Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji z aneksi Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I z dne 11. 10. 1991), Kolektivno pogodbo za negospodarske... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti obsega: Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13 z dne 23. 12. 2013... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2020 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o razmerjih plač v javnih... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 z dne 30. 8. 1994), Spremembe in dopolnitve... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost obsega: Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21. 9. 1992), Popravek kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 50/92 z dne 16. 10... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 7. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94 z dne 11. 3. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 Konsolidirano besedilo Sklepa Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 obsega: Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila... 01. 11. 2020 UL EU L 29. 10. 2020 01. 11. 2020
Zakon o voznikih (ZVoz-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih obsega: Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih – ZVoz-1A (Uradni list RS, št. 67/17 z dne 29. 11. 2017), Zakon o nevladnih... 01. 11. 2020 UL RS 09. 10. 2020 01. 11. 2020
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19... 29. 10. 2020 UL RS 14. 10. 2020 29. 10. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – ZIUPDV (Uradni list RS, št. 98/20 z dne 10. 7. 2020), Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo... 24. 10. 2020 UL RS 23. 10. 2020 24. 10. 2020
Zakon o trgovini (ZT-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trgovini obsega: Zakon o trgovini – ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08 z dne 10. 3. 2008), Zakon o spremembah Zakona o trgovini – ZT-1A (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015), Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini – ZT-1B... 24. 10. 2020 UL RS 09. 10. 2020 24. 10. 2020
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin obsega: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021... 24. 10. 2020 UL RS 09. 10. 2020 24. 10. 2020
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju... 20. 10. 2020 UL RS 19. 10. 2020 20. 10. 2020
Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti obsega: Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem... 17. 10. 2020 UL RS 16. 10. 2020 17. 10. 2020
Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij Neuradno prečiščeno besediloSklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij obsega: Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/18 z dne 29. 6. 2018), Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS... 10. 10. 2020 UL RS 09. 10. 2020 10. 10. 2020
Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Dimičeva 13, Ljubljana, ki... 01. 10. 2020 UL RS 30. 09. 2020 01. 10. 2020
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente obsega: Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18 z dne 21. 5. 2018), Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS... 22. 09. 2020 UL RS 21. 09. 2020 22. 09. 2020
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke Na podlagi šestega odstavka 86. člena in četrte alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 1. člen Ta uredba določa znesek trošarine za... 05. 09. 2020 UL RS 04. 09. 2020 05. 09. 2020
Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za... 29. 08. 2020 UL RS 28. 08. 2020 29. 08. 2020
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo I... 28. 08. 2020 UL RS 27. 08. 2020 28. 08. 2020
Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene... 22. 08. 2020 UL RS 21. 08. 2020 22. 08. 2020
Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost Konsolidirano besedilo Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost obsega: Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi... 18. 08. 2020 UL EU L 29. 07. 2020 18. 08. 2020
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17 z dne 28. 7. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije – Uradni list RS, št... 11. 08. 2020 UL RS 10. 08. 2020 11. 08. 2020
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020... 08. 08. 2020 UL RS 07. 08. 2020 08. 08. 2020
Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – normativni del, Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pogodbeni strani:Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata mag. Andrej Šircelj, minister za finance, in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za... 08. 08. 2020 UL RS 07. 08. 2020 08. 08. 2020
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zavarovalništvu obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-1A (Uradni list RS, št. 9/19 z dne 11. 2. 2019), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-1B (Uradni list RS... 06. 08. 2020 UL RS 22. 07. 2020 06. 08. 2020
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih obsega: Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih – ZPlaSSIED (Uradni list RS, št. 7/18 z dne... 06. 08. 2020 UL RS 22. 07. 2020 06. 08. 2020
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov obsega: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 93... 25. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 25. 07. 2020
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov obsega: Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št... 25. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 25. 07. 2020
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo I... 25. 07. 2020 UL RS 24. 07. 2020 25. 07. 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane Na podlagi 8. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva... 18. 07. 2020 UL RS 17. 07. 2020 18. 07. 2020
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obsega: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1 (Uradni list RS, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 11. 07. 2020 UL RS 26. 06. 2020 11. 07. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, EPA 1249-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 11. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 11. 07. 2020
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2020 dalje znašajo Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine... 11. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 11. 07. 2020
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 17 Obravnavanje posebnih... 11. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 11. 07. 2020
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 11. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 11. 07. 2020
Kazenski zakonik (KZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. 7. 2008), Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A (Uradni list... 11. 07. 2020 UL RS 26. 06. 2020 11. 07. 2020
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev... 09. 07. 2020 UL RS 08. 07. 2020 09. 07. 2020
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 Za izvrševanje 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 09. 07. 2020 UL RS 08. 07. 2020 09. 07. 2020
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18 z dne 17. 8. 2018), Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma... 04. 07. 2020 UL RS 03. 07. 2020 04. 07. 2020
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 Na podlagi 17. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu... 25. 06. 2020 UL RS 24. 06. 2020 25. 06. 2020
Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice obsega: Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 104/15 z dne 28.12.2015), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 12/18... 20. 06. 2020 UL RS 05. 06. 2020 20. 06. 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Na podlagi 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem... 20. 06. 2020 UL RS 19. 06. 2020 20. 06. 2020
Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic obsega: Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic (Uradni list RS, št. 1/16 z dne 8. 1. 2016), Sklep o spremembah in dopolnitvah... 20. 06. 2020 UL RS 05. 06. 2020 20. 06. 2020
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Na podlagi osmega odstavka 177. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) in devetega odstavka 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 4 Revizorjevi postopki... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS... 13. 06. 2020 UL RS 29. 05. 2020 13. 06. 2020
Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 6 Revizorjevi postopki... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Prikazov na stran:
Komentar