Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije Konsolidirano besedilo Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. Julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije obsega: Delegirano uredbo Komisije... 04. 04. 2016 UL EU L 15. 03. 2016 04. 04. 2016
Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 Pogodbe,ob... 08. 08. 2016 UL EU L 19. 07. 2016 08. 08. 2016
Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 Pogodbe,ob upoštevanju predloga Evropske komisije,po... 03. 11. 2017 UL EU L 14. 10. 2017 03. 11. 2017
Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic obsega: Direktivo sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja... 01. 07. 2013 UL EU L 28. 05. 2013 01. 07. 2013
Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost BERETE VELJAVNO RAZLIČICO DOKUMENTA, DOLOČENI ČLENI ŠE NISO V UPORABI. Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost obsega: Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu... 12. 12. 2020 UL EU L 11. 12. 2020 12. 12. 2020
Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici obsega... 21. 10. 2010 UL EU L 20. 10. 2010 21. 10. 2010
Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami 01. 07. 2013 UL EU L 28. 05. 2013 01. 07. 2013
Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi DIREKTIVA SVETA 2010/24/EU z dne 16. marca 2010o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 113 in 115 Pogodbe,ob upoštevanju predloga... 20. 04. 2010 UL EU L 31. 03. 2010 20. 04. 2010
Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, obsega: Direktivo Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju... 06. 12. 2016 UL EU L 16. 12. 2016 06. 12. 2016
Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic s spremembami obsega: Direktivo Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve... 17. 02. 2015 UL EU L 28. 01. 2015 17. 02. 2015
Direktiva sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami 01. 01. 2007 UL EU L 20. 12. 2006 01. 01. 2007
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije Neuradno prečiščeno besedilo Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije obsega:Enotni kontni okvir za gospodarske družbe... 09. 01. 2016 UL RS 08. 01. 2016 09. 01. 2016
Gradbeni zakon (GZ) Neuradno prečiščeno besedilo Gradbenega zakona obsega: Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017), Popravek Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017), Zakon o spremembi Gradbenega zakona – GZ-A (Uradni list RS, št. 65... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost Konsolidirano besedilo Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost obsega: Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi... 18. 08. 2020 UL EU L 29. 07. 2020 18. 08. 2020
Kazenski zakonik (KZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika obsega: Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008), Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št. 66/08 z dne 1. 7. 2008), Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A (Uradni list... 30. 06. 2021 UL RS 15. 06. 2021 30. 06. 2021
Kolektivna pogodba Banke Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe Banke Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 74/16 z dne 25. 11. 2016), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018), Aneks št. 2... 01. 08. 2019 UL RS 16. 08. 2019 01. 08. 2019
Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki: kot stranka na strani delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije, ter Združenje delodajalcev Slovenije... 01. 03. 2011 UL RS 04. 04. 2011 01. 03. 2011
Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00 z dne 24. 5. 2000), Popravek kolektivne... 03. 07. 2021 UL RS 02. 07. 2021 03. 07. 2021
Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11 z dne 24. 1. 2011), Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013... 09. 04. 2020 UL RS 08. 04. 2020 09. 04. 2020
Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti Cestnega gospodarstva - KPD-CG (Uradni list RS, št. 135/04 z dne 17. 12. 2004), Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi... 31. 10. 2008 UL RS 30. 10. 2008 31. 10. 2008
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 17/16 z dne 29. 2. 2016), Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma... 01. 01. 2018 UL RS 13. 12. 2017 01. 01. 2018
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18 z dne 17. 8. 2018), Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma... 04. 07. 2020 UL RS 03. 07. 2020 04. 07. 2020
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14 z dne 4. 4. 2014), Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS... 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Pogodbeni stranki Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, kot predstavnik delavcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih... 15. 08. 2018 UL RS 27. 07. 2018 15. 08. 2018
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 38/96 z dne 19. 7. 1996), Popravek kolektivne pogodbe elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 45/96 z dne 19. 8. 1996), Zakon... 25. 06. 2015 UL RS 24. 06. 2015 25. 06. 2015
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17 z dne 28. 7. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije – Uradni list RS, št... 11. 08. 2020 UL RS 10. 08. 2020 11. 08. 2020
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15 z dne 23. 12. 2015), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/17 z dne 29... 01. 05. 2021 UL RS 30. 04. 2021 01. 05. 2021
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17 z dne 27. 12. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/18 z dne 28. 12. 2018... 27. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 27. 11. 2020
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001... 10. 10. 2008 UL RS 10. 10. 2008 10. 10. 2008
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 18. 12. 2019 UL RS 27. 12. 2019 18. 12. 2019
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki: kot predstavnik delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Miran... 28. 06. 2021 UL RS 02. 07. 2021 28. 06. 2021
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) obsega: Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) (Uradni list RS, št. 94/10 z dne 26. 11. 2010), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med... 23. 07. 2011 UL RS 22. 07. 2011 23. 07. 2011
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Stranki kolektivne pogodbe To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki). Veljavnost kolektivne... 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust Na podlagi veljavnih predpisov – Gospodarska zbornica Slovenije – Obrtna zbornica Slovenije – Združenje delodajalcev Slovenije – Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije na strani delodajalcev in – Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije – Konfederacija... 20. 07. 2006 UL RS 20. 07. 2006 20. 07. 2006
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence obsega: Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 z dne 6. 2. 2004), Zakon o kolektivnih pogodbah – ZkolP... 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca in reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka... 18. 06. 2008 UL RS 10. 06. 2008 18. 06. 2008
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 z dne 9. 8. 1996), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999... 21. 11. 2015 UL RS 20. 11. 2015 21. 11. 2015
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije 01. 06. 2019 UL RS 17. 05. 2019 01. 06. 2019
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki, kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije Združenje delodajalcev Slovenije in kot predstavniki delojemalcev: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije... 25. 02. 2012 UL RS 24. 02. 2012 25. 02. 2012
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017 Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki: kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za promet Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za promet in zveze in kot predstavniki delavcev: Zveza svobodnih... 04. 02. 2017 UL RS 03. 02. 2017 04. 02. 2017
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018 Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), sklepata pogodbeni stranki: kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za promet Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za promet in zveze in kot... 23. 12. 2017 UL RS 22. 12. 2017 23. 12. 2017
Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije 25. 04. 2020 UL RS 24. 04. 2020 25. 04. 2020
Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14 z dne 30. 10. 2014), Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi... 03. 07. 2021 UL RS 02. 07. 2021 03. 07. 2021
Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98 z dne 6. 2. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu... 01. 10. 2005 UL RS 30. 09. 2005 01. 10. 2005
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016), Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja... 19. 07. 2019 UL RS 19. 07. 2019 19. 07. 2019
Prikazov na stran:
Komentar