Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o notariatu (ZN) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o notariatu obsega: Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. 3. 1994), Zakon o spremembi zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 48/94 z dne 5. 8. 1994), Zakon o spremembah zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 82/94... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 11. 03. 2021 UL RS 10. 03. 2021 11. 03. 2021
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov obsega: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 z dne 30. 5. 2018... 25. 12. 2020 UL RS 24. 12. 2020 25. 12. 2020
MSRP 9 - Finančni instrumenti Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 9 - Finančni instrumenti obsega: Uredbo Komisije (EU) 2016/2067 z dne 22. novembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov... 05. 02. 2020 UL EU L 16. 01. 2020 05. 02. 2020
Zakon o državni upravi (ZDU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni upravi obsega: Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002), Zakon o spremembi zakona o državni upravi – ZDU-1A (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003), Zakon o državni upravi – uradno... 13. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 13. 03. 2021
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 09. 03. 2021 UL RS 08. 03. 2021 09. 03. 2021
Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja udeležba Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: EGF), ki je ustanovljen za blažitev posledic... 13. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 13. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa podaljšanju ukrepa odloga izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 38/21 z dne 16. 3... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 1... 01. 04. 2021 UL RS 24. 03. 2021 01. 04. 2021
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega: Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) obsega: Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-1A (Uradni list RS, št. 36/21... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno... 01. 04. 2021 UL RS 16. 03. 2021 01. 04. 2021
Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) izdaja guverner Banke Slovenije... 14. 04. 2017 UL RS 14. 04. 2017 14. 04. 2017
MSRP 16 - Najemi Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 16 - Najemi obsega: Uredbo Komisije (EU) 2017/1986 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo... 29. 11. 2017 UL EU L 09. 11. 2017 29. 11. 2017
Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti Na podlagi prvega odstavka 56. člena in prvega odstavka 57. člena v zvezi s četrtim odstavkom 1. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) je Vlada Republike... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence obsega: Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence... 01. 04. 2021 UL RS 31. 03. 2021 01. 04. 2021
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obsega: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 z dne 21. 2. 1992), Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 03. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 03. 04. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 30. 03. 2021 UL RS 29. 03. 2021 30. 03. 2021
Prikazov na stran:
Komentar