Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 301: Zaradi napake v programski opremi za izdajanje računov smo v potrjevanje posredovali napačne podatke o izdanih računih. Računi, ki smo jih izdali kupcem, so pravilni. Ali moramo in kako naj popravimo napačno posredovane podatke ? (22. 1. 2016) Vprašanje 301: Zaradi napake v programski opremi za izdajanje računov smo v potrjevanje posredovali napačne podatke o izdanih računih. Računi, ki smo jih izdali kupcem, so pravilni. Ali moramo in kako naj popravimo napačno posredovane podatke ? (22. 1. 2016) Če se... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 252: Potrjevanje avansnega računa in končnega računa za opravljeno dobavo (22. 12. 2015) Vprašanje 252: Potrjevanje avansnega računa in končnega računa za opravljeno dobavo (22. 12. 2015) V postopku potrjevanja končnega računa za opravljeno dobavo se davčnemu organu v potrjevanje posredujejo razlike med vrednostmi končnega računa s katerim je zaračunana... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 318: Kaj moram storiti, če sem zaprl poslovni prostor v katerem sem izdajal račune? (18. 4. 2019) Vprašanje 318: Kaj moram storiti, če sem zaprl poslovni prostor v katerem sem izdajal račune? (18. 4. 2019) V skladu s šestim odstavkom 8. člena ZDavPR mora zavezanec davčnemu organu sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov za posamezni poslovni prostor. V primeru... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 285: Podatke o izdanih računih iz VKR sem v aplikaciji MINI blagajna pomotoma poročal preko menija »Izdaja računov« namesto preko menija »Poročanje VKR računov«. Kaj naj naredim? (15. 1. 2016) Vprašanje 285: Podatke o izdanih računih iz VKR sem v aplikaciji MINI blagajna pomotoma poročal preko menija »Izdaja računov« namesto preko menija »Poročanje VKR računov«. Kaj naj naredim? (15. 1. 2016) Če zavezanec račun iz VKR v aplikaciji MINI blagajna pomotoma... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 286: V katera polja v obrazcu za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo »zneskovne« podatke o računu zavezanci, ki niso identificirani za DDV? Katera polja poleg polj »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo« je potrebno izpolniti? (15. 1. 2016) Vprašanje 286: V katera polja v obrazcu za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo »zneskovne« podatke o računu zavezanci, ki niso identificirani za DDV? Katera polja poleg polj »Vrednost računa... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 293: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV? Katera polja poleg polj »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo« je potrebno izpolniti? (15. 1. 2016) Vprašanje 293: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV? Katera... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 295: V katero »zneskovno« polje se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpiše znesek turistične takse, ki je zaračunana na računu? (22. 1. 2016) Vprašanje 295: V katero »zneskovno« polje se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpiše znesek turistične takse, ki je zaračunana na računu? (22. 1. 2016) Turistična taksa je dajatev. Znesek... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Pojasnilo MJU: Obvestilo o prenehanju obveznosti dvojnega poročanja Obvestilo o prenehanju obveznosti dvojnega poročanja Obveščamo, da je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije št. 90/15 objavljeno Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za... 03. 12. 2015 MJU 03. 12. 2015 03. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju Z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije dne 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov... 06. 01. 2017 MJU 06. 01. 2017 06. 01. 2017
Pojasnilo MJU: Razlaga veljavnega 3.a člena ZSPJS v povezavi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS, opravilna številka VIII Ips 256/2016 Razlaga veljavnega 3. a člena ZSPJS v povezavi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS, opravilna številka VIII Ips 256/2016 Na Ministrstvu za javno upravo smo prejeli več vprašanj v zvezi z izvajanjem določb 3. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list... 04. 04. 2017 MJU 04. 04. 2017 04. 04. 2017
Pojasnilo MJU: Izračun dodatka za delovno dobo – štetje let delovne dobe Izračun dodatka za delovno dobo – štetje let delovne dobe Ministrstvo za javno upravo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, seznanja vse proračunske uporabnike o pravilnem izračunu dodatka za delovno dobo. Namen seznanitve je odpraviti nepravilnosti pri... 15. 10. 2015 MJU 15. 10. 2015 15. 10. 2015
Pojasnilo FURS: Zvišanje trošarine za tobačne izdelke Zvišanje trošarine za tobačne izdelke Dne 4. 9. 2020 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 118/20), ki določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16... 29. 09. 2020 Furs 29. 09. 2020 29. 09. 2020
Pojasnilo MJU: Izpolnjevanje napredovalnega obdobja v letu 2012 Izpolnjevanje napredovalnega obdobja v letu 2012 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi s potekom triletnega napredovalnega obdobja ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2012, v tej zvezi dodatno pojasnjujemo... 01. 03. 2012 MJU 01. 03. 2012 01. 03. 2012
Pojasnilo MJU: Napredovanje javnih uslužbencev iz plačne skupine B, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, po prenehanju mandata Napredovanje javnih uslužbencev iz plačne skupine B, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, po prenehanju mandata Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi z določitvijo plačnega razreda javnim uslužbencem iz... 01. 02. 2013 MJU 01. 02. 2013 01. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Določitev osnovne plače javnih uslužbencev ob pridobitvi ustrezne stopnje izobrazbe oziroma dopolnitvi 23 let delovne dobe na podlagi 14. člena ZSPJS Določitev osnovne plače javnih uslužbencev ob pridobitvi ustrezne stopnje izobrazbe oziroma dopolnitvi 23 let delovne dobe na podlagi 14. člena ZSPJS Uslužbencu, ki je imel plačo ustrezno znižano v skladu s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni... 12. 01. 2012 MJU 12. 01. 2012 12. 01. 2012
Pojasnilo FURS: Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje REK Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje... 29. 07. 2020 Furs 29. 07. 2020 29. 07. 2020
Pojasnilo MJU: Obvestilo - osnova za izračun dodatkov, delovne uspešnosti in nadomestil plače ob prejemu razlike do minimalne plače Obvestilo - osnova za izračun dodatkov, delovne uspešnosti in nadomestil plače ob prejemu razlike do minimalne plače Seznanjamo vas, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi... 28. 02. 2020 MJU 28. 02. 2020 28. 02. 2020
Pojasnilo FURS: Gibanje trošarinskih izdelkov med združenim kraljestvom in evropsko skupnostjo po koncu prehodnega obdobja Gibanje trošarinskih izdelkov med združenim kraljestvom in evropsko skupnostjo po koncu prehodnega obdobja GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV MED IN PO KONCU PREHODNEGA OBDOBJA Gibanje trošarinskih izdelkov v času prehodnega obdobja 1. februar 2020 – 31. december 2020... 29. 07. 2020 Furs 29. 07. 2020 29. 07. 2020
Pojasnilo MJU: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo Z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za... 04. 08. 2020 MJU 04. 08. 2020 04. 08. 2020
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava izčlenitve Davčna obravnava izčlenitve V zvezi z institutom izčlenitve davčni zavezanci postavljajo vprašanja, kako davčno obravnavati izčlenitev glede na to, da je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09; v nadaljevanju: ZDDPO-2... 03. 07. 2009 Durs 03. 07. 2009 03. 07. 2009
Pojasnilo MJU: Premestitev srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III na delovno mesto diplomirane medicinske sestre z več kot 23 let delovne dobe Premestitev srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III na delovno mesto diplomirane medicinske sestre z več kot 23 let delovne dobe Prejeli smo zaprosilo, iz katerega izhaja, da je javna uslužbenka zaposlena na delovnem mestu Srednje medicinske sestre... 05. 08. 2019 MJU 05. 08. 2019 05. 08. 2019
Pojasnilo FURS: Davčno priznavanje odhodkov iz naslova zagotavljanja parkirnih mest zaposlenim v času dela Davčno priznavanje odhodkov iz naslova zagotavljanja parkirnih mest zaposlenim v času dela Na nas ste naslovili vprašanje o ustreznosti oziroma pravilnosti pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije št. 4210-50/2010-0112-10, z dne 22. 4. 2010, ki z vidika davčnega... 06. 03. 2020 Furs 06. 03. 2020 06. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč vrnjenih plač v primeru prenehanja delovnega razmerja Vračilo preveč vrnjenih plač v primeru prenehanja delovnega razmerja Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da ste ob kontroli prehoda na nov plačni sistem v letu 2009 ugotovili, da je imel javni uslužbenec preveč izplačano plačo. Z javnim uslužbencem ste sklenili... 23. 10. 2014 MJU 23. 10. 2014 23. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Dodatek za deljen delovni čas, upoštevan v izplačilu dežurstva Dodatek za deljen delovni čas, upoštevan v izplačilu dežurstva Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo vprašanje glede upravičenosti plačila dežurstva, ki se je opravljalo v lekarni na dela prosti dan v okviru rednega delovnega časa, ki poteka v deljenem delovnem... 27. 07. 2011 MJU 27. 07. 2011 27. 07. 2011
Pojasnilo MJU: Obračun dodatkov in delovne uspešnosti Obračun dodatkov in delovne uspešnosti Na Ministrstvu za javno upravo smo prejeli nekaj vprašanj, ki zadevajo način obračuna delovne uspešnosti iz naslova povečanega dela iz katerih izhaja, da v praksi prihaja do različnih načinov obračuna delovne uspešnosti v primeru... 27. 06. 2011 MJU 27. 06. 2011 27. 06. 2011
Pojasnilo MJU: Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2011 Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2011 Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, so v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, najkasneje do 15. marca 2012 dolžni izpeljati postopek ocenitve delovne... 20. 02. 2012 MJU 20. 02. 2012 20. 02. 2012
Pojasnilo MJU: Položajni dodatek in vodenje po pooblastilu Položajni dodatek in vodenje po pooblastilu Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem vas zanima, kako lahko javnim uslužbencem, ki po pooblastilu vodijo notranje organizacijske enote, določite položajni dodatek skladno z novo Uredbe o kriterijih za... 03. 03. 2011 MJU 03. 03. 2011 03. 03. 2011
Pojasnilo MJU: Dodatek za delo v rizičnih razmerah – pojasnilo za organe državne uprave Dodatek za delo v rizičnih razmerah – pojasnilo za organe državne uprave Na Ministrstvu za javno upravo prejemamo številna vprašanja tudi s strani organov državne uprave glede izplačevanja dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot ga določa 11. točka 39. člena... 21. 04. 2020 MJU 21. 04. 2020 21. 04. 2020
Pojasnilo MJU: Določitev plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester (implementacija novele Zakona o zdravstveni dejavnosti - ZZDej-K) Določitev plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester (implementacija novele Zakona o zdravstveni dejavnosti - ZZDej-K) V zvezi z implementacijo novele Zakona o zdravstveni... 23. 07. 2019 MJU 23. 07. 2019 23. 07. 2019
Pojasnilo FURS: Prevoz na delo v primeru varnostnih ukrepov Prevoz na delo v primeru varnostnih ukrepov V elektronskem sporočilu navajate, da je družba svojim zaposlenim zaradi varnostnih ukrepov (preprečitev širjenja corona virusa) odredila, da naj za pot v službo uporabljajo lastno vozilo, čeprav imajo možnost uporabljati... 17. 03. 2020 Furs 17. 03. 2020 17. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020 Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020 Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem... 16. 03. 2020 MJU 16. 03. 2020 16. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Avtorske in podjemne pogodbe v ZUJF in opredelitev posebnega projekta Avtorske in podjemne pogodbe v ZUJF in opredelitev posebnega projekta Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v zvezi z vprašanji glede soglasij za sklenitev avtorske ali podjemne pogodbe za posamezne projekte, za katere so zagotovljena sredstva v proračunu... 05. 11. 2012 MJU 05. 11. 2012 05. 11. 2012
Pojasnilo MJU: Določitev položajnega dodatka za namestnike vodij organizacijskih enot Določitev položajnega dodatka za namestnike vodij organizacijskih enot Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10) v prvem odstavku 3. člena določa, da je do položajnega dodatka upravičen tudi pomočnik... 17. 01. 2011 MJU 17. 01. 2011 17. 01. 2011
Pojasnilo MDDSZEM: Obvestilo glede sproščanja izvajanja programov v podporo družini Obvestilo glede sproščanja izvajanja programov v podporo družini Dne 23. 3. 2020 ste s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) prejeli navodila glede omejitev izvajanja programov v podporo družini, v času... 19. 05. 2020 MDDSZEM 19. 05. 2020 19. 05. 2020
Pojasnilo ZZZS: Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19 Spremembe rokov za uveljavljanje materialnih pravic in vlaganje zahtev pri ZZZS zaradi epidemije COVID-19 V Uradnem listu RS, št. 61/20 z dne 30. 4. 2020 je bil objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi... 01. 05. 2020 01. 05. 2020 01. 05. 2020
Pojasnilo MJU: Pojasnilo v zvezi z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 Pojasnilo v zvezi z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 V Uradnem listu RS, št. 110/11 je bil objavljen Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (v nadaljevanju ZDIU12), ki je pričel veljati 1.1.2012. Z namenom zagotovitve enotnega ravnanja... 05. 01. 2012 MJU 05. 01. 2012 05. 01. 2012
Pojasnilo MJU: Izplačilo regresa za letni dopust in dodatka za akademski naziv Izplačilo regresa za letni dopust in dodatka za akademski naziv Prejeli smo vprašanji, na kateri v nadaljevanju podajamo odgovora: 1. Zanima vas, ali lahko javnemu uslužbencu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi 31.3.2015, izplačate sorazmerni del regresa pri plači za... 22. 04. 2015 MJU 22. 04. 2015 22. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Upoštevanje vajeniške delovne dobe pri izračunu dodatka za delovno dobo Upoštevanje vajeniške delovne dobe pri izračunu dodatka za delovno dobo Vprašanje se nanaša na upoštevanje let delovne dobe pri izračunu dodatka za delovno dobo, za kar je ministrstvo objavilo pojasnilo. Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za presojanje... 13. 10. 2016 MJU 13. 10. 2016 13. 10. 2016
Pojasnilo MJU: Izvedba postopkov ocenjevanja javnih uslužbencev v letu 2013 Izvedba postopkov ocenjevanja javnih uslužbencev v letu 2013 V zvezi z izvedbo postopkov ocenjevanja javnih uslužbencev v letu 2013 posredujemo naslednje pojasnilo: Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) v 162. členu določa, da »Ne... 04. 01. 2013 MJU 04. 01. 2013 04. 01. 2013
Pojasnilo MJU: Pravica do napredovanja javnih uslužbencev v letu 2012 Pravica do napredovanja javnih uslužbencev v letu 2012 V zgoraj navedenem dopisu pojasnjujete, da so javni uslužbenci, ki so zadnjič napredovali leta 2008, do 15.03.2012 pridobili 4 ocene (za leta 2008, 2009, 2010 in 2011) in menite, da so izpolnili 3-letno... 25. 10. 2012 MJU 25. 10. 2012 25. 10. 2012
Pojasnilo MDDSZEM: Obvestilo – odprava omejitev in sproščanje izvajanja storitev VDC/CUDV Obvestilo – odprava omejitev in sproščanje izvajanja storitev VDC/CUDV Epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Skladno s postopnim sproščanjem sistemskih... 21. 05. 2020 MDDSZEM 21. 05. 2020 21. 05. 2020
Pojasnilo MJU: Upoštevanje ocen pri napredovanju v višji naziv ali napredovanju v višji plačni razred v primeru ponovne sklenitve delovnega razmerja na podlagi nove pogodbe o zaposlitvi Upoštevanje ocen pri napredovanju v višji naziv ali napredovanju v višji plačni razred v primeru ponovne sklenitve delovnega razmerja na podlagi nove pogodbe o zaposlitvi Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vprašanje, v katerem nas prosite za pojasnilo v zvezi... 19. 01. 2012 MJU 19. 01. 2012 19. 01. 2012
Pojasnilo MJU: Izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v upravah lokalnih skupnosti in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence Izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v upravah lokalnih skupnosti in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Uredbe... 16. 05. 2011 MJU 16. 05. 2011 16. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Dne 2. decembra 2017 je bila uveljavljena nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 68/17; v nadaljevanju: Uredba), s katero se odpravljajo določene anomalije, tako glede načina (metodologije... 05. 12. 2017 MJU 05. 12. 2017 05. 12. 2017
Pojasnilo MJU: Uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ Uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ V Uradnem listu RS št. 40/12 sta poleg aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, bila objavljena tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in Aneks... 28. 06. 2012 MJU 28. 06. 2012 28. 06. 2012
Pojasnilo FURS: Izvajanje 99. člena ZIUZEOP - primer višje sile Izvajanje 99. člena ZIUZEOP - primer višje sile V elektronskem sporočilu navajate drugi odstavek 99. člena ZIUZEOP in v zvezi s tem sprašujete, ali imajo obveznost vračila sredstev le delodajalci, ki so uveljavili povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno... 30. 09. 2020 Furs 30. 09. 2020 30. 09. 2020
Pojasnilo MJU: Mnenje glede ustreznosti ureditve dodatka za mentorstvo Mnenje glede ustreznosti ureditve dodatka za mentorstvo Dodatek za mentorstvo je opredeljen v 36. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09 in 89/10, KPJS), ki določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času... 06. 06. 2011 MJU 06. 06. 2011 06. 06. 2011
Pojasnilo MJU: Dodatek za neenakomerni delovni čas in dodatek za opravljene ure preko polnega delovnega časa Dodatek za neenakomerni delovni čas in dodatek za opravljene ure preko polnega delovnega časa V pismu sprašujete ali se lahko izplačata oba dodatka hkrati in sicer: dodatek za polni delovni čas, ki je razporejen na manj kot štiri dni v tednu ali več kot pet dni... 23. 05. 2011 MJU 23. 05. 2011 23. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Določitev plače javne uslužbenke, ki je v času interventnih ukrepov premeščena na drugo delovno mesto Določitev plače javne uslužbenke, ki je v času interventnih ukrepov premeščena na drugo delovno mesto Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli prošnjo za pojasnilo v zvezi z določitvijo plače javne uslužbenke, ki je v času interventnih ukrepov premeščena na drugo... 21. 04. 2015 MJU 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Pojasnilo MF: Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP Vezano na vprašanja, ki smo jih prejeli v zvezi z izvajanjem 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni... 14. 07. 2020 MF 14. 07. 2020 14. 07. 2020
Prikazov na stran:
Komentar