo tri sodbe, ki se nanašajo na oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb. Taka oprostitev je predvidena tudi z našim zakonom, in sicer z 42/1/5 ZDDV-1. V teh... Zveza RFR 02. 10. 2017
Tolmačenje: Uvoz in izvoz poštnih pošiljk Uvoz in izvoz poštnih pošiljk Z dnem 3. maja 2017 začne veljati Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi deklaranta v poštnem prometu št. 2/2017. Furs v njem opredeljuje ravnanje s poštnimi pošiljkami, ki prispejo ali se... Zveza RFR 03. 05. 2017
Tolmačenje: Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Pri vpisu v Poslovni register Slovenije samostojni podjetnik posameznik navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s. p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti) in skrajšano... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Furs je 11. avgusta 2017 objavil publikacijo o transakcijah z virtualnimi valutami z vidika DDV. Davčna obravnava, kot je zapisana v tem dokumentu, velja od datuma objave publikacije.Provizija oziroma... Zveza RFR 28. 08. 2017
Tolmačenje: Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Furs je objavil mnenje, usklajeno z Ministrstvom za finance, o obdavčevanju cestnih prevozov potnikov po Sloveniji za organizatorja potovanja. V primerih dajanja prevoznega sredstva z voznikom v najem, ko avtobusni... Zveza RFR 05. 09. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava pametnega telefona Davčna obravnava pametnega telefona Pametni telefon se za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, zato lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za investiranje (40 % nabavne vrednosti) in amortizacijsko stopnjo 50 %. Furs pojasnjuje, da je pametni telefon... Zveza RFR 01. 06. 2015
Tolmačenje: Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Durs pojasnjuje, da je skladno z 2. členom ZIUPTDSV delodajalec, ki v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas... Zveza RFR 28. 10. 2013
Tolmačenje: Vračilo plač v javnem sektorju Vračilo plač v javnem sektorju V zvezi z davčno obravnavo vračila plač Furs pojasnjuje, da se o vračilu plač poroča s popravkom obrazca REK-1 (popravek z zmanjšanjem). Obrazec predloži delodajalec. O predloženem popravku obrazca mora obvestiti tudi delavca in mu... Zveza RFR 07. 03. 2016
Tolmačenje: Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Zavezanec, ki se ukvarja s posredovanjem pri ravnanju z nevarnimi odpadki, je Surs vprašal, v katero SKD se uvršča njegova dejavnost, saj samo posredovanje ni izrecno navedeno v SKD 38.220. Zavezanec pri tem navaja, da ni... Zveza RFR 04. 09. 2017
Tolmačenje: Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene Durs v zvezi z izračunom bonitete pojasnjuje, da se boniteta za uporabo osebnega vozila ugotavlja po drugem odstavku 43. člena ZDoh-2.Če delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo tovornega vozila, se boniteta... Zveza RFR 22. 10. 2012
Tolmačenje: Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Furs je v spletni publikaciji Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (april 2017) pojasnil, kateri so kumulativni pogoji, pod katerimi se plačilo (povračilo) premije za zdravstveno... Zveza RFR 10. 04. 2017
Tolmačenje: Kazenski pregon in davčna sankcija zaradi neplačila DDV Kazenski pregon in davčna sankcija zaradi neplačila DDV Sodišče EU je v združenih zadevah proti Massimu Orsiju (C-217/15) in Lucianu Baldettiju (C-350/15) ugotavljalo, ali je italijanska ureditev skladna z Direktivo 2006/112/ES, 50. členom Listine EU o temeljnih... Zveza RFR 24. 04. 2017
Tolmačenje: Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij Ministrstvo za javno upravo je odgovorilo na vprašanje glede povračila stroškov za službena potovanja v tujino in davčne obravnave izplačil »per diem... Zveza RFR 01. 10. 2018
Tolmačenje: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Osebno dopolnilno delo in vrednotnice S 1. januarjem 2015 se uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela. Posameznik, ki bo delo opravljal, se mora priglasiti pri Ajpesu. Če bo delo opravljal za fizično osebo, mora vrednotnico za plačilo prispevkov kupiti naročnik. Če... Zveza RFR 12. 01. 2015
Tolmačenje: DDV in stalna poslovna enota DDV in stalna poslovna enota V sodbi C-605/12 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je prišlo do spora zaradi določitve kraja (države) obdavčitve pri storitvah med ciprsko in poljsko družbo. Poljska družba je v okviru pogodbe o sodelovanju ciprski družbi v letu... Zveza RFR 10. 11. 2014
Tolmačenje: Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Furs pojasnjuje, da se dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, kadar ne gre za trajno opravljanje dejavnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno... Zveza RFR 08. 09. 2014
Tolmačenje: Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki Furs je 14. septembra 2017 objavil pojasnilo 4230-582/2017-2, s katerim davčne zavezance obvešča o novi sodbi Sodišča EU C-288/16 glede uveljavljanja oprostitve DDV pri storitvah, ki so neposredno povezane... Zveza RFR 18. 09. 2017
Tolmačenje: Vštevanje neposrednih plačil in subvencij v davčno osnovo kmečkega gospodinjstva Vštevanje neposrednih plačil in subvencij v davčno osnovo kmečkega gospodinjstva Davčne zavezance – kmečka gospodinjstva – je zanimalo, ali morajo neposredna plačila, ki so jih prejeli v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2013, všteti v davčno osnovo za leto 2014. Furs... Zveza RFR 23. 03. 2015
Tolmačenje: Rok za uskladitev dvojnega statusa uživalcev pokojnin Rok za uskladitev dvojnega statusa uživalcev pokojnin Upokojenci iz 406. člena ZPIZ-2, ki prejemajo polno pokojnino in opravljajo dejavnost, vendar niso vključeni v obvezno zavarovanje, ker se jim po prehodnih določbah ZMEPIZ-1 do konca leta 2015 ni bilo treba... Zveza RFR 11. 01. 2016
Tolmačenje: Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Durs je objavil pojasnilo 4230-687377/2013-2 glede identifikacije za DDV davčnega zavezanca, nosilca kmetijske dejavnosti, za katero je ta 1. januarja 2014 začel ugotavljati... Zveza RFR 24. 03. 2014
Tolmačenje: Opravljanje gospodarske dejavnosti Opravljanje gospodarske dejavnosti Na Sodišče EU je bilo v okviru zadeve C-219/12 poslano vprašanje, ali je postavitev in upravljanje fotonapetostne naprave, nameščene na strehi stanovanjske hiše, možno opredeliti kot opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu... Zveza RFR 02. 09. 2013
Tolmačenje: Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja se od 12. aprila 2013 za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti uporablja 39. člen Zakona o urejanju trga dela (velja za pogodbe... Zveza RFR 02. 04. 2013
Tolmačenje: Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Furs je v pojasnilu zapisal, da se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda plačuje tudi, kadar zavezanec vodo iz vodovodnega sistema v okviru svojega gospodinjstva uporablja za polnjenje... Zveza RFR 06. 07. 2015
Tolmačenje: Dokazovanje v postopku pridobivanja ID-številke Dokazovanje v postopku pridobivanja ID-številke V maju je Furs na spletu objavil informacijo glede identifikacije za DDV in glede predložitve dokazil k zahtevkom za izdajo ID-številk. Zaradi preprečevanj zlorab ID-številk davčni organ zavezance poziva, naj predložijo... Zveza RFR 15. 05. 2017
Tolmačenje: Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Durs je v pojasnilu opisal, kako na podlagi kulturnih sporazumov, sklenjenih med dvema državama, uveljavljati oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov v državi nastopa.Zavezanci morajo... Zveza RFR 05. 08. 2013
Tolmačenje: Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s koriščenjem ur z dne 7. 12. 2015 Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s koriščenjem ur z dne 7. 12. 2015 V zvezi z vprašanjem, kako je s koriščenjem več opravljenih delovnih ur, če ima javni uslužbenec neenakomerni delovni čas, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da se javnemu uslužbencu... Zveza RFR 04. 01. 2016
Tolmačenje: Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Durs pojasnjuje, da se nagrada, ki jo prostovoljcu izplača prostovoljska organizacija za izjemne dosežke, v skladu s 108/5/3 ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo od drugih dohodkov do velikosti 50... Zveza RFR 09. 06. 2014
Tolmačenje: Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 218/2014 potrdilo, da se konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstrijo ne nanaša na davek na dediščine in darila. To pomeni, da za odmero davka... Zveza RFR 21. 09. 2015
Tolmačenje: Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti Sodišče je v zadevi I U 1035/2016-10 odločalo, ali je davčni organ ravnal pravilno, ko je posojilne pogodbe ob upoštevanju konkretnih okoliščin in na podlagi določil 74. člena ZDavP-2... Zveza RFR 19. 11. 2018
Tolmačenje: Zavarovanje iz drugega pravnega razmerja Zavarovanje iz drugega pravnega razmerja Po 1. januarju 2014 se bodo morali pokojninsko in invalidsko zavarovati vsi, ki niso obvezno (polno) zavarovani, dosegajo pa obdavčene dohodke za delo (zlasti na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb). Upokojencem in študentom... Zveza RFR 30. 12. 2013
Tolmačenje: Mnenje o uvrstitvi blaga v carinsko nomenklaturo Mnenje o uvrstitvi blaga v carinsko nomenklaturo Na naše zaprosilo glede uvrstitve smutijev v carinsko nomenklaturo smo od Fursa v dopisu št. 0920-7036/2017-2 prejeli tole razlago:»Smutiji so napitki izdelani na osnovi sadja ali zelenjave, z dodanimi oreški, ledom... Zveza RFR 03. 07. 2017
Tolmačenje: Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe V odločbi U-I-175/11-12, objavljeni v UL RS 29/14, Ustavno sodišče razlaga, da je osebna družba, tako kot kapitalska, pravna oseba, zato se premoženje družbe razločuje od premoženja družbenikov... Zveza RFR 12. 05. 2014
Tolmačenje: Obdavčitev dohodkov nerezidentov iz nepremičnin, ki so v Sloveniji Obdavčitev dohodkov nerezidentov iz nepremičnin, ki so v Sloveniji Furs je v pojasnilu zapisal, kako davčno obveznost v Sloveniji poravna pravna oseba nerezidentka, ki dosega dohodke iz nepremičnine (na primer najemnino), ki je v Sloveniji, pri tem pa izplačevalec... Zveza RFR 24. 11. 2014
Tolmačenje: Sprememba stališča glede obravnave virtualne valute bitcoin v sistemu DDV Sprememba stališča glede obravnave virtualne valute bitcoin v sistemu DDV Furs je na podlagi sodbe Sodišča EU C-264/14 spremenil stališče glede obravnave provizij pri prodaji virtualne valute bitcoin. Do obravnavane spremembe je bila njegova razlaga, da oprostitev DDV... Zveza RFR 14. 12. 2015
Tolmačenje: Davčna optimizacija je dopustna Davčna optimizacija je dopustna Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 196/2013 ugotovilo, da je treba nedovoljeno izogibanje davkom ali zlorabo drugih predpisov, kot je to opredeljeno v 74/4 ZDavP-2, razlikovati od davčne optimizacije, ki je dopustna. Davčni zavezanci... Zveza RFR 16. 01. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Furs je v pojasnilu 0920-8068/2016 z dne 15. februarja 2016 zapisal, da davčni zavezanec, ki plačuje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem... Zveza RFR 27. 02. 2017
Tolmačenje: Nezakonitost opravljanja začasnega in občasnega dela Nezakonitost opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja Dijaki in študentje lahko prek napotnic opravljajo le začasna in občasna dela. Začasnost in občasnost dela je namreč bistven razlikovalni znak... Zveza RFR 14. 09. 2015
Tolmačenje: Oproščena dobava blaga v drugo državo članico EU Oproščena dobava blaga v drugo državo članico EU Sodba obravnava primer verižne transakcije z blagom med tremi osebami, od katerih prva in tretja v verigi imata ID-številko za DDV, druga pa ne. Dobavitelj (prvi v verigi) je izdal račun za blago kupcu (drugemu v verigi... Zveza RFR 08. 10. 2012
Tolmačenje: Kombinirana nomenklatura EU 2019 Kombinirana nomenklatura EU 2019 Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2019, ki bo začela veljati 1. januarja 2019. Nekatere oznake KN so ukinjene, nekatere pa dodane na novo. Med njimi so tudi oznake KN, za katere je določena uporaba nižje... Zveza RFR 12. 11. 2018
Tolmačenje: Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV V zadevi C-392/16 (Marcu) je šlo za primer romunskega državljana, ki je v nekaj letih prodal 35 nepremičnin (zemljišč in stanovanj), ki so spadale v njegovo osebno premoženje. Davčni organ je... Zveza RFR 07. 08. 2017
Tolmačenje: Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV V zadevi C-527/11 je Sodišče EU razsodilo, da direktiva 2006/112/ES o DDV ne dovoljuje, da davčna uprava države članice zavrne dodelitev identifikacijske številke za DDV družbi zgolj zato, ker meni, da nima... Zveza RFR 25. 03. 2013
Tolmačenje: Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje dokumente, ki so jih podpisali vlada in sindikati. Obe strani sta se namreč v okviru... Zveza RFR 17. 12. 2018
Tolmačenje: Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga V sodbi C-438/13 je Sodišče EU odločilo, da romunska družba BCR Leasing ni opravila prometa blaga po 16. oziroma 18. členu direktive o DDV (neposlovna raba; 7. in 8. člen ZDDV-1). Obravnavana družba opravlja dejavnost... Zveza RFR 28. 07. 2014
Tolmačenje: Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Furs je v publikaciji Poročanje po državah odgovoril na najpomembnejša vprašanja o avtomatični izmenjavi podatkov o obdavčenju med davčnimi upravami. V Sloveniji je manj kot 10 krovnih... Zveza RFR 27. 03. 2017
Tolmačenje: Ekonomska dejavnost neprofitnih družb Ekonomska dejavnost neprofitnih družb V zadevi C-263/15 (Lajvér) sta bili neprofitni družbi Lajvér ustanovljeni, da na zemljiščih v lasti njunih družbenikov zgradita objekte agromelioracije, in sicer kanalizacijo, rezervoar in poplavne jaške, in jih izkoriščata. Dela... Zveza RFR 04. 07. 2016
Prikazov na stran:
Komentar