Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Podrobnejši opisi FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Dohodnina Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 1.0 DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. Dohodek iz oddajanja... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Pojasnilo FURS: Občinska taksa za parkirnino z vidika DDV zakonodaje Občinska taksa za parkirnino z vidika DDV zakonodaje Občina, davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ima Odlok o urejanju prometa, na podlagi katerega zaračunava občinsko takso za uporabo parkirnih prostorov na javnih površinah in celoletno rabo rezerviranih... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 1: Kdo je dolžan vložiti Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto? Vprašanje 1: Kdo je dolžan vložiti Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto? Odgovor Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora vložiti davčni zavezanec... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 5: Ali mora fizična oseba, ki oddaja stanovanje preko spletnih portalov Airbnb in Booking, vložiti napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem? Vprašanje 5: Ali mora fizična oseba, ki oddaja stanovanje preko spletnih portalov Airbnb in Booking, vložiti napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem? Odgovor Ne. Zavezancu za dohodke dosežene z oddajanjem nepremičnine v turistični najem ni potrebno... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 8: Kaj se NE obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem? Vprašanje 8: Kaj se NE obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem? Odgovor Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se ne štejejo obratovalni stroški, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik. Za obratovalne stroške stanovanjske nepremičnine, ki jih... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 9: Od katerih dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se dohodnine ne plačuje? Vprašanje 9: Od katerih dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se dohodnine ne plačuje? Odgovor Dohodnine se ne plačuje od: dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem, materialnih vlaganj... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 13: Oseba A določen čas uporablja osebno vozilo v lasti fizične osebe B, pri tem pa na vozilu NE povzroči nobene škode. Za takšno uporabo oseba A fizični osebi B plača 1000 evrov odškodnine. Kako se ta odškodnina obravnava v skladu z ZDoh-2? Vprašanje 13: Oseba A določen čas uporablja osebno vozilo v lasti fizične osebe B, pri tem pa na vozilu NE povzroči nobene škode. Za takšno uporabo oseba A fizični osebi B plača 1000 evrov odškodnine. Kako se ta odškodnina obravnava v skladu z ZDoh-2? Odgovor Takšen... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 21: Ali mora fizična oseba, državljanka Republike Slovenije in Republike Avstrije, ki v Sloveniji oddaja v najem hišo, dosežen dohodek napovedati v Sloveniji ali v Avstriji in ali obstaja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Vprašanje 21: Ali mora fizična oseba, državljanka Republike Slovenije in Republike Avstrije, ki v Sloveniji oddaja v najem hišo, dosežen dohodek napovedati v Sloveniji ali v Avstriji in ali obstaja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo sporazum o izogibanju... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Ali zadošča, da najemnino od stanovanj, ki jo prejema žena, napove v napovedi le žena? Ali zadošča, da najemnino od stanovanj, ki jo prejema žena, napove v napovedi le žena... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 31: Ali lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja v napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, vloženi na podlagi samoprijave? Vprašanje 31: Ali lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja v napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, vloženi na podlagi samoprijave? Odgovor Davčni zavezanec lahko uveljavlja dejanske stroške, ki... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 32: Slovenska pravna oseba, zavezanka za DDV, mora plačati najemnino fizični osebi, rezidentu Hrvaške, za poslovni prostor, ki se nahaja v Zagrebu. Kako se v tem primeru izvede plačilo ter kateri obrazec se uporabi? Vprašanje 32: Slovenska pravna oseba, zavezanka za DDV, mora plačati najemnino fizični osebi, rezidentu Hrvaške, za poslovni prostor, ki se nahaja v Zagrebu. Kako se v tem primeru izvede plačilo ter kateri obrazec se uporabi? Odgovor V obravnavanem primeru bo dohodek... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 2: Kdaj ima dohodek iz oddajanja premoženja v najem vir v Republiki Sloveniji? Vprašanje 2: Kdaj ima dohodek iz oddajanja premoženja v najem vir v Republiki Sloveniji? Odgovor Zakon o dohodnini - ZDoh-2 v prvem odstavku 12. člena določa, da ima dohodek od nepremičnine in pravic na nepremičnini, vključno z dobičkom iz kapitala od odsvojitve... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 7: Kaj se obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem? Vprašanje 7: Kaj se obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem? Odgovor Najbolj pogosta oblika dohodka iz oddajanja premoženja v najem so najemnine. Poleg tega pa se kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčujejo tudi druga nadomestila v zvezi... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 11: Kdaj in komu je potrebno poročati o najemnih pravnih poslih za namene vodenja evidence trga nepremičnin? Vprašanje 11: Kdaj in komu je potrebno poročati o najemnih pravnih poslih za namene vodenja evidence trga nepremičnin? Odgovor Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci - fizične osebe, sklenejo z najemojemalci – fizičnimi osebami, so... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 15: Podjetje A se s fizično osebo B dogovori, da bo na njenem zemljišču postavilo reklamni pano, za to pa bo podjetje A plačalo nadomestilo v višini 1.000 EUR. Kako se to nadomestilo obravnava v skladu z ZDoh-2? Vprašanje 15: Podjetje A se s fizično osebo B dogovori, da bo na njenem zemljišču postavilo reklamni pano, za to pa bo podjetje A plačalo nadomestilo v višini 1.000 EUR. Kako se to nadomestilo obravnava v skladu z ZDoh-2? Odgovor To nadomestilo se v skladu s poglavjem... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 16: Kako se obdavčuje dohodek dosežen z oddajanjem kamp prikolic? Vprašanje 16: Kako se obdavčuje dohodek dosežen z oddajanjem kamp prikolic? Odgovor V kolikor gre za oddajanje prikolice v turistični najem, se dohodek obdavčuje kot dohodek dosežen z opravljanjem dejavnosti. Več o obdavčitvi dohodka iz dejavnosti in drugih obveznostih... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 20: Kateri so stroški vzdrževanja premoženja (stanovanja), ki ohranja uporabno vrednost premoženja? Vprašanje 20: Kateri so stroški vzdrževanja premoženja (stanovanja), ki ohranja uporabno vrednost premoženja? Odgovor Za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem, za premoženje, ki je predmet... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 28: Ali mora najemodajalec na FURS do 28. 2. (davek od dohodka iz oddajanja nepremičnin) prijaviti tudi varščino, ki jo je od najemojemalca zahteval, da mu jo izplača v gotovini - na roke? Ali je torej tudi tako imenovana varščina obdavčljiva po ZDoh-2? Vprašanje 28: Ali mora najemodajalec na FURS do 28. 2. (davek od dohodka iz oddajanja nepremičnin) prijaviti tudi varščino, ki jo je od najemojemalca zahteval, da mu jo izplača v gotovini - na roke? Ali je torej tudi tako imenovana varščina obdavčljiva po ZDoh-2... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 30: Ali lahko sestra odda bratu stanovanje v uporabo, kateremu najemnine ne bo zaračunavala? Vprašanje 30: Ali lahko sestra odda bratu stanovanje v uporabo, kateremu najemnine ne bo zaračunavala? Odgovor Ob predpostavki, da je pravno ekonomska vsebina posla, gledano z vidika pravnih razmerij med fizičnima osebama (sestro in bratom), v konkretnem primeru... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 1: Kdo je dolžan vložiti Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto? Odgovor Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 18: Kako se davčno obravnava neodplačen užitek na nepremičnini? Ali ima užitkar vse pravice glede uporabe ali oddajanja nepremičnine naprej najemnikom? Ali je užitkar plačnik vseh zadevnih davkov in dohodnine od najemnine pri oddajanju nepremičnine v najem? Ali se šteje, da je užitkar s tem dosegel kakšen dohodek? Vprašanje 18: Kako se davčno obravnava neodplačen užitek na nepremičnini? Ali ima užitkar vse pravice glede uporabe ali oddajanja nepremičnine naprej najemnikom? Ali je užitkar plačnik vseh zadevnih davkov in dohodnine od najemnine pri oddajanju nepremičnine v najem... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 24: Kako nerezident Republike Slovenije, ki v Sloveniji oddaja stanovanje v najem pravni ali fizični osebi, uveljavlja stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranjaj uporabno vrednost premoženja? Vprašanje 24: Kako nerezident Republike Slovenije, ki v Sloveniji oddaja stanovanje v najem pravni ali fizični osebi, uveljavlja stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranjaj uporabno vrednost premoženja? Odgovor Če davčni zavezanec oddaja premoženje v najem fizični... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 26: Zakonca oddajata v najem več nepremičnin, ki so bile pridobljene v času trajanja zakonske zveze in predstavljajo skupno premoženje. Dohodek od najema dveh stanovanj prejema žena, od ostalih nepremičnin pa mož. Pri tem je kot lastnik vseh nepremičnin v zemljiški knjigi zaveden mož. Do sedaj je vse obveznosti v zvezi z oddajo stanovanj plačeval mož, sedaj pa bi želela plačevati te obveznosti vsak sam zase od svojega dela dohodka od najema. Vprašanje 26: Zakonca oddajata v najem več nepremičnin, ki so bile pridobljene v času trajanja zakonske zveze in predstavljajo skupno premoženje. Dohodek od najema dveh stanovanj prejema žena, od ostalih nepremičnin pa mož. Pri tem je kot lastnik vseh nepremičnin... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 29: Ali mora najemodajalec, ki daje nepremičnino v najem in dohodka iz oddajanja premoženja v najem ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti po določbah ZDoh-2, uporabljati vezano knjigo računov? Vprašanje 29: Ali mora najemodajalec, ki daje nepremičnino v najem in dohodka iz oddajanja premoženja v najem ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti po določbah ZDoh-2, uporabljati vezano knjigo računov? Odgovor Davčnemu zavezancu, ki dohodka iz oddajanja... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 12: Ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska subvencije tržne najemnine, ki ga izplačuje lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik, izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino na podlagi obračuna davčnega odtegljaja (tj. obrazca REK-2)? Vprašanje 12: Ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska subvencije tržne najemnine, ki ga izplačuje lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik, izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 22: Ali je treba od dohodka, doseženega z oddajanjem nepremičnin v najem, obračunavati DDV in izstavljati račune za dohodke, dosežene iz tega naslova? Vprašanje 22: Ali je treba od dohodka, doseženega z oddajanjem nepremičnin v najem, obračunavati DDV in izstavljati račune za dohodke, dosežene iz tega naslova? Odgovor Dajanje nepremičnin v najem, razen nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 23: Ali mora upravičenec, ki prejme odškodnino po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji (nadomestilo za nemožnost uporabe premoženje v času od uveljavitve zakona o denacioznalizaciji do vrnitve premoženja), od prejetega zneska plačati dohodnino? Vprašanje 23: Ali mora upravičenec, ki prejme odškodnino po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji (nadomestilo za nemožnost uporabe premoženje v času od uveljavitve zakona o denacioznalizaciji do vrnitve premoženja), od prejetega zneska plačati dohodnino... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 25: Kdo se šteje za prejemnika dohodka v primeru, ko sta mož in žena solastnika stanovanja, ki ga oddajata v najem? Dohodek iz tega naslova prejema le žena in tudi najemna pogodba je sklenjena le med ženo in najemnikom? Vprašanje 25: Kdo se šteje za prejemnika dohodka v primeru, ko sta mož in žena solastnika stanovanja, ki ga oddajata v najem? Dohodek iz tega naslova prejema le žena in tudi najemna pogodba je sklenjena le med ženo in najemnikom? Odgovor Čeprav je v najemni pogodbi kot... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Ali mora za to, da bi lahko najemnino kot dohodek napovedala žena, z možem skleniti kakšno pogodbo in če v kakšni obliki? Ali mora za to, da bi lahko najemnino kot dohodek napovedala žena, z možem skleniti kakšno pogodbo in če v kakšni obliki? Odgovor Ne glede na to, da je bilo premoženje, ki se oddaja v najem, pridobljeno v času trajanja zakonske zveze, se šteje, da je prejemnik dohodka... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 27: Ali je res, da se dohodnina plača le od najemnine, prejete za stanovanje, ne pa tudi od najemnine/uporabnine za opremo stanovanja? Vprašanje 27: Ali je res, da se dohodnina plača le od najemnine, prejete za stanovanje, ne pa tudi od najemnine/uporabnine za opremo stanovanja? Odgovor Skladno z določbami prvega odstavka 75. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se za dohodek iz oddajanja premoženja... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 3: Ali so etažni lastniki, ki oddajajo v najem hišniško stanovanje oziroma skupne prostore v večstanovanjski stavbi fizični osebi, dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto? Vprašanje 3: Ali so etažni lastniki, ki oddajajo v najem hišniško stanovanje oziroma skupne prostore v večstanovanjski stavbi fizični osebi, dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 4: Fizična oseba oddaja stanovanje v najem študentskemu domu. Ali je potrebno v tem primeru vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem? Vprašanje 4: Fizična oseba oddaja stanovanje v najem študentskemu domu. Ali je potrebno v tem primeru vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem? Odgovor Za obdobje, ko se dohodek iz oddajanja stanovanja v najem dosega na podlagi... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 6: Kaj se šteje za premoženje? Vprašanje 6: Kaj se šteje za premoženje? Odgovor Po III. 5. poglavju (Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice) Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se kot premoženje štejejo nepremičnine kot tudi premičnine. Najbolj pogoste oblike nepremičnin... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 10: Kdaj se priznajo normirani stroški? Vprašanje 10: Kdaj se priznajo normirani stroški? Odgovor Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se zmanjša za normirane stroške v višini 15 % (za leto 2019 in prej 10 %) doseženega dohodka od vseh dohodkov, doseženih iz oddajanja premoženja v najem, razen v primeru... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 14: Izvajalec javne službe A na podlagi služnostne pravice spelje plinovod preko zemljišča v lasti fizične osebe B, po zaključku del pa vzpostavi prvotno stanje na zemljišču. V nadomestilo A fizični osebi B plača odškodnino za manjvrednost v višini 10.000 evrov. Kako se ta odškodnina obravnava v skladu z ZDoh-2? Vprašanje 14: Izvajalec javne službe A na podlagi služnostne pravice spelje plinovod preko zemljišča v lasti fizične osebe B, po zaključku del pa vzpostavi prvotno stanje na zemljišču. V nadomestilo A fizični osebi B plača odškodnino za manjvrednost v višini 10.000... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 17: Kako je obdavčeno nadomestilo, ki ga lastnik zemljišča prejme na podlagi pogodbe o služnosti, kot je primeroma odškodnina za služnost (prehod čez zemljišče v javnem interesu in vzdrževanje pešpoti)? Vprašanje 17: Kako je obdavčeno nadomestilo, ki ga lastnik zemljišča prejme na podlagi pogodbe o služnosti, kot je primeroma odškodnina za služnost (prehod čez zemljišče v javnem interesu in vzdrževanje pešpoti)? Odgovor Nadomestilo, ki ga fizična oseba, lastnik... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 19: Kako se davčno obravnava užitek nepremičnine, in sicer za primer odplačnega užitka nepremičnine pri osebi, ki podeljuje užitek? Vprašanje 19: Kako se davčno obravnava užitek nepremičnine, in sicer za primer odplačnega užitka nepremičnine pri osebi, ki podeljuje užitek? Odgovor Če je pogodba o ustanovitvi užitka odplačna, se na tej podlagi dosežen dohodek pri osebi, ki daje užitek, šteje za... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 33: Kako se v napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem vpisujejo podatki o premoženju (točka 5)? Vprašanje 33: Kako se v napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem vpisujejo podatki o premoženju (točka 5)? Odgovor V napovedi se v tabeli pod točko 5 najprej označi ali gre za nepremično (N) ali premično premoženje (P). Za premično... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 34: Od kdaj veljajo spremembe Zakona o dohodnini glede višine normiranih stroškov in davčne stopnje? Vprašanje 34: Od kdaj veljajo spremembe Zakona o dohodnini glede višine normiranih stroškov in davčne stopnje? Odgovor Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2V) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2019, z dne 5. 11... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Pojasnilo FURS: Uporaba posebne nižje stopnje 5 % Uporaba posebne nižje stopnje 5 %, popravek V skladu z novelo zakona ZDDV-L, objavljeno v Uradnem listu RS št. 72/19, se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih... 17. 01. 2020 Furs 17. 01. 2020 17. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov Mednarodno obdavčenje Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov 1.0 OBDAVČITEV REZIDENTOV PO SVETOVNEM DOHODKU Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse... 17. 01. 2020 Furs 17. 01. 2020 17. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Stopnje DDV DAVEK NA DODANO VREDNOST Stopnje DDV 1.0 SPLOŠNO DDV se obračunava in plačuje po splošni, 22 % stopnji od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1 obračunava in plačuje DDV po... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Če se prodaja navedenih izdelkov, razen pakirane čokolade, izvaja v okviru gostinskega obrata oziroma prostora, ki je posebej namenjen uživanju tam prodane hrane oziroma pijače, in sicer ne glede na to, ali se postrežejo pri mizi ali so vnaprej pripravljeni... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za urinski test za ugotavljanje nosečnosti in urinski test za ovulacijo, ki se oba uvrščata v KN 3002 10 98, se uporabi nižja, 9,5 % davčna stopnja. Podrobneje Hitri test za zgodnje ugotavljanje nosečnosti je običajno v obliki traku v plastičnem ohišju... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa izdelek Baldrijanova tinktura, ki se glede na pravila uvrščanja v ustrezno KN, uvršča pod tarifno oznako KN 2208 90 69, KN 2208 90 78 in KN 1312 19 70, se obračuna splošna 22 % stopnja DDV.PodrobnejeZa določitev davčne stopnje je treba izdelek najprej... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa izdelek »plastični zamašek«, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 3923 50 90 00, se obračuna DDV po splošni 22 % stopnji.PodrobnejePravilnik v deseti alineji prvega odstavka 50. člena določa, da se med drugim med medicinsko opremo in pripomočke uvrščajo... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa lesene okvirje za optična očala, ki se uvrščajo pod tarifno oznako KN 9003 19 00, se obračuna DDV po splošni, 22 % stopnji.PodrobnejeOkvirji za optična očala iz lesa se pravilno uvrščajo pod tarifno oznako KN 9003 19 00.Za lesene okvirje za optična očala, ki... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorNadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje, ki se izplača avtorjem pravic, upravičenim do teh nadomestil po zakonu, ki ureja avtorske in sorodne pravice oziroma pooblaščenim kolektivnim organizacijam po zakonu, ki ureja kolektivno... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Izvajalec mora v postopku davčnega nadzora dokazati upravičenost do obračuna nižje stopnje davka na dodano vrednost. S kakšnimi dokumenti in dokazili bo dokazal, pa je stvar poslovnega odnosa med investitorjem in izvajalcem storitve oziroma investitorjem... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd storitve dajanja mobilnih hišic v najem turistični agenciji za daljši čas (ki so postavljene v Sloveniji in jih ni možno premikati), davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračuna DDV po 22-odstotni stopnji.PodrobnejePlačila DDV je v skladu z 2... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Prikazov na stran:
Komentar