Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev obsega: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS (Uradni list RS, št. 10/17 z dne 27. 2. 2017), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS-A (Uradni list RS, št... 04. 08. 2021 UL RS 20. 07. 2021 04. 08. 2021
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih razmerjih obsega: Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013), Popravek Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 78/13 z dne 20. 9. 2013), Zakon o zaposlovanju... 04. 08. 2021 UL RS 20. 07. 2021 04. 08. 2021
Zakon o revidiranju (ZRev-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o revidiranju obsega: Zakon o revidiranju – ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08 z dne 30. 6. 2008), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Uradni list RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013), Zakon o spremembah... 31. 07. 2021 UL RS 16. 07. 2021 31. 07. 2021
Sklep o merilih za določitev pomembne banke Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke... 31. 07. 2021 UL RS 16. 07. 2021 31. 07. 2021
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju obsega: Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu... 21. 07. 2021 UL RS 20. 07. 2021 21. 07. 2021
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev obsega: Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (Uradni list RS, št. 55/13 z dne 28. 6. 2013), Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu... 17. 07. 2021 UL RS 16. 07. 2021 17. 07. 2021
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino obsega: Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019), Uredbo o spremembi o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za... 17. 07. 2021 UL RS 16. 07. 2021 17. 07. 2021
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju obsega: Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017), Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 4/18... 17. 07. 2021 UL RS 16. 07. 2021 17. 07. 2021
Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin Na podlagi šestega odstavka 10.a in drugega odstavka 10.c člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) minister za finance izdaja Pravilnik o postopkih za izdajo... 17. 07. 2021 UL RS 09. 07. 2021 17. 07. 2021
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja obsega: Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 z dne 29. 12... 16. 07. 2021 UL RS 15. 07. 2021 16. 07. 2021
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi Na podlagi trinajstega odstavka 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega... 16. 07. 2021 UL RS 15. 07. 2021 16. 07. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT, EPA 1974-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE (Uradni list RS, št. 80/20 z dne 30. 5. 2020), Zakon... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se za omilitev posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o zbirkah podatkov... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ, EPA 1963-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 obsega: Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 – ZDUOP (Uradni list RS, št. 15/21 z dne 4. 2. 2021), Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva – ZNUPZ (Uradni list... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 obsega: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20 z dne... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16 z dne 30. 9. 2016), Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016... 10. 07. 2021 UL RS 09. 07. 2021 10. 07. 2021
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine... 03. 07. 2021 UL RS 02. 07. 2021 03. 07. 2021
Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00 z dne 24. 5. 2000), Popravek kolektivne... 03. 07. 2021 UL RS 02. 07. 2021 03. 07. 2021
Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor Na podlagi petega odstavka 22. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) izdajam Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor I. SPLOŠNI DOLOČBI 1. člen (Vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa... 03. 07. 2021 UL RS 02. 07. 2021 03. 07. 2021
Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14 z dne 30. 10. 2014), Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi... 03. 07. 2021 UL RS 02. 07. 2021 03. 07. 2021
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obsega: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu... 01. 07. 2021 UL RS 08. 06. 2021 01. 07. 2021
Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141... 01. 07. 2021 UL RS 29. 06. 2021 01. 07. 2021
Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) minister za finance izdaja Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano... 01. 07. 2021 UL RS 29. 06. 2021 01. 07. 2021
Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) minister za finance... 01. 07. 2021 UL RS 29. 06. 2021 01. 07. 2021
Kazenski zakonik (KZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. 7. 2008), Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A (Uradni list... 30. 06. 2021 UL RS 15. 06. 2021 30. 06. 2021
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki: kot predstavnik delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Miran... 28. 06. 2021 UL RS 02. 07. 2021 28. 06. 2021
Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdaja Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča 1. člen (vsebina... 27. 06. 2021 UL RS 30. 04. 2021 27. 06. 2021
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije obsega: Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – ZSKZDČEU-1 (Uradni list RS, št. 48/13 z dne 4. 6. 2013), Zakon o spremembah... 26. 06. 2021 UL RS 11. 06. 2021 26. 06. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti obsega: Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 43/21 z dne 25. 03. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju... 25. 06. 2021 UL RS 24. 06. 2021 25. 06. 2021
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ustavnem sodišču obsega: Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč – ZPKSMS (Uradni list RS, št. 64/01 z dne 3. 8... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) 1. POGLAVJE: SKUPNE DOLOČBE 1.1 Vsebina zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon ureja:pristojnosti in postopke, ki jih vodi Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za reševanje bank... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o potrošniških kreditih obsega: Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 z dne 2. 12. 2016), Zakon o bančništvu – ZBan-3 (Uradni list RS, št. 92/21 z dne 8. 6. 2021). Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o bančništvu (ZBan-3) Zakon o bančništvu (ZBan-3) 1. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Vsebina zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon ureja:pogoje za ustanovitev, poslovanje in redno prenehanje kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji;pogoje, pod katerimi lahko kreditne... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o trošarinah (ZTro-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trošarinah obsega: Zakon o trošarinah – ZTro-1 (Uradni list RS, št. 47/16 z dne 1. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-1A (Uradni list RS, št. 92/21 z dne 8. 6. 2021). Zakon o trošarinah (ZTro... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Stanovanjski zakon (SZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004), Zakon o evidentiranju... 19. 06. 2021 UL RS 04. 06. 2021 19. 06. 2021
Pravilnik o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13... 19. 06. 2021 UL RS 04. 06. 2021 19. 06. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 18. 06. 2021 UL RS 17. 06. 2021 18. 06. 2021
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o razmerjih plač v javnih... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 z dne 30. 8. 1994), Spremembe in dopolnitve... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 7. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi obsega: Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 z dne 28. 8. 1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98 z dne 30. 10. 1998... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji z aneksi Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I z dne 11. 10. 1991), Kolektivno pogodbo za negospodarske... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94 z dne 11. 3. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost obsega: Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21. 9. 1992), Popravek kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 50/92 z dne 16. 10... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Prikazov na stran:
Komentar