Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah 17. 02. 2018 UL RS 02. 02. 2018 17. 02. 2018
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4... 01. 01. 2020 UL RS 04. 12. 2019 01. 01. 2020
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev obsega: Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), Zakon o spremembah... 06. 11. 2019 UL RS 05. 11. 2019 06. 11. 2019
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb obsega: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2A (Uradni... 06. 11. 2019 UL RS 05. 11. 2019 06. 11. 2019
Zakon o računovodstvu (ZR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računovodstvu obsega: Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Uradni list RS, št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Zakon... 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Obligacijski zakonik (OZ) Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega:Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001),Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 28/06 z dne 17. 3. 2006),Zakon o spremembi... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
SRS 10 (2016) - Rezervacije Slovenski računovodski standard 10 (2016) REZERVACIJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij. Obdeluje: a) razvrščanje rezervacij; b) pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj rezervacij; c... 01. 01. 2016 UL RS 10. 12. 2015 01. 01. 2016
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti obsega: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 z dne 30. 11. 2007), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika... 29. 08. 2009 UL RS 28. 08. 2009 29. 08. 2009
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Stranki kolektivne pogodbe To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki). Veljavnost kolektivne... 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih javnih službah obsega:Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z dne 17. 6. 1993),Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe – ZZLPPO (Uradni... 29. 05. 2010 UL RS 14. 05. 2010 29. 05. 2010
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davčnem potrjevanju računov obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR-A (Uradni list RS, št. 69/17 z dne 8. 12. 2017). Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) 1. člen (vsebina... 01. 01. 2018 UL RS 08. 12. 2017 01. 01. 2018
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davkih na motorna vozila obsega: Zakon o davkih na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 52/99 z dne 30. 6. 1999), Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva – ZPNNVSM (Uradni list RS, št. 2/04 z dne 15. 1... 31. 05. 2012 UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, pogoje za opravljanje... 15. 03. 2018 UL RS 28. 02. 2018 15. 03. 2018
Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil obsega:Pravilnik o obračunu bruto... 30. 01. 2007 UL RS 29. 01. 2007 30. 01. 2007
SRS 15 (2019) - Prihodki Slovenski računovodski standard 15 (2019) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Obdeluje: a) razvrščanje prihodkov, b) pripoznavanje... 01. 01. 2019 UL RS 24. 08. 2018 01. 01. 2019
SRS 1 (2019) - Opredmetena osnovna sredstva Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava obsega: Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 z dne 30. 12. 2003... 01. 01. 2019 UL RS 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada obsega:Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008),Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika... 04. 06. 2016 UL RS 03. 06. 2016 04. 06. 2016
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 obsega:Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16 z dne 15. 12. 2016),Zakon o spremembah... 14. 12. 2017 UL RS 13. 12. 2017 14. 12. 2017
SRS 37 (2002) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji Slovenski računovodski standard 37 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v stečaju ali likvidaciji... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 1. člen Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek izdaje službenih... 01. 01. 2015 UL RS 30. 12. 2014 01. 01. 2015
Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Socialistična federativna republika Jugoslavija in Kraljevina Švedska sta se v želji, da skleneta sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka... 01. 01. 1982 UL RS 30. 06. 1981 01. 01. 1982
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o posebnem davku na določene prejemke obsega:Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS... 01. 03. 1996 UL RS 29. 02. 1996 01. 03. 1996
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence obsega: Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 z dne 6. 2. 2004), Zakon o kolektivnih pogodbah – ZkolP... 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino obsega: Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94 z dne 30. 6. 1994), Uredbo o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena... 07. 07. 2012 UL RS 06. 07. 2012 07. 07. 2012
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 1. člen To kolektivno pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti in državnih organov. 2. člen Stranke kolektivne pogodbe se strinjajo, da se do sklenitve nove kolektivne pogodbe za... 24. 06. 1993 UL RS 24. 06. 1993 24. 06. 1993
SRS 31 (2002) - Računovodske rešitve v bankah Slovenski računovodski standard 31 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V BANKAH A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki v izbranem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 1. člen Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 2. člen Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma... 27. 03. 1993 UL RS 12. 03. 1993 27. 03. 1993
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US) izdaja ministrica za finance Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 1. člen S tem pravilnikom se določa vsebina... 01. 07. 2018 UL RS 29. 06. 2018 01. 07. 2018
Priloga I k ZDDV-1: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, Priloga I: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV PRILOGA I SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA NIŽJA STOPNJA DDV (1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od iger na srečo obsega:Zakon o davku od iger na srečo – ZDIS (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001... 30. 10. 2001 UL RS 29. 10. 2001 30. 10. 2001
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001... 10. 10. 2008 UL RS 10. 10. 2008 10. 10. 2008
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Pogodbeni stranki Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, kot predstavnik delavcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih... 15. 08. 2018 UL RS 27. 07. 2018 15. 08. 2018
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) obsega: Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/08 z dne 10. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09 z dne 27. 3. 2009... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti UL L 145... 01. 01. 1988 UL EU L 21. 11. 1986 01. 01. 1988
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Poljska... 06. 12. 1997 UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o štipendiranju obsega: Zakon o štipendiranju – ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/13 z dne 2. 7. 2013), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (Uradni list RS, št. 99/13 z dne 3... 19. 05. 2018 UL RS 04. 05. 2018 19. 05. 2018
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izobraževanju odraslih obsega:Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29. 2. 1996),Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),Zakon o spremembah... 26. 10. 2006 UL RS 26. 10. 2006 26. 10. 2006
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske sta z namenom, da bi sklenili spora­zum... 20. 10. 1995 UL RS 19. 10. 1995 20. 10. 1995
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 38/96 z dne 19. 7. 1996), Popravek kolektivne pogodbe elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 45/96 z dne 19. 8. 1996), Zakon... 25. 06. 2015 UL RS 24. 06. 2015 25. 06. 2015
Zakon o menici (ZM) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o menici obsega:Zakon o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/46 z dne 24. 12. 1946),Popravek zakona o menici (Uradni list FLRJ, št. 33/47 z dne 1. 5. 1947),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o menici (Uradni list SFRJ, št. 16/65... 31. 12. 1994 UL RS 30. 12. 1994 31. 12. 1994
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske... 10. 08. 1996 UL RS 09. 08. 1996 10. 08. 1996
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju obsega: Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-3A (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018). Zakon... 01. 04. 2018 UL RS 02. 03. 2018 01. 04. 2018
Zakon o čeku (ZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o čeku obsega:Zakon o čeku (Uradni list FLRJ, št. 105/46 z dne 27. 12. 1946),Zakon o spremembah zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 12/65 z dne 24. 3. 1965),Zakon o spremembi zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 50/71 z dne 11. 11... 12. 10. 1973 Uradni list SFRJ 04. 10. 1973 12. 10. 1973
Zakon o državni statistiki (ZDSta) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni statistiki obsega:Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki – ZDSta-A (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001). Zakon o državni... 24. 02. 2001 UL RS 09. 02. 2001 24. 02. 2001
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 07. 07. 2018 UL RS 06. 07. 2018 07. 07. 2018
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 obsega:Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 – ZDIU12 (Uradni list RS, št. 110/11 z dne 31. 12. 2011),Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12... 09. 06. 2012 UL RS 08. 06. 2012 09. 06. 2012
Prikazov na stran:
Komentar