Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Ostala uradna mnenja: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 21. in 22. členu ureja povračilo izplačanih nadomestil...
Ostala uradna mnenja: Storitve priprave in izvedbe koncertov in predstav preko spleta in drugih elektronskih medijev Storitve priprave in izvedbe koncertov in predstav preko spleta in drugih elektronskih medijev Pojasnilo SURS z dne 8.3.2021 Storitve priprave in izvedbe koncertov in predstav tudi preko spleta in ostalih medijev, kot v živo, sodijo v dejavnost 90.010 Umetniško...
Podrobnejši opisi FURS: Alkohol in alkoholne pijače Alkohol in alkoholne pijače 1.0 OPREDELITEV ALKOHOLA IN ALKOHOLNIH PIJAČ TER ZNESKI TROŠARIN Med alkohol in alkoholne pijače se uvrščajo: pivo, vino, druge fermentirane pijače, vmesne pijače in etilni alkohol, ki so podrobneje opredeljeni od 66. do 70. člena Zakona... 31. 03. 2019 Furs 31. 03. 2019 31. 03. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Aluminij Aluminij 1.0 PREDHODNI NADZOR UVOZA ALUMINIJA Evropska unija v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije stremi k čim bolj prosti trgovini, zato uporablja nizko carinsko zaščito do tretjih držav in se izogiba uporabi ukrepov, ki trgovino omejujejo. V EU velja... 03. 05. 2018 Furs 03. 05. 2018 03. 05. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja 1.0 UVOD Vedno večja globalizacija, mobilnost zavezancev za davek, povečevanje čezmejnih transakcij in internacionalizacija finančnih instrumentov vplivajo na delovanje sistemov obdavčevanja... 23. 09. 2021 Furs 23. 09. 2021 23. 09. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Blago, uvoženo za preglede, analize ali preizkuse Oprostitve Blago, uvoženo za preglede, analize ali preizkuse BLAGO, UVOŽENO ZA PREGLEDE, ANALIZE ALI PREIZKUSE Pri uvozu in sprostitvi blaga v prosti promet morajo biti plačane uvozne dajatve, razne kadar so izpolnjeni pogoji za odobritev oprostitve pri uvozu... 21. 06. 2019 Furs 21. 06. 2019 21. 06. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Bonitete Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Bonitete 1.0 OPREDELITEV BONITET Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja... 09. 06. 2022 Furs 09. 06. 2022 09. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti Dohodek iz dejavnosti Brošura o dohodku iz dejavnosti 1.0 UVOD Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Bistvena elementa, na katerih temelji... 30. 03. 2022 Furs 30. 03. 2022 30. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov Mednarodno obdavčenje Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov 1.0 OBDAVČITEV REZIDENTOV PO SVETOVNEM DOHODKU Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse... 23. 06. 2022 Furs 23. 06. 2022 23. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin Nepremičnine in davki Brošura o obdavčitvi nepremičnin 1.0 PRODAJA NEPREMIČNINE Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po... 07. 04. 2022 Furs 07. 04. 2022 07. 04. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost Prispevki za socialno varnost Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost 1.0 SPLOŠNO Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost - ZPSV, za določene zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem... 22. 01. 2018 Furs 19. 03. 2018 22. 01. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike Dohodek iz dejavnosti Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike 1.0 UVOD Ta brošura je namenjena davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki začnejo na novo poslovati kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (podjetniki in druge fizične... 13. 04. 2022 Furs 13. 04. 2022 13. 04. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura za sobodajalce – fizične osebe Dohodek iz dejavnosti Brošura za sobodajalce – fizične osebe 1.0 UVOD Namen te brošure je fizičnim osebam, ki se nameravajo ukvarjati s sobodajalstvom – to je, kadar to dejavnost opravljajo le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo... 12. 04. 2019 Furs 12. 04. 2019 12. 04. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Carinska vrednost blaga Carinska vrednost blaga 1.0 SPLOŠNO O CARINSKI VREDNOSTI Carinska vrednost je eden izmed elementov za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov trgovinske politike. V primeru, ko je carinska stopnja določena ad valorem, se carina obračuna na podlagi carinske... 01. 05. 2016 Furs 01. 05. 2016 01. 05. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Carinske unije Carinske unije 1.0 CARINSKE UNIJE Trgovanje z blagom znotraj carinskih unij ne temelji na poreklu blaga, ampak na dejstvu, da blago izpolnjuje določbe glede statusa v prostem prometu. Vendar vsi izdelki ne sodijo v okvir carinskih unij, temveč ostajajo predmet... 26. 08. 2016 Furs 26. 08. 2016 26. 08. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Carinski status blaga Carinski status blaga 1.0 Carinski status blaga Carinski status blaga pomeni, da gre za unijsko ali neunijsko blago. Za vse blago na carinskem območju Unije se domneva, da ima carinski status unijskega blaga, razen če je ugotovljeno, da gre za neunijsko blago. Domneva... 31. 07. 2018 Furs 31. 07. 2018 31. 07. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Davčna izvršba Davčna izvršba 1.0 POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE Davčna izvršba je posebni upravni postopek, ki ga ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Davčno izvršbo opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Izvršbo terjatev, ki so sicer v pristojnosti FURS, iz... 13. 09. 2018 Furs 13. 09. 2018 13. 09. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Davčna obravnava daril Davčna obravnava daril 1.0 DAVČNA OBRAVNAVA DARIL PRI OBDARJENCU/PREJEMNIKU 1.1 Obdavčitev fizične osebe po Zakonu o dohodnini Obdavčitev daril fizičnim osebam po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila... 01. 01. 2017 Furs 01. 01. 2017 01. 01. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino Dohodki iz zaposlitve Trenutno vse mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Slovenija (z izjemo Švedske, kjer je še vedno določena metoda oprostitve s progresijo), določajo uporabo metode navadnega odbitka. Seznam in vsebino mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega... 02. 08. 2021 Furs 02. 08. 2021 02. 08. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic Dohodek iz kapitala Z Novelo Zakona o dohodnini – ZDoh-2V, se je spremenila dohodninska stopnja za dohodke iz kapitala. 25 odstotna stopnja velja za odmrena leta do vključno 2019. Z Novelo Zakona o dohodnini – ZDoh-2V, se je spremenila dohodninska stopnja za dohodke... 08. 06. 2020 Furs 08. 06. 2020 08. 06. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS 1.0 UVOD V tem podrobnejšem opisu je pojasnjena davčna obravnava dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s poslovanjem z virtualnimi valutami, in so predmet obdavčitve v skladu... 12. 04. 2022 Furs 12. 04. 2022 12. 04. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV 1.0 UVOD Virtualne valute (tudi kriptovalute) se ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni... 31. 08. 2017 Furs 31. 08. 2017 31. 08. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Davčna osnova – rezervacije DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Davčna osnova – rezervacije 1. SPLOŠNO V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50% oblikovanih rezervacij. Preostalih 50% odhodkov se... 21. 06. 2022 Furs 21. 06. 2022 21. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov 1.0 SPLOŠNO Ta dokument vsebuje vsebino dokumenta Vprašanje in odgovori – Davčno potrjevanje računov, ki bodo sčasoma umaknjeni s strani fu.gov.si. 1.1 Pojem sistema davčnih blagajn Pojem sistema davčnih blagajn se... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji Mednarodno obdavčenje Več o uveljavljanju ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja najdete v nadaljevanju v točkah 1.8 in 1.9. Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji 1.0 POSAMEZNIKI 1.1 Kdo se šteje za nerezidenta Slovenije? Oseba je... 23. 06. 2022 Furs 23. 06. 2022 23. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije MEDNARODNO OBDAVČENJE Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije 1.0 DAVČNE OBVEZNOSTI SLOVENCEV OB ODHODU IZ SLOVENIJE 1. 1 Začasen odhod iz Slovenije 1.1.1 Rezidentski status (angl. Tax residence) Če posameznik za krajši čas odide iz Slovenije, primeroma... 23. 03. 2022 Furs 23. 03. 2022 23. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen 1. Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen Transferne cene so cene, ki si jih v medsebojnih transakcijah zaračunavajo povezana podjetja, ki delujejo znotraj mednarodnih skupin podjetij. Transakcije med povezanimi podjetji... 10. 12. 2020 Furs 10. 12. 2020 10. 12. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika Zakon o davčnem postopku Določila, ki imajo za posledico nižjo davčno obveznost iz naslova davčnega odtegljaja je mogoče ob izplačilu upoštevati le, če so za vse upravičence do dohodka po vseh slovenskih zakonih o obdavčenju in mednarodnih pogodbah enaka. Priznana... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davek na dodano vrednost Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV 1.0 UVOD V sistemu DDV dodelitev identifikacijske številke za DDV pomeni dokaz o davčnem statusu davčnega zavezanca za namen odmere DDV in poenostavlja nadzor davčnih zavezancev z namenom... 04. 03. 2022 Furs 04. 03. 2022 04. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčno obravnavanje posojil med povezanimi osebami Davčno obravnavanje posojil med povezanimi osebami 1.0 SPLOŠNO Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) posebno pozornost namenja obravnavi posojil med povezanimi osebami. V prvem koraku je za davčne namene potrebno ugotoviti ali pri zavezancu obstaja presežek... 01. 01. 2017 Furs 01. 01. 2017 01. 01. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Davek na dediščine in darila – dedni redi in davčne oprostitve Davek na dediščine in darila – dedni redi in davčne oprostitve Zakon o davku na dediščine in darila – ZDDD določa, da je predmet obdavčitve premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu... 31. 05. 2021 Furs 31. 05. 2021 31. 05. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč - pojasnilo Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč - pojasnilo 1.0 UVOD V podrobnejšem opisu je povzeto pojasnilo Ministrstva za finance št. 007-253/2012/, z dne 3. 8. 2012, spremenjeno v delu, ki določa davčno osnovo, kot posledico odločbe Ustavnega sodišča št. U... 31. 08. 2015 Furs 31. 08. 2015 31. 08. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Brošura o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo 1.0 Uvod Ta opis je namenjen davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki v skladu z Zakonom o igrah na srečo trajno ali občasno prirejajo klasične igre... 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Davek na finančne storitve Davek na finančne storitve 1.0 UVOD V skladu z Zakonom o davku na finančne storitve - ZDFS je davek na finančne storitve (DFS) transakcijski davek, ki ga davčni zavezanci po tem zakonu plačujejo od opravljenih finančnih storitev v določenem obdobju. Davčna obveznost... 26. 06. 2020 Furs 26. 06. 2020 26. 06. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davek na finančne storitve Davek na finančne storitve 1.0 UVOD V skladu z Zakonom o davku na finančne storitve - ZDFS je davek na finančne storitve (DFS) transakcijski davek, ki ga davčni zavezanci po tem zakonu plačujejo od opravljenih finančnih storitev v določenem obdobju. Davčna obveznost... 31. 01. 2015 Furs 31. 01. 2015 31. 01. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Davek na motorna vozila Davek na motorna vozila 1.0 UVOD V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak... 15. 02. 2019 Furs 15. 02. 2019 15. 02. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1) Davek na motorna vozila (ZDMV-1) 1. UVOD V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV-1 se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za motorna vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz... 03. 01. 2022 Furs 03. 01. 2022 03. 01. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Brošura 1.0 SPLOŠNO Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ureja Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - ZDDOIFI. 2.0 OPREDELITEV DAVČNEGA... 29. 01. 2020 Furs 29. 01. 2020 29. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davek od srečk Davek od srečk 1 Uvod Ta opis je namenjen davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki v skladu z Zakonom o igrah na srečo - ZIS trajno prirejajo klasične igre na srečo in udeležencem klasičnih iger na srečo.Davek od srečk se obračunava in plačuje od vseh srečk... 31. 03. 2017 Furs 31. 03. 2017 31. 03. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Del plače za poslovno uspešnost DOHODNINA Del plače za poslovno uspešnost 1. SPLOŠNO Po Zakonu o delovnih razmerjih - ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku se lahko uporablja tudi izraz trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno) opredeljeno kot sestavni del plače, če... 06. 01. 2020 Furs 06. 01. 2020 06. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok I. DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA DOHODKA V PRIMERU KARANTENE ALI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROK 1. Upravičenci do delnega povračila izgubljenega dohodka 1.1. Kdo je upravičen do delnega... 06. 12. 2021 Furs 06. 12. 2021 06. 12. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Delo na črno in omogočanje dela na črno Delo na črno in omogočanje dela na črno Podrobnejši opis Furs 1.0 DELO NA ČRNO Delo na črno je, ko posameznik ali domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost oziroma delo, ki ni ustrezno registrirano, vpisano... 30. 06. 2015 Furs 30. 06. 2015 30. 06. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Diplomatski predstavniki Oprostitve Diplomatski predstavniki Oprostitve za diplomatske predstavnike – splošno Področje oprostitev plačila carinskih dajatev ureja Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009; v nadaljevanju... 14. 03. 2019 Furs 14. 03. 2019 14. 03. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe Podrobnejši opis velja za odmerni leti 2020 in 2021 Dohodek iz kapitala Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe 1.0 UVOD Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Dodatni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize Dodatni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize 1.0 OPREDELITEV ZAVEZANCA IN POSLOVNEGA SUBJEKTA Zavezanec za davek je fizična oseba, ki vodi posle poslovnega subjekta ali nadzoruje poslovni subjekt (v skladu... 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Dohodek iz zaposlitve Dohodek iz delovnega razmerja 1.0 SPLOŠNO Temeljni zakon, ki določa zavezance za dohodnino, vire dohodka, predmet obdavčitve, neobdavčene dohodke, oprostitve plačila dohodnine, je Zakon o dohodnini – ZDoh-2. Dohodnina je davek od dohodkov... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Dohodnina Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 1.0 DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. Dohodek iz oddajanja... 20. 01. 2020 Furs 20. 01. 2020 20. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 1.0 DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Dohodek iz opravljanja študentskega dela Dohodek iz zaposlitve Dohodek iz opravljanja študentskega dela 1.0 ŠTUDENTSKO DELO Začasno in občasno delo dijakov in študentov na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa ali agencije, ki opravlja dejavnost posredovanja del, (v nadaljevanju: študentsko... 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih 1.0 Pravna podlaga za določitev nadomestil in povračil stroškov za delo na volitvah in referendumih Pravico do nadomestila za delo oziroma povračil stroškov članom... 23. 03. 2022 Furs 23. 03. 2022 23. 03. 2022
Prikazov na stran:
Komentar