Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022 obsega: Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022 (Uradni list RS, št. 132/22 z dne 14. 10. 2022), Pravilnik... 01. 12. 2022 UL RS 30. 11. 2022 01. 12. 2022
Zakon o trgovini (ZT-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trgovini obsega: Zakon o trgovini – ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08 z dne 10. 3. 2008), Zakon o spremembah Zakona o trgovini – ZT-1A (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015), Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini – ZT-1B... 24. 12. 2022 UL RS 23. 12. 2022 24. 12. 2022
Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra obsega: Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za... 26. 11. 2022 UL RS 25. 11. 2022 26. 11. 2022
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji obsega: Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 z dne 31. 7. 2015), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS... 03. 12. 2022 UL RS 02. 12. 2022 03. 12. 2022
Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja obsega: Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 z dne 30. 12. 2022), Uredbo o spremembi... 14. 01. 2023 UL RS 13. 01. 2023 14. 01. 2023
Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine Na podlagi tretjega odstavka 130.b člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) minister za finance izdaja Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik... 18. 02. 2023 UL RS 03. 02. 2023 18. 02. 2023
Zakon o državnem svetu (ZDSve) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državnem svetu obsega: Zakon o državnem svetu - ZDSve (Uradni list RS, št. 44/92 z dne 12. 9. 1992), Odločbo o delni razveljavitvi zakona o volitvah v državni zbor, zakona o državnem svetu, zakona o volitvah predsednika republike... 22. 02. 2023 UL RS 07. 02. 2023 22. 02. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 23. 02. 2023 UL RS 22. 02. 2023 23. 02. 2023
Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 obsega: Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 7/23... 23. 02. 2023 UL RS 22. 02. 2023 23. 02. 2023
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih... 31. 12. 2022 UL RS 30. 12. 2022 31. 12. 2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem obsega: Pravilnik o obrazcih za napovedi... 31. 12. 2022 UL RS 30. 12. 2022 31. 12. 2022
Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o elektronskem vročanju v davčnih zadevah obsega: Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24. 12. 2015), Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem vročanju v davčnih zadevah... 31. 12. 2022 UL RS 30. 12. 2022 31. 12. 2022
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke Na podlagi petega in šestega odstavka 86. člena ter četrte alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 1. člen Ta uredba... UL RS 02. 12. 2022
Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU) Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU) 1. člen (vsebina zakona) S tem zakonom se z namenom povečanja prihodkov upokojencev in omejitve dviga oskrbnin na področju socialnega varstva... 22. 11. 2022 UL RS 21. 11. 2022 22. 11. 2022
Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce obsega: Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/22 z dne 29... 07. 12. 2022 UL RS 06. 12. 2022 07. 12. 2022
Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema obsega: Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 z dne 21. 7. 2022), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen... 28. 01. 2023 UL RS 27. 01. 2023 28. 01. 2023
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema... 28. 01. 2023 UL RS 20. 01. 2023 28. 01. 2023
Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2023 Na podlagi drugega odstavka 107. člena in četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom... 08. 03. 2023 UL RS 07. 03. 2023 08. 03. 2023
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov obsega: Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 84/22 z dne 16. 6. 2022), Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov... 03. 12. 2022 UL RS 02. 12. 2022 03. 12. 2022
Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč obsega: Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Uradni list RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010... 18. 02. 2023 UL RS 17. 02. 2023 18. 02. 2023
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju obsega: Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 z dne 31. 12. 2007... 20. 05. 2023 UL RS 19. 05. 2023 20. 05. 2023
Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja... 26. 10. 2022 UL RS 25. 10. 2022 26. 10. 2022
Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2023 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2023 sprejel Sklep o uskladitvi... 25. 02. 2023 UL RS 24. 02. 2023 25. 02. 2023
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13... 21. 01. 2023 UL RS 20. 01. 2023 21. 01. 2023
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema... 28. 01. 2023 UL RS 20. 01. 2023 28. 01. 2023
Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo obsega: Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo – ZUOKPOE (Uradni list RS, št. 121/22 z dne 21. 9. 2022), Zakon... 29. 04. 2023 UL RS 28. 04. 2023 29. 04. 2023
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev obsega: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015), Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS (Uradni list RS, št... 08. 04. 2023 UL RS 07. 04. 2023 08. 04. 2023
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18 z dne 17. 8. 2018), Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma... 10. 06. 2023 UL RS 09. 06. 2023 10. 06. 2023
Pravilnik o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo Pravilnik o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo 1. člen (namen... 01. 01. 2023 UL RS 09. 12. 2022 01. 01. 2023
Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena, drugega odstavka 5. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS... 25. 02. 2023 UL RS 24. 02. 2023 25. 02. 2023
Zakon o državni upravi (ZDU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni upravi obsega: Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002), Zakon o spremembi zakona o državni upravi – ZDU-1A (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003), Zakon o državni upravi – uradno... 14. 02. 2023 UL RS 13. 02. 2023 14. 02. 2023
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023 Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023 1. člen Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92... 20. 12. 2022 UL RS 19. 12. 2022 20. 12. 2022
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost obsega: Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21. 9. 1992), Popravek kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 50/92 z dne 16. 10... 28. 01. 2023 UL RS 27. 01. 2023 28. 01. 2023
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah Na podlagi 230. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) v zvezi z drugim odstavkom 109. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP) in na podlagi 86. člena Zakona o bonitetnem... 03. 01. 2023 UL RS 19. 12. 2022 03. 01. 2023
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih Na podlagi 89. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) minister za finance izdaja Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju... 18. 02. 2023 UL RS 03. 02. 2023 18. 02. 2023
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju obsega: Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-3A (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018), Zakon... 02. 04. 2023 UL RS 03. 03. 2023 02. 04. 2023
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023 Za izvrševanje 36. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo in 40/23 – ZČmIS-1) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije... 06. 05. 2023 UL RS 05. 05. 2023 06. 05. 2023
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja obsega: Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17 z dne 24. 3. 2017), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov... 01. 04. 2023 UL RS 10. 03. 2023 01. 04. 2023
Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije obsega: Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije – ZNPOVCE (Uradni list RS, št. 158/22 z dne 19. 12. 2022), Zakon o spremembah Zakona o nujnem... 29. 04. 2023 UL RS 28. 04. 2023 29. 04. 2023
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o upravnem sporu obsega: Zakon o upravnem sporu – ZUS-1 (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006), Odločbo o ugotovitvi, da je del četrtega odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi... 28. 06. 2023 UL RS 28. 04. 2023 28. 06. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 11. 03. 2023 UL RS 10. 03. 2023 11. 03. 2023
Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dolgotrajni oskrbi obsega: Zakon o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk (Uradni list RS, št. 196/21 z dne 17. 12. 2021), Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A (Uradni list RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022). Zakon... 28. 12. 2022 UL RS 27. 12. 2022 28. 12. 2022
Uredba o embalaži in odpadni embalaži Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o embalaži in odpadni embalaži obsega: Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21 z dne 9. 4. 2021), Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 208/21 z dne 30. 12. 2021... 17. 09. 2022 UL RS 16. 09. 2022 17. 09. 2022
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023 Na podlagi četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) Vlada Republike Slovenije izdaja... 18. 02. 2023 UL RS 17. 02. 2023 18. 02. 2023
Pravilnik o izračunu standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev Na podlagi petega odstavka 145.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Pravilnik... 18. 02. 2023 UL RS 17. 02. 2023 18. 02. 2023
Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 254. člena, četrtega odstavka 255. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) ter prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem... 17. 12. 2022 UL RS 02. 12. 2022 17. 12. 2022
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo obsega: Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 46/23 z dne 21. 4. 2023), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 62/23 z dne 6. 6... 14. 06. 2023 UL RS 06. 06. 2023 14. 06. 2023
Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema... 28. 01. 2023 UL RS 20. 01. 2023 28. 01. 2023
Sklep Komisije (EU) 2022/1511 z dne 7. septembra 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 Sklep Komisije (EU) 2022/1511 z dne 7. septembra 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 6284)(Besedilo v nizozemskem... 01. 07. 2022 UL EU L 12. 09. 2022 01. 07. 2022
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19 in 121/21 – ZJN-3B) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredba o višini prispevkov za osebno... 01. 04. 2023 UL RS 17. 03. 2023 01. 04. 2023
Prikazov na stran:
Komentar