Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo EU: Pojasnila o pravilih o DDV pri e-trgovanju Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 Direktiva Sveta (EU) 2019/1995 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026 Pojasnila o pravilih o DDV pri e-trgovanju Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 Direktiva Sveta (EU) 2019/1995 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026 POMEMBNE UVODNE OPOMBE Cilj teh pojasnil je zagotoviti boljše razumevanje nekaterih delov zakonodaje EU o DDV. Pojasnila so... 01. 07. 2021 EK 06. 01. 2021 01. 07. 2021
Pojasnilo FURS: Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža V zvezi z vprašanji, če so ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa (PKP-11, PKP-22, PKP-33, PKP-44, PKP-55, PKP-66 in PKP-77) zaradi izpada... 26. 02. 2021 Furs 26. 02. 2021 26. 02. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Nov uvozni nadzorni sistem (ICS2) Nov uvozni nadzorni sistem (ICS2) 1. UVOD Za gospodarsko rast in konkurenčnost Evropske unije (v nadaljevanju EU) ter učinkovit boj proti goljufijam so potrebni enostavni, hitri in poenoteni carinski postopki in procesi. V smislu izboljšanja konkurenčnosti EU... 26. 02. 2021 Furs 26. 02. 2021 26. 02. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa Na spletni strani FURS je objavljen Sklep Evropske Komisije z dne 3. 4. 2020, o oprostitvi plačila carine in DDV zaradi izbruha COVID-19 z dodatnimi informacijami in navodilom glede izvajanja tega sklepa. V skladu z devetim odstavkom 81. člena ZDDV-1 se kot račun... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 6. Katerih obrokov akontacij DDPO in DohDej se ne plačuje? 6. Katerih obrokov akontacij DDPO in DohDej se ne plačuje? ZIUZEOP zavezance za DDPO in DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO in DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve zakona do... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 7. Kdaj je treba plačati marčevski obrok akontacije DDPO in DohDej oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 ter poračunsko akontacijo? 7. Kdaj je treba plačati marčevski obrok akontacije DDPO in DohDej oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 ter poračunsko akontacijo? Davčnim zavezancem, ki so davčni obračun DDPO ali DohDej za koledarsko leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, poteče dne 10. 4. 2020 rok... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 43. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost? 43. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost? Na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13. 3. 2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20. 4. 2020), april... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 13. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije? 13. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije? Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov z obrazcem DD-SprAkt, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Dostop do obrazca je avtomatično dodeljen tistim, ki... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 15. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije? 15. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije? V najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v 15 dneh... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46b. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka? 46b. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka? Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka so pod določenimi pogoji upravičeni tudi kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46c. Ali so do izplačila mesečnega temeljnega dohodka upravičeni samozaposleni, ki zaposlujejo? 46c. Ali so do izplačila mesečnega temeljnega dohodka upravičeni samozaposleni, ki zaposlujejo? Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo, in izpolnjujejo druge pogoje, določene z ZIUZEOP... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46č. Ali so samozaposleni in delno invalidsko upokojeni upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka? 46č. Ali so samozaposleni in delno invalidsko upokojeni upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka? Da, vsi, ki imajo na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom, in prejemajo delno nadomestilo ZPIZ, so upravičeni do izplačila mesečnega... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej? 1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej? Da, rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 29f. Ali sem upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol? 29f. Ali sem upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol? Samozaposlena oseba, ki ne more opravljati dela zaradi varstva šoloobveznega otroka, ki se v času karantene... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka , ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po prenehanju interventnih ukrepov? 24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka , ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po prenehanju interventnih ukrepov? Vloga se odda preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 2. V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače? 2. V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače? Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v višini 50 eurov. Po pojasnilu MDDSZ je delodajalec upravičen do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je z delavcem... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 59. Kdo je upravičen do kriznega dodatka in kakšna je obdavčitev kriznega dodatka? 59. Kdo je upravičen do kriznega dodatka in kakšna je obdavčitev kriznega dodatka? Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 59b. Kaj vsebuje zadnja izplačana plača? 59b. Kaj vsebuje zadnja izplačana plača? Upošteva se plača opredeljena v 126. členu Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (osnovna plača + dodatek za delovno uspešnost + dodatki + plačilo za poslovno uspešnost, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 59c. Kako se izračuna sorazmerni znesek kriznega dodatka? 59c. Kako se izračuna sorazmerni znesek kriznega dodatka? Krizni dodatek v višini 200 eur se izplača, če delavec, ki je zaposlen pri upravičenem delodajalcu za polni delovni čas ves mesec dela in njegova zadnja izplačana plača ne presega zneska 3xMP. Pri izračunu se... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 60a. Ali mora delodajalec izplačati krizni dodatek in kdaj je rok za izplačilo? 60a. Ali mora delodajalec izplačati krizni dodatek in kdaj je rok za izplačilo? Vsi delodajalci, ki so upravičeni do oprostitve prispevkov, morajo na podlagi drugega odstavka 33. člena zaposlenim, ki delajo in imajo v zadnjem mesecu izplačane mesečne plače, ki so nižje... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 53. Kaj pomeni ukrep delne oprostitve plačila prispevkov? 53. Kaj pomeni ukrep delne oprostitve plačila prispevkov? Delodajalci od izplačanih plač obračunajo vse prispevke za socialno varnost, po veljavnih stopnjah. Bolj podrobno pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz delovnega razmerja in obračunom prispevkov je... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 54. Od katerih dohodkov iz delovnega razmerja se prizna oprostitev plačila prispevkov? 54. Od katerih dohodkov iz delovnega razmerja se prizna oprostitev plačila prispevkov? Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je določena v 33. členu ZIUZEOP, se nanaša na izplačila plač delavcem za obdobje od razglasitve... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 55č. Ali 99. člen ZIUZEOP določa vračilo uveljavljenih oprostitev plačila prispevkov PIZ za upravičena podjetja? 55č. Ali 99. člen ZIUZEOP določa vračilo uveljavljenih oprostitev plačila prispevkov PIZ za upravičena podjetja? Ureditev v 99. členu se je z novelo ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 61/20) spremenila tako, da za upravičene delodajalce, ki so uveljavili oprostitev plačila... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 58a. Kako delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov, če ne more oddati REK obrazca? 58a. Kako delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov, če ne more oddati REK obrazca? Zaradi potrebne prilagoditve nekaterih REK obrazcev na podlagi interventne zakonodaje je bila onemogočena oddaja REK obrazca prek sistema eDavki. Upravičeni delodajalci, ki... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46f. Ali so samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so hkrati delno upokojeni, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka? 46f. Ali so samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so hkrati delno upokojeni, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka? Da. Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste upravičeni do mesečnega... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46h. Ali temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene velja samo za samostojne podjetnike, ali tudi za enoosebne družbe, kjer je lastnik zaposlen kot delavec iz naslova delovnega razmerja (podlaga 001)? 46h. Ali temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene velja samo za samostojne podjetnike, ali tudi za enoosebne družbe, kjer je lastnik zaposlen kot delavec iz naslova delovnega razmerja (podlaga 001)? Skladno s prvo alinejo prvega odstavka 34... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 64a. Za katero obdobje lahko delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač? 64a. Za katero obdobje lahko delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač? Oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače upravičeni delodajalci uveljavljajo za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 65. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa? 65. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa? Vsi delodajalci, razen neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 50č. Od aprila dalje imam za več kot 50% nižji prihodek kot februarja, vendar v prvem polletju 2020 ne bom imel za več kot 20% nižji prihodek kot v letu 2019. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za samozaposlenega? 50č. Od aprila dalje imam za več kot 50% nižji prihodek kot februarja, vendar v prvem polletju 2020 ne bom imel za več kot 20% nižji prihodek kot v letu 2019. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za samozaposlenega? Skladno... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46k. Ali je s.p. upravičen do mesečnega temeljnega dohodka, v kolikor v letu 2019 ni obstajal, odprl se je namreč s 1.1.2020. Sicer pa izpolnjuje pogoje upada dohodka v februarju in marcu 2020, ter ima plačane vse prispevke. 46k. Ali je s.p. upravičen do mesečnega temeljnega dohodka, v kolikor v letu 2019 ni obstajal, odprl se je namreč s 1.1.2020. Sicer pa izpolnjuje pogoje upada dohodka v februarju in marcu 2020, ter ima plačane vse prispevke. Skladno s prvim odstavkom 35. člena... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 69b. Ali se med prihodke zavezanca všteva tudi oprostitev plačila prispevkov za zaposlene na čakanju na delo oziroma višje sile? 69b. Ali se med prihodke zavezanca všteva tudi oprostitev plačila prispevkov za zaposlene na čakanju na delo oziroma višje sile? Skladno z 22. členom interventnega zakona – ZIUZEOP (člen je bil spremenjen z novelo ZIUZEOP-A) so za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 69d. Zavezanec je delil dobiček dne 31. 3. 2020. Ali je glede na datum uveljavitve zakona upravičen do ugodnosti po ZIUZEOP? 69d. Zavezanec je delil dobiček dne 31. 3. 2020. Ali je glede na datum uveljavitve zakona upravičen do ugodnosti po ZIUZEOP? Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP velja od 11. 4... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 55b. Ali so do delne oprostitve plačila prispevkov upravičena tudi invalidska podjetja? 55b. Ali so do delne oprostitve plačila prispevkov upravičena tudi invalidska podjetja? ZIUZEOP v prvem odstavku 33. člena določa, da so delodajalci za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2, razen za delavce, ki so na začasnem čakanju... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 73. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki procesnih dejanj, kot npr. rok za pritožbo, ugovor, vlaganje različnih davčnih napovedi itd.? 73. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki procesnih dejanj, kot npr. rok za pritožbo, ugovor, vlaganje različnih davčnih napovedi itd.? Tek rokov je odvisen od tega, ali gre za nujno zadevo, kot jo določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 88. Katere podatke mora navesti na računu davčni zavezanec, ki uveljavlja to oprostitev plačila DDV? 88. Katere podatke mora navesti na računu davčni zavezanec, ki uveljavlja to oprostitev plačila DDV? Davčni zavezanec na računu, na katerem ne obračuna DDV v skladu z ZIUZEOP-A, poleg podatkov, ki so obvezni po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, v zvezi... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 2. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu? 2. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu? Rok za plačilo je 30 dni od predložitve tega obračuna. To velja tudi za tiste, ki so ga že oddali. Torej če bo obračun za leto... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 3. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna? 3. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna? Davčni organ bo zavezancu vrnil preplačani davek po uradni dolžnosti (samoiniciativno) v 30 dneh od predložitve letnega obračuna DDPO ali DohDej... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS? 39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS? Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 40. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost? 40. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost? Samozaposlenim osebam in družbenikom, ki so na dan 11. 4. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena in 16. člena ZPIZ-2, kmetom, ki so na dan uveljavitve... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 41. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva kot fizična oseba? 41. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva kot fizična oseba? Ne. Oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva kot fizična oseba, na podlagi opravljanja te dejavnosti ni vključena v obvezno... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 41b. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol? 41b. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol? Samozaposlena oseba, ki v času epidemije ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, je upravičena do oprostitve plačila... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 41c. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost? 41c. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost? Do oprostitve plačila prispevkov so pod določenimi pogoji upravičeni tudi kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost? 42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost? Plačila so oproščeni prispevki v višini, ki je enaka obračunanim prispevkov od zavarovalne osnove za obračun prispevkov, določene zavezancu za leto 2020. Če zavezanec uveljavlja oprostitev... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 7. V katerem primeru mora delodajalec vrniti prejeto subvencijo minimalne plače? 7. V katerem primeru mora delodajalec vrniti prejeto subvencijo minimalne plače? Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)? 32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)? Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 33. Katere prispevke je možno odložiti? 33. Katere prispevke je možno odložiti? Odložiti je mogoče vse štiri prispevke za socialno varnost, torej prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 34. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno? 34. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno? Da. Plačilo odloženih prispevkov je možno poravnati kadarkoli do 31. 3. 2022 v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno plačilo v tem primeru ni potrebno vlagati vloge... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 29c. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen in delno invalidsko upokojen? 29c. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen in delno invalidsko upokojen? Da, vsi, ki imajo na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom, in prejemajo delno nadomestilo ZPIZ, so upravičeni do oprostitve plačila... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 29d. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem bolniško odsoten? 29d. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem bolniško odsoten? Če izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste upravičeni do oprostitve plačila prispevkov... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 20. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost? 20. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost? [Izbrisano... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Prikazov na stran:
Komentar