Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o štipendiranju obsega: Zakon o štipendiranju – ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/13 z dne 2. 7. 2013), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (Uradni list RS, št. 99/13 z dne 3... 19. 05. 2018 UL RS 04. 05. 2018 19. 05. 2018
Zakon o trgovini (ZT-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trgovini obsega: Zakon o trgovini – ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08 z dne 10. 3. 2008), Zakon o spremembah Zakona o trgovini – ZT-1A (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015), Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini – ZT-1B... 24. 10. 2020 UL RS 09. 10. 2020 24. 10. 2020
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trgu finančnih instrumentov obsega: Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1 (Uradni list RS, št. 77/18 z dne 30. 11. 2018), Popravek Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1 (Uradni list RS, št. 17/19 z dne 22. 3. 2019... 11. 08. 2021 UL RS 27. 07. 2021 11. 08. 2021
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trgu finančnih instrumentov obsega: Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007), Popravek Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 100/07 z dne 2. 11. 2007),Zakon... 11. 03. 2017 UL RS 24. 02. 2017 11. 03. 2017
Zakon o trošarinah (ZTro-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trošarinah obsega: Zakon o trošarinah – ZTro-1 (Uradni list RS, št. 47/16 z dne 1. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-1A (Uradni list RS, št. 92/21 z dne 8. 6. 2021). Zakon o trošarinah (ZTro... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja udeležbo delavcev oziroma delavk (v nadaljnjem besedilu: delavci) pri dobičku družbe in udeležbo v lastništvu družbe, pogodbo o udeležbi pri dobičku, postopek... 29. 03. 2008 UL RS 14. 03. 2008 29. 03. 2008
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka obsega:Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-1 (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. 2. 2011),Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-1A (Uradni list RS, št... 07. 06. 2014 UL RS 06. 06. 2014 07. 06. 2014
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja sistem ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za davčne namene in druge javne namene, določene z zakonom. 2. člen (pomen izrazov) Posamezni... 08. 10. 2016 UL RS 07. 10. 2016 08. 10. 2016
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin obsega: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021... 24. 10. 2020 UL RS 09. 10. 2020 24. 10. 2020
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) 1. člen (vsebina) S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače in drugi stroški dela javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem... 01. 01. 2015 UL RS 29. 12. 2014 01. 01. 2015
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) 1. člen (vsebina) S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače, drugi stroški dela javnih uslužbencev oziroma javnih... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) 1. člen (vsebina) S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače, drugi stroški dela javnih uslužbencev oziroma javnih... 01. 01. 2017 UL RS 30. 12. 2016 01. 01. 2017
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) I. DELSPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina zakona) S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o financiranju... 15. 03. 2015 UL RS 28. 02. 2015 15. 03. 2015
Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov – ZUAIS-A (Uradni list RS, št. 77/18 z dne 30. 11. 2018). Zakon... 15. 12. 2018 UL RS 30. 11. 2018 15. 12. 2018
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o upravnem sporu obsega: Zakon o upravnem sporu – ZUS-1 (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006), Odločbo o ugotovitvi, da je del četrtega odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi... 14. 03. 2017 UL RS 27. 02. 2017 14. 03. 2017
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah... 24. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 24. 04. 2021
Zakon o ustanovah (ZU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ustanovah obsega:Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95 z dne 20. 10. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah – ZU-A (Uradni list RS, št. 53/05 z dne 31. 5. 2005),Zakon o ustanovah – uradno prečiščeno... 10. 08. 2005 UL RS 26. 07. 2005 10. 08. 2005
Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ) Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ) 1. člen (1) Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04), ustavijo postopke o prekrških, ki so jih storili... 06. 04. 2005 UL RS 05. 04. 2005 06. 04. 2005
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ustavnem sodišču obsega: Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč – ZPKSMS (Uradni list RS, št. 64/01 z dne 3. 8... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o uvedbi evra (ZUE) Zakon o uvedbi evra (ZUE) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta zakon podrobneje ureja postopke v zvezi z uvedbo eura kot valute Republike Slovenije. 2. člen Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:Euro je valuta vseh sodelujočih držav članic Evropske unije, kot... 24. 11. 2006 UL RS 09. 11. 2006 24. 11. 2006
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o vajeništvu (ZVaj) Zakon o vajeništvu (ZVaj) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.(2) Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom... 03. 06. 2017 UL RS 19. 05. 2017 03. 06. 2017
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (uvodna določba) (1) S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.(2) S tem... 04. 12. 2011 UL RS 03. 06. 2011 04. 12. 2011
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih obsega:Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/06 z dne 23. 3. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 22. 07. 2014 UL RS 07. 07. 2014 22. 07. 2014
Zakon o varstvu konkurence (ZVK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu konkurence obsega:Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93 z dne 9. 4. 1993),Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK (Uradni list RS, št. 56/99 z dne 13. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah... 17. 01. 2003 UL RS 18. 12. 2002 17. 01. 2003
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu okolja obsega: Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04 z dne 22. 4. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – ZVO-1A (Uradni list RS, št. 20/06 z dne 24. 2. 2006), Zakon... 17. 11. 2020 UL RS 02. 11. 2020 17. 11. 2020
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu osebnih podatkov obsega:Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),Zakon o Informacijskem pooblaščencu – ZInfP (Uradni list RS, št. 113/05 z dne 16. 12. 2005),Zakon o spremembah... 17. 10. 2007 UL RS 16. 10. 2007 17. 10. 2007
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu potrošnikov obsega: Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998), Popravek zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list RS, št. 25/98 z dne 28. 3. 1998), Zakon o splošni varnosti... 19. 05. 2018 UL RS 04. 05. 2018 19. 05. 2018
Zakon o verski svobodi (ZVS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o verski svobodi obsega:Zakon o verski svobodi – ZVS (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007),Odločbo o razveljavitvi prvega odstavka 13. člena, 1. in 5. točke 14. člena, tretjega odstavka 24. člena, kolikor se nanaša... 21. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 21. 12. 2013
Zakon o visokem šolstvu (ZViS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o visokem šolstvu obsega: Zakon o visokem šolstvu – ZViS (Uradni list RS, št. 67/93 z dne 17. 12. 1993), Odločbo o razveljavitvi določbe drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/95 z dne 7. 7. 1995... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD) Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD) 1. člen Ta zakon ureja višino otroškega dodatka v obdobju od 1. 5. 2001 do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil pravico do otroškega dodatka. 2. člen Ne glede na določbo 35. člena zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS... 01. 05. 2001 UL RS 12. 04. 2001 01. 05. 2001
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov obsega: Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov – ZPSDP (Uradni list RS, št. 87/97 z dne 29. 12. 1997), Zakon... 22. 02. 2020 UL RS 29. 01. 2020 22. 02. 2020
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o višjem strokovnem izobraževanju obsega:Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI-A (Uradni list RS... 21. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 21. 12. 2013
Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament obsega: Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament – ZVPEP (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),Zakon o spremembah in dopolnitvah... 11. 11. 2017 UL RS 27. 10. 2017 11. 11. 2017
Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volitvah predsednika republike obsega:Zakon volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 z dne 7. 8. 1992),Delno razveljavitev zakona o volitvah v državni zbor, zakona o državnem svetu, zakona o volitvah predsednika... 29. 01. 2004 UL RS 29. 07. 2003 29. 01. 2004
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volitvah v državni zbor obsega:Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 z dne 12. 9. 1992),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 13/93 z dne 12. 3. 1993),Zakon o dopolnitvi... 20. 05. 2017 UL RS 05. 05. 2017 20. 05. 2017
Zakon o voznikih (ZVoz-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih obsega: Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih – ZVoz-1A (Uradni list RS, št. 67/17 z dne 29. 11. 2017), Zakon o nevladnih... 01. 11. 2020 UL RS 09. 10. 2020 01. 11. 2020
Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev obsega: Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev – ZZZPF (Uradni list RS, št. 20/09 z dne 16. 3. 2009),Zakon o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev – ZZZPF-A (Uradni list... 23. 02. 2010 UL RS 22. 02. 2010 23. 02. 2010
Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) 1. člen Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena... 05. 04. 1997 UL RS 04. 04. 1997 05. 04. 1997
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) obsega: Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi... 01. 05. 2020 UL RS 30. 04. 2020 01. 05. 2020
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 obsega: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev... 14. 07. 2021 UL RS 13. 07. 2021 14. 07. 2021
Zakon o zadrugah (ZZad) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zadrugah obsega: Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 z dne 20. 3. 1992), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 7/93 z dne 4. 2. 1993), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah... 07. 08. 2021 UL RS 23. 07. 2021 07. 08. 2021
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 – ZDLGPE (Uradni list RS, št. 61/20 z dne 30... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih obsega:Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 z dne 4. 6. 1976),Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 z dne 28. 7. 1986),Zakon... 04. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 04. 11. 2015
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obsega: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev obsega:Zakon o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1 (Uradni list RS, št. 26/11 z dne 8. 4. 2011),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13... 07. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 07. 12. 2013
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti obsega: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 z dne 8. 2. 1991), Popravek zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer... 30. 12. 2014 UL RS 29. 12. 2014 30. 12. 2014
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev obsega: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015), Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS (Uradni list RS, št... 27. 04. 2021 UL RS 07. 06. 2021 27. 04. 2021
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zavarovalništvu obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-1A (Uradni list RS, št. 9/19 z dne 11. 2. 2019), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-1B (Uradni list RS... 06. 08. 2020 UL RS 22. 07. 2020 06. 08. 2020
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zavarovalništvu obsega:Zakon o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 13/00 z dne 17. 2. 2000),Popravek zakona o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 91/00 z dne 6. 10. 2000),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona... 10. 08. 2013 UL RS 26. 07. 2013 10. 08. 2013
Prikazov na stran:
Komentar