Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 1: Dohodek predsednika sindikata, ki je registriran kot novinar Vprašanje 1: Dohodek predsednika sindikata, ki je registriran kot novinar Dohodek novinarja, prejet za opravljanje predsedniške funkcije v sindikatu, se v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2, obravnava kot dohodek na podlagi drugega pogodbenega razmerja... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 10: Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza Vprašanje 10: Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza Stroški prevoza na delo in z dela se zavezancu priznajo pod pogoji in do višine, kot je določeno v 3. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba, in sicer... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 11: Uveljavljanje dejanskih stroškov nočitev Vprašanje 11: Uveljavljanje dejanskih stroškov nočitev Stroški nočitev se zavezancu priznajo pod pogoji in do višin, določenih v 6. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba, kar pomeni do višine dejansko... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 12: Povračila stroškov, ki jih delodajalec plača neposredno ponudniku storitev Vprašanje 12: Povračila stroškov, ki jih delodajalec plača neposredno ponudniku storitev Če delodajalec osebi, ki zanj opravlja delo oz. storitev iz drugega pogodbenega razmerja, za kritje stroškov prevoza ali nočitve omogoči plačilo teh stroškov s službeno kartico... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 14: Uveljavljanje povračil stroškov prevoza in nočitve od dohodka doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka Vprašanje 14: Uveljavljanje povračil stroškov prevoza in nočitve od dohodka doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka Davčnemu zavezancu, ki vloži napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja na podlagi samoprijave... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 4: Plačilo za delo družbeniku Vprašanje 4: Plačilo za delo družbeniku Dohodki edinega lastnika – družbenika, ki jih prejme od svoje družbe za opravljanje funkcije poslovodenja, se obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 8: Dohodki arbitrov, ki so hkrati zaposleni v odvetniški družbi Vprašanje 8: Dohodki arbitrov, ki so hkrati zaposleni v odvetniški družbi Dohodek arbitra, ki ga ta prejme od strank, s katerimi je v pogodbenem razmerju, je treba z vidika davčne obravnave šteti za dohodek arbitra, in sicer ne glede na to, ali je arbiter odvetnik... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 9: Brutenje povračil stroškov osebam, ki opravljajo delo po civilni pogodbi Vprašanje 9: Brutenje povračil stroškov osebam, ki opravljajo delo po civilni pogodbi Pri izplačevanju povračil stroškov (prevoz, prenočevanje ipd.), ki jih delodajalec izplača delojemalcu (osebi, ki zanj opravlja delo ali storitev na podlagi civilne pogodbe), ne gre... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 13: Povračilo stroškov pri opravljanju kratkotrajnega dela Vprašanje 13: Povračilo stroškov pri opravljanju kratkotrajnega dela Povračila stroškov, ki jih delodajalec izplača osebi, ki pri njem opravlja kratkotrajno delo po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1, se davčno obravnavajo kot dohodek iz... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve 1.0 SPLOŠNO Pravne podlage za uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve so v Zakonu o dohodnini - ZDoh-2, in sicer: I. pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja 1.0 OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 5: Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov Vprašanje 5: Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov Dohodki, ki jih fizična oseba – poslovodja doseže na podlagi pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Enako velja za dohodke prokurista, dosežene za vodenje družbe, na podlagi... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 6: Nudenje storitev prevoza med fizičnimi osebami in oglaševanje teh storitev Vprašanje 6: Nudenje storitev prevoza med fizičnimi osebami in oglaševanje teh storitev Ponudbo storitev prevoza med fizičnimi osebami je treba obravnavati z dveh vidikov, in sicer: z vidika Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 in Zakona... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 7: Oglaševanje preko interneta Vprašanje 7: Oglaševanje preko interneta Dohodek, ki ga fizična oseba prejema iz naslova prikazovanja spletnih oglasov (npr. Google AdSense oglaševalne mreže), se šteje za dohodek, ki je obdavčen po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2, in sicer: kot dohodek iz drugega... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 2: Priznavanje študentske olajšave pri izračunu akontacije dohodnine Vprašanje 2: Priznavanje študentske olajšave pri izračunu akontacije dohodnine Posebna osebna olajšava se, pod pogoji iz tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, prizna rezidentu, ki se izobražuje, in ima status dijaka ali študenta tudi, če se... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 3: Izplačilo članom agrarne skupnosti za opravljene ure dela Vprašanje 3: Izplačilo članom agrarne skupnosti za opravljene ure dela Če je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki ima za tovrstna dela oziroma storitve registrirano dejavnost (tj. fizična oseba je za opravljanje tovrstne dejavnosti registrirana oziroma... 21. 07. 2022 Furs 21. 07. 2022 21. 07. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Postopek preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa elektronskega dokumenta Podpisovanje dokumentov, ki jih vroča Finančna uprava RS in preverjanje njihove istovetnosti Postopek preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa elektronskega dokumenta 0.0 Uvod Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 84.a členu ureja podpisovanje upravnih aktov... 20. 07. 2022 Furs 20. 07. 2022 20. 07. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Obdavčitev dohodkov študentov (dijakov) po ZDoh-2 in mednarodnih pogodbah Obdavčitev dohodkov študentov (dijakov) po ZDoh-2 in mednarodnih pogodbah V tem podrobnejšem opisu so navedeni najbolj tipični dohodki dijakov in študentov, pri katerih se v zvezi z davčno obravnavo upošteva tudi status dijaka ali študenta. Navedene dohodke dosegajo... 20. 07. 2022 Furs 20. 07. 2022 20. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 3: Davčni zavezanec sprašuje, ali na podlagi opravljanja storitev za Evropsko komisijo velja za davčnega zavezanca in ali mora pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV, ter katere so druge obveznosti na področju DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 3: Davčni zavezanec sprašuje, ali na podlagi opravljanja storitev za Evropsko komisijo velja za davčnega zavezanca in ali mora pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV, ter katere so druge obveznosti na področju DDV? (28. 1. 2016) Davčni zavezanec... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 7: Zakaj mora biti v sistemu VIES za davčnega zavezanca zabeležen naslov stalnega prebivališča? (28. 1. 2016) Vprašanje 7: Zakaj mora biti v sistemu VIES za davčnega zavezanca zabeležen naslov stalnega prebivališča? (28. 1. 2016) Odgovor Davčni zavezanec je fizična oseba, ki opravlja katero koli ekonomsko dejavnost, ne glede na statusno obliko, zato se za namene DDV... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 10: Javna uprava in obračun DDV od prejetih storitev prevajanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države. (28. 1. 2016) Vprašanje 10: Javna uprava in obračun DDV od prejetih storitev prevajanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države. (28. 1. 2016) OdgovorČe je prejemnik storitve prevajanja, ki jo opravi davčni zavezanec iz druge države, ministrstvo, ki je identificirano za... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 17: Ali se je davčni zavezanec, ki opravlja delo zavarovalnega zastopnika in storitev reklamiranja na vozilu, v skladu z DDV zakonodajo dolžan identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 17: Ali se je davčni zavezanec, ki opravlja delo zavarovalnega zastopnika in storitev reklamiranja na vozilu, v skladu z DDV zakonodajo dolžan identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Odgovor Ker davčni zavezanec poleg plačila DDV oproščenih transakcij... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 19: Ali se mora davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, v primeru vnosa neskupnostnega blaga v prosto cono identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 19: Ali se mora davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, v primeru vnosa neskupnostnega blaga v prosto cono identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) OdgovorČe bo davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, na ozemlju Slovenije opravil oziroma... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 20: Ali ob končanju stečajnega postopka davčnemu zavezancu, pravni osebi, preneha identifikacija za namene DDV na dan sprejetja sklepa o končanju stečajnega postopka ali na dan izbrisa iz sodnega registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS). (28. 1. 2016) Vprašanje 20: Ali ob končanju stečajnega postopka davčnemu zavezancu, pravni osebi, preneha identifikacija za namene DDV na dan sprejetja sklepa o končanju stečajnega postopka ali na dan izbrisa iz sodnega registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 21: Ali se mora tuji davčni zavezanec iz Španije, ki je identificiran za namene DDV v Španiji (vendar je tam vpisan v poseben register in ima o tem tudi potrdilo španske davčne uprave) identificirati za namene DDV tudi v Sloveniji, saj pri nas nima svoje ID številke v VIES-u? (28. 1. 2016) Vprašanje 21: Ali se mora tuji davčni zavezanec iz Španije, ki je identificiran za namene DDV v Španiji (vendar je tam vpisan v poseben register in ima o tem tudi potrdilo španske davčne uprave) identificirati za namene DDV tudi v Sloveniji, saj pri nas nima svoje ID... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 25: Ali se morajo sobodajalci od 1. 1. 2015 identificirati za namene DDV, zato ker oglašujejo svoje storitve preko spletnih portalov (npr. Booking.com, Airbnb.com, Tripadvisor…)? (28. 1. 2016) Vprašanje 25: Ali se morajo sobodajalci od 1. 1. 2015 identificirati za namene DDV, zato ker oglašujejo svoje storitve preko spletnih portalov (npr. Booking.com, Airbnb.com, Tripadvisor…)? (28. 1. 2016) Odgovor Vse osebe, ki opravljajo ekonomsko dejavnost redno... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 36: Opravljamo samo oproščeno dejavnost, od katere nimamo pravice do odbitka DDV. Ali se moramo identificirati za namene DDV, ko presežemo oziroma je verjetno, da bomo presegli 50.000 EUR obdavčljivega prometa? Vprašanje 36: Opravljamo samo oproščeno dejavnost, od katere nimamo pravice do odbitka DDV. Ali se moramo identificirati za namene DDV, ko presežemo oziroma je verjetno, da bomo presegli 50.000 EUR obdavčljivega prometa? Davčnemu zavezancu, ki opravlja izključno... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 39: Ali se lahko identificiramo za namene DDV še preden začnemo dejansko opravljati dejavnost? (1. 7. 2022) Vprašanje 39: Ali se lahko identificiramo za namene DDV še preden začnemo dejansko opravljati dejavnost? (1. 7. 2022) Davčni zavezanec se lahko identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 47: Davčni zavezanec se je prepozno identificiral za namene DDV zaradi opravljanja/prejema storitev Te storitve še naprej opravlja/prejema. Kako poročati za nazaj? (28. 2.2022) Vprašanje 47: Davčni zavezanec se je prepozno identificiral za namene DDV zaradi opravljanja/prejema storitev Te storitve še naprej opravlja/prejema. Kako poročati za nazaj? (28. 2.2022) Odgovor Davčni zavezanec, ki se prepozno identificira za namene DDV, poroča... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 11: Imetnik dovoljenja je umrl. Kaj moramo storiti? (17. 1. 2018 in 1. 7. 2022) Vprašanje 11: Imetnik dovoljenja je umrl. Kaj moramo storiti? (17. 1. 2018 in 1. 7. 2022) Odgovor: Če imetnik dovoljenja v obdobju veljavnosti dovoljenja umre, se lahko pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila prenese na drugega člana kmečkega gospodinjstva kot... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 14: Pozabil sem predložiti obračun pavšalnega nadomestila do 31. 1. za preteklo leto. Davčni organ mi je po uradni dolžnosti odvzel pravico do uveljavljanja pavšala. Kaj lahko storim? (18. 1. 2018) Vprašanje 14: Pozabil sem predložiti obračun pavšalnega nadomestila do 31. 1. za preteklo leto. Davčni organ mi je po uradni dolžnosti odvzel pravico do uveljavljanja pavšala. Kaj lahko storim? (18. 1. 2018) Odgovor: Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo dovoljenje... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 15: Uveljavil sem pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjujem pogojev. Davčni organ mi je po uradni dolžnosti odvzel pravico do uveljavljanja pavšala. Kaj lahko storim? (18. 1. 2018) Vprašanje 15: Uveljavil sem pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjujem pogojev. Davčni organ mi je po uradni dolžnosti odvzel pravico do uveljavljanja pavšala. Kaj lahko storim? (18. 1. 2018) Odgovor: Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 19: Nimam računalnika oz. digitalnega potrdila. Kako oddam obračun pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Vprašanje 19: Nimam računalnika oz. digitalnega potrdila. Kako oddam obračun pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Odgovor: Za oddajo obračuna preko sistema eDavki potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pridobite z oddajo vloge na upravni enoti. Po... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 23: Upravičenec do pavšalnega nadomestila je umrl. Ali je potrebno oddati obračun pavšalnega nadomestila za umrlega upravičenca? Vprašanje 23: Upravičenec do pavšalnega nadomestila je umrl. Ali je potrebno oddati obračun pavšalnega nadomestila za umrlega upravičenca? Odgovor: Da... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 26: Za katere dejavnosti velja identifikacija predstavnika kmečkega gospodinjstva? (1. 7. 2022) Vprašanje 26: Za katere dejavnosti velja identifikacija predstavnika kmečkega gospodinjstva? (1. 7. 2022) Kmečko gospodinjstvo, ki dohodek iz OKGD ugotavlja pavšalno po katastrskem dohodku (OKGD po KD), se želi prostovoljno identificirati za namene DDV, za to določi... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 1. Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo? 1. Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo? Poslovni subjekt, ki... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 8. Kako se poroča popravke posebnega obračuna iz preteklih obdobjih v okviru posebne ureditve OSS? Ali so ti popravki dejansko popravljene (pravilne) vrednosti, kakršna bi se morala poročat v preteklem obdobju, ali se poroča samo razlika do pravilne vrednosti? 8. Kako se poroča popravke posebnega obračuna iz preteklih obdobjih v okviru posebne ureditve OSS? Ali so ti popravki dejansko popravljene (pravilne) vrednosti, kakršna bi se morala poročat v preteklem obdobju, ali se poroča samo razlika do pravilne vrednosti? V drugem... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 10. Kakšen je rok za oddajo posebnega obračuna? 10. Kakšen je rok za oddajo posebnega obračuna? Unijska ureditev - Posebni obračun bo treba predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja (po poteku trimesečja), na katero se obračun nanaša, in sicer v elektronski obliki prek portala eDavki, z obrazcem... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 13. Atipični davčni zavezanec (prejemanje in opravljanje storitev v EU) sprašuje, ali je pogoj za vstop v OSS redna identifikacija za namene DDV ali lahko vstopi tudi, če je atipični zavezanec. 13. Atipični davčni zavezanec (prejemanje in opravljanje storitev v EU) sprašuje, ali je pogoj za vstop v OSS redna identifikacija za namene DDV ali lahko vstopi tudi, če je atipični zavezanec. Atipični davčni zavezanec se lahko vključi v posebno unijsko ureditev OSS... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 14. Davčni zavezanec je prejel informacijo, da naj bi bila tudi Norveška s 1. 7. v sistemu OSS (posebni dogovor) - ali to drži? 14. Davčni zavezanec je prejel informacijo, da naj bi bila tudi Norveška s 1. 7. v sistemu OSS (posebni dogovor) - ali to drži? Uvozna ureditev se lahko uporablja neposredno (brez obveznosti imenovanja posrednika) ali posredno prek posrednika s sedežem v Uniji... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 19. Ali so dobave blaga in vgradnja tega blaga končnemu potrošniku v drugi državi članici vključene v posebno ureditev VEM? 19. Ali so dobave blaga in vgradnja tega blaga končnemu potrošniku v drugi državi članici vključene v posebno ureditev VEM? Če je bila opravljena dobava blaga z montažo, ne gre za dobave blaga na daljavo, za katere bi se lahko uporabila posebna ureditev... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 34. V drugi državi članici opravljam oproščene storitve in dobave blaga končnim potrošnikom. Ali se navedene transakcije tudi poročajo prek sistema VEM? 34. V drugi državi članici opravljam oproščene storitve in dobave blaga končnim potrošnikom. Ali se navedene transakcije tudi poročajo prek sistema VEM? Dobave blaga oziroma opravljanje storitev, ki so oproščene v državi članici potrošnje, se ne smejo vključiti... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 35. S 1. 7. 2021 sem vključen v posebno ureditev VEM, pred tem sem bil identificiran za namene DDV v drugi državi članici zaradi preseženega praga pri prodaji blaga na daljavo. Ali moram predložiti obrazec DDV-PD, če sem vključen v posebno ureditev VEM. Ali moram predložiti tudi obrazec DDV-TBE? 35. S 1. 7. 2021 sem vključen v posebno ureditev VEM, pred tem sem bil identificiran za namene DDV v drugi državi članici zaradi preseženega praga pri prodaji blaga na daljavo. Ali moram predložiti obrazec DDV-PD, če sem vključen v posebno ureditev VEM. Ali moram... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 43. Kako je z vračilom plačanega DDV davčnega zavezanca s sedežem v Sloveniji, ki se ni pravočasno vključil v posebno ureditev VEM oziroma se ni identificiral za namene DDV v državi članici potrošnje ter je od navedenih transakcij napačno obračunal DDV v Sloveniji? 43. Kako je z vračilom plačanega DDV davčnega zavezanca s sedežem v Sloveniji, ki se ni pravočasno vključil v posebno ureditev VEM oziroma se ni identificiral za namene DDV v državi članici potrošnje ter je od navedenih transakcij napačno obračunal DDV v Sloveniji... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Davek na dodano vrednost Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila 1.0 KMETIJSKA DEJAVNOST IN DDV V zvezi s kmetijsko dejavnostjo je z vidika DDV pomembno najprej... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 4: Ali se morajo davčni zavezanci s sedežem izven Slovenije, razstavljavci blaga na sejmu v Sloveniji, identificirati za namene DDV, če opravijo dobavo blaga na tem sejmu? (28. 1. 2016, 28. 2. 2022) Vprašanje 4: Ali se morajo davčni zavezanci s sedežem izven Slovenije, razstavljavci blaga na sejmu v Sloveniji, identificirati za namene DDV, če opravijo dobavo blaga na tem sejmu? (28. 1. 2016, 28. 2. 2022) Odgovor (velja od 1. 7. 2021) Če tuj razstavljavec proda... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 8: Ali so na Seznamu davčnih zavezancev, ki jim je prenehala identifikacija za namene DDV po uradni dolžnosti, navedena tako podjetja, ki ne obstajajo več oziroma so šla v likvidacijo, kot tudi podjetja, ki sicer še poslujejo, vendar jim je prenehala identifikacija za namene DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 8: Ali so na Seznamu davčnih zavezancev, ki jim je prenehala identifikacija za namene DDV po uradni dolžnosti, navedena tako podjetja, ki ne obstajajo več oziroma so šla v likvidacijo, kot tudi podjetja, ki sicer še poslujejo, vendar jim je prenehala... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 13: Katere transakcije se štejejo za transakcije z nepremičninami, kot jih določa tretja alineja sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1? (28. 1. 2016) Vprašanje 13: Katere transakcije se štejejo za transakcije z nepremičninami, kot jih določa tretja alineja sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1? (28. 1. 2016) OdgovorTransakcije z nepremičninami pomenijo dobave nepremičnin in druge storitve, neposredno povezane... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 14: Ali se med obdavčljiv promet za vstop v sistem DDV šteje razlika v ceni med nabavno in prodajno vrednostjo rabljenega vozila ali prodajna vrednost rabljenega vozila? (28. 1. 2016) Vprašanje 14: Ali se med obdavčljiv promet za vstop v sistem DDV šteje razlika v ceni med nabavno in prodajno vrednostjo rabljenega vozila ali prodajna vrednost rabljenega vozila? (28. 1. 2016) OdgovorV znesek obdavčljivih dobav blaga, kot ga določa 94. člen ZDDV-1, se... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 24: Identifikacija stečajnega upravitelja za namene DDV. (28. 1. 2016) Vprašanje 24: Identifikacija stečajnega upravitelja za namene DDV. (28. 1. 2016) OdgovorStečajni upravitelj – fizična oseba z vidika DDV opravlja naloge in pristojnosti stečajnega upravitelja v neodvisnem razmerju in se zato v skladu z določbami ZDDV-1 šteje za davčnega... 01. 07. 2022 Furs 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Prikazov na stran:
Komentar