Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 302: Kakšen je postopek, če se zavezanec v aplikaciji MINI blagajna zmoti pri poročanju računa izdanega iz vezane knjige računov (VKR) in potrdi napačne podatke o izdanem računu (zavezanec se zmoti pri prepisovanju podatkov iz računa v aplikacijo MINI blagajna)? (22. 1. 2016) Vprašanje 302: Kakšen je postopek, če se zavezanec v aplikaciji MINI blagajna zmoti pri poročanju računa izdanega iz vezane knjige računov (VKR) in potrdi napačne podatke o izdanem računu (zavezanec se zmoti pri prepisovanju podatkov iz računa v aplikacijo MINI blagajna... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Ali je treba davčno potrditi račun za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE) opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci iz drugih držav članic EU? Ali je treba davčno potrditi račun za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE) opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci iz drugih držav članic EU? Za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Pojasnilo MJU: Določitev meseca pred mesecem predložitve dogovora Določitev meseca pred mesecem predložitve dogovora Na vprašanje, kako določiti dvakratnik zakonito določene osnovne plače v primeru, ko ste pred uveljavitvijo novele javnim uslužbencem že predložili obvestila in dogovore, smo vam odgovorili, da v primeru, ko dogovor... 22. 09. 2014 MJU 22. 09. 2014 22. 09. 2014
Pojasnilo MJU: Enotna uporaba kriterija »število prebivalcev lokalne skupnosti« za določitev plače župana Enotna uporaba kriterija »število prebivalcev lokalne skupnosti« za določitev plače župana Seznanjeni smo, da se glede določitve plače županom še vedno pojavlja vprašanje, kako razumeti kriterij iz Priloge 3 ZSPJS - »število prebivalcev lokalne skupnosti«, na podlagi... 02. 07. 2015 MJU 02. 07. 2015 02. 07. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 227: Elektronsko napravo (mobilno blagajno) za izdajanje računov uporabljam v nepremičnem poslovnem prostoru in na terenu? Kako moram registrirati poslovni prostor? (21. 12. 2015) Vprašanje 227: Elektronsko napravo (mobilno blagajno) za izdajanje računov uporabljam v nepremičnem poslovnem prostoru in na terenu? Kako moram registrirati poslovni prostor? (21. 12. 2015) Pri registraciji enega poslovnega prostora (2. točka) se zavezanca usmerja, da... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 235: Kako v internem aktu za namene davčnih blagajn opredeliti poslovni prostor v primeru parkirnih avtomatov? (21. 12. 2015) Vprašanje 235: Kako v internem aktu za namene davčnih blagajn opredeliti poslovni prostor v primeru parkirnih avtomatov? (21. 12. 2015) Pri parkirnem avtomatu bo najustreznejše, da se izbere vrsta premičnega poslovnega prostora »C« - posamezna elektronska naprava za... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 267: Poslovni prostor (stavba) v katerem izdajamo račune nima identifikacijske oznake v registru nepremičnin pri Geodetski upravi. Kako naj registriramo poslovni prostor? (30. 12. 2015) Vprašanje 267: Poslovni prostor (stavba) v katerem izdajamo račune nima identifikacijske oznake v registru nepremičnin pri Geodetski upravi. Kako naj registriramo poslovni prostor? (30. 12. 2015) Če stavba nima identifikacijske oznake v registru nepremičnin, vpišite... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 269: Kot poslovni prostor želim registrirati celotno stavbo. Stavba je v registru nepremičnin razdeljena na več delov stavbe. V datoteko s podatki o poslovnem prostoru je možno vpisati le en del stavbe. Kateri del stavbe naj vpišem v datoteko s podatki o poslovnem prostoru v tem primeru? (30. 12. 2015) Vprašanje 269: Kot poslovni prostor želim registrirati celotno stavbo. Stavba je v registru nepremičnin razdeljena na več delov stavbe. V datoteko s podatki o poslovnem prostoru je možno vpisati le en del stavbe. Kateri del stavbe naj vpišem v datoteko s podatki... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 237: Primer številčenja računov za namene davčnih blagajn v primeru več poslovnih enot in več programov na strežniku. (21. 12. 2015) Vprašanje 237: Primer številčenja računov za namene davčnih blagajn v primeru več poslovnih enot in več programov na strežniku. (21. 12. 2015) Oznake: NP = nepremični prostor: NP1, NP2, PP1 A, B, C, D = različni programi (različne dejavnosti) EN = strežnik, na katerem... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 322: Vprašanje 315 govori o zaporednem FURS številčenju izdanih računov. Zanima nas del, ki se navezuje na veleprodajo, kjer imamo del računov, ki jih moramo davčno potrjevati in del računov, kjer po ZDavPR ne obstaja obveznost potrjevanja. Vprašanje 322: Vprašanje 315 govori o zaporednem FURS številčenju izdanih računov. Zanima nas del, ki se navezuje na veleprodajo, kjer imamo del računov, ki jih moramo davčno potrjevati in del računov, kjer po ZDavPR ne obstaja obveznost potrjevanja. Primer izdaje... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 193: Ali lahko naknadno spremenim podatke neposredno na izdanem in davčno potrjenem računu, brez predhodnega storniranja računa in izdaje novega? Če da, kakšna je vsebina sporočila o naknadni spremembi podatkov o računu, ki se pošlje v potrjevanje? (30. 9. 2015, 1. 1. 2018, 13. 10. 2020) Vprašanje 193: Ali lahko naknadno spremenim podatke neposredno na izdanem in davčno potrjenem računu, brez predhodnega storniranja računa in izdaje novega? Če da, kakšna je vsebina sporočila o naknadni spremembi podatkov o računu, ki se pošlje v potrjevanje? (30. 9... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 194: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki ga zavezanec izda v tujem imenu za tuj račun? S čigavim namenskim digitalnim potrdilom se podpiše sporočilo s podatki? (30. 9. 2015) Vprašanje 194: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki ga zavezanec izda v tujem imenu za tuj račun? S čigavim namenskim digitalnim potrdilom se podpiše sporočilo s podatki? (30. 9. 2015) PRIMER: Zavezanec z davčno številko 10000658 izda račun v imenu in za račun... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 196: Kakšna je vsebina sporočila s podatki poslovnem prostoru v primeru premičnega poslovnega prostora, če je vrsta premičnega poslovnega prostora tipa A – premičen objekt? (30. 9. 2015) Vprašanje 196: Kakšna je vsebina sporočila s podatki poslovnem prostoru v primeru premičnega poslovnega prostora, če je vrsta premičnega poslovnega prostora tipa A – premičen objekt? (30. 9. 2015) Primer sporočila s podatki o premičnem poslovnem prostoru tipa... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 248: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, za katere je, v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost, plačnik DDV prejemnik blaga ali storitev - obrnjena davčna obveznost? (22. 12. 2015) Vprašanje 248: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, za katere je, v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost, plačnik DDV prejemnik blaga ali storitev - obrnjena davčna obveznost? (22. 12. 2015) Vrednost dobav za katere je... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 250: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, za katere se obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o davku na dodano vrednost)? (22. 12. 2015) Vprašanje 250: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, za katere se obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o davku na dodano vrednost)? (22. 12. 2015) Vrednost dobav za katere se obračunava... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 297: Zavezanec proda in zaračuna kupcu večje število artiklov in izda račun iz VKR na npr. 2 ali 3 obrazcih (setih), torej z isto zaporedno številko računa. Kako poroča o takem računu, ki je izdan na večih setih iz VKR? Ali lahko v polje »Številka seta računa iz VKR« v obrazec za poročanje računov iz VKR v MINI blagajni vpiše več setov? Ali ravna kako drugače? (15. 1. 2016) Vprašanje 297: Zavezanec proda in zaračuna kupcu večje število artiklov in izda račun iz VKR na npr. 2 ali 3 obrazcih (setih), torej z isto zaporedno številko računa. Kako poroča o takem računu, ki je izdan na večih setih iz VKR? Ali lahko v polje »Številka seta računa... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju Z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije dne 10. novembra 2015 podpisali Dogovor... 15. 12. 2015 MJU 15. 12. 2015 15. 12. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 228: Elektronsko napravo (mobilno blagajno) za izdajo računov za koncerte, predstave, vadbe … uporabljam na različnih nepremičnih lokacijah. Kako se določi poslovni prostor? (21. 12. 2015) Vprašanje 228: Elektronsko napravo (mobilno blagajno) za izdajo računov za koncerte, predstave, vadbe … uporabljam na različnih nepremičnih lokacijah. Kako se določi poslovni prostor? (21. 12. 2015) Organizator (izdajatelj računov) ima predstave po različnih lokacijah... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 247: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah blaga in storitev, ki jih opravijo zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV (mali davčni zavezanci za DDV)? (22. 12. 2015) Vprašanje 247: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah blaga in storitev, ki jih opravijo zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV (mali davčni zavezanci za DDV)? (22. 12. 2015) Zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV, so v skladu... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 264: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, ki v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost niso predmet DDV (neobdavčljive dobave) ? (30. 12. 2015) Vprašanje 264: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, ki v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost niso predmet DDV (neobdavčljive dobave) ? (30. 12. 2015) Vrednost neobdavčljivih dobav blaga in storitev na računu, ki v skladu z Zakonom... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 266: Kakšna je razlika med dobavami, ki se vpisujejo v polje »Vrednost oproščenih dobav« (R_3.9.5), in dobavami, ki se vpisujejo v polje »Vrednost neobdavčljivih dobav« (R_3.9.7)? (30. 12. 2015) Vprašanje 266: Kakšna je razlika med dobavami, ki se vpisujejo v polje »Vrednost oproščenih dobav« (R_3.9.5), in dobavami, ki se vpisujejo v polje »Vrednost neobdavčljivih dobav« (R_3.9.7)? (30. 12. 2015) V polje »Vrednost oproščenih dobav« (R_3.9.5) se vpisujejo dobave... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 287: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, za katere je, v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost, plačnik DDV prejemnik blaga ali storitev - obrnjena davčna obveznost? Katera polja poleg polj »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo« je potrebno izpolniti? (15. 1. 2016) Vprašanje 287: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, za katere je, v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost, plačnik DDV... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 289: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, za katere se obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o davku na dodano vrednost)? Katera polja poleg polj »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo« je potrebno izpolniti? (15. 1. 2016) Vprašanje 289: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, za katere se obračunava in plačuje DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (97... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 290: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah - izvozu v tretje države in dobavah v EU, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV? Katera polja poleg polj »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo« je potrebno izpolniti? (15. 1. 2016) Vprašanje 290: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah - izvozu v tretje države in dobavah v EU, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Pojasnilo ZZZS: Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje Odlog prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenim osebam od 29.3.2020 dalje 29. 3. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list št. 36/2020, v nadaljevanju: ZIUPPP). Vse določbe tega zakona v zvezi... 29. 03. 2020 29. 03. 2020 29. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Določitev zneska vračila preveč izplačanih plač in dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru dela s krajšim delovnim časom delovnih invalidov II. kategorije in na podlagi predpisov o starševskem varstvu Določitev zneska vračila preveč izplačanih plač in dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru dela s krajšim delovnim časom delovnih invalidov II. kategorije in na podlagi predpisov o starševskem varstvu Prejeli smo vprašanji v zvezi z izvajanjem 3.a člena... 06. 11. 2014 MJU 06. 11. 2014 06. 11. 2014
Pojasnilo MJU: Odgovor na vprašanje glede izračuna višine osnove za nadomestila Odgovor na vprašanje glede izračuna višine osnove za nadomestila V pismu sprašujete o pravilnosti izračuna višine osnove za nadomestilo plače. Zanima vas, kako so v osnovo nadomestila plače vključeni dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Po Uredbi o enotni... 25. 05. 2011 MJU 25. 05. 2011 25. 05. 2011
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 229: Pri predprodaji vstopnic ali vadnin so računi izdani in kupci plačajo račune na sedežu društva. Ali lahko določimo le premični poslovni prostor in račune za vstopnice in vadnino izdajamo pod oznako premičnega poslovnega prostora tudi na sedežu društva? (21. 12. 2015) Vprašanje 229: Pri predprodaji vstopnic ali vadnin so računi izdani in kupci plačajo račune na sedežu društva. Ali lahko določimo le premični poslovni prostor in račune za vstopnice in vadnino izdajamo pod oznako premičnega poslovnega prostora tudi na sedežu društva... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 233: Kako v internem aktu za namene davčnih blagajn opredeliti poslovni prostor pri spletni prodaji? (21. 12. 2015) Vprašanje 233: Kako v internem aktu za namene davčnih blagajn opredeliti poslovni prostor pri spletni prodaji? (21. 12. 2015) Za spletno prodajo je potrebno registrirati nepremični poslovni prostor, in sicer na naslovu, kjer se izdajajo računi. Kot elektronsko napravo... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 268: Poslovni prostor (stavba) v katerem izdajamo račune nima naslova. Kako naj registriramo poslovni prostor? (30. 12. 2015) Vprašanje 268: Poslovni prostor (stavba) v katerem izdajamo račune nima naslova. Kako naj registriramo poslovni prostor? (30. 12. 2015) Če stavba nima naslova, vpišite v datoteko s podatki o poslovnem prostoru, v pripadajoča polja ničle (Ulica = »0«, Hišna številka = »0... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 270: Programska oprema za izdajanje računov je nameščena centralno na strežniku. Kot elektronsko napravo smo označili strežnik. Preko strežnika izdajamo račune v večih registriranih poslovnih prostorih. Ali lahko uporabim centralno številčenje računov po centralni elektronski napravi v enem zaporedju čez več poslovnih prostorov? (30. 12. 2015) Vprašanje 270: Programska oprema za izdajanje računov je nameščena centralno na strežniku. Kot elektronsko napravo smo označili strežnik. Preko strežnika izdajamo račune v večih registriranih poslovnih prostorih. Ali lahko uporabim centralno številčenje računov po... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 195: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki ga zavezanec izda v svojem imenu za svoj račun in hkrati v tujem imenu za tuj račun? (30. 9. 2015) Vprašanje 195: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki ga zavezanec izda v svojem imenu za svoj račun in hkrati v tujem imenu za tuj račun? (30. 9. 2015) PRIMER: Zavezanec z davčno številko 10000658 izda račun v skupnem znesku 1.060,06 EUR, in sicer: v svojem imenu... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 206: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki se pošlje v potrjevanje, če izdam račun na katerem se hkrati poračuna vračilo blaga in zaračunajo nove dobave? (1. 10. 2015) Vprašanje 206: Kakšno je sporočilo s podatki o računu, ki se pošlje v potrjevanje, če izdam račun na katerem se hkrati poračuna vračilo blaga in zaračunajo nove dobave? (1. 10. 2015) V potrjevanje se pošljejo končne vrednosti takšnega računa, pri čemer mora sporočilo... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 304: Po 2. januarju 2016 smo izdajali gotovinske račune iz elektronske naprave, ki ni omogočala davčnega potrjevanja računov. Ali in kako moramo takšne račune naknadno potrditi? (3. 2. 2016) Vprašanje 304: Po 2. januarju 2016 smo izdajali gotovinske račune iz elektronske naprave, ki ni omogočala davčnega potrjevanja računov. Ali in kako moramo takšne račune naknadno potrditi? (3. 2. 2016) Račune, ki zaradi nepravočasne nadgradnje programske opreme niso... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 321: Kakšna je datoteka za tehnični popravek dobropisa? (18. 4. 2019) Vprašanje 321: Kakšna je datoteka za tehnični popravek dobropisa? (18. 4. 2019) Datoteka za tehnični popravek dobropisa se pripravi v skladu s prvo točko pojasnila št. 301. Tehnični popravek v okviru elementov ReferenceInvoice vsebuje podatke o dveh računih, ki se... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 203: Kako je z davčnim potrjevanjem računov, ki niso predmet obdavčitve po ZDDV-1 in niso izdani po slovenskih davčnih predpisih? (30. 9. 2015) Vprašanje 203: Kako je z davčnim potrjevanjem računov, ki niso predmet obdavčitve po ZDDV-1 in niso izdani po slovenskih davčnih predpisih? (30. 9. 2015) Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji navaja, da je s prodajo blaga na daljavo (prodajo blaga po telefonu... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 263: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV? (30. 12. 2015) Vprašanje 263: Kako se v datoteko s podatki o računu vpišejo podatki o dobavah, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV? (30. 12. 2015) Vrednost oproščenih dobav blaga in storitev na računu, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 265: V katero polje v datoteko s podatki o računu se vpiše znesek turistične takse, ki je zaračunana na računu? (29. 12. 2015) Vprašanje 265: V katero polje v datoteko s podatki o računu se vpiše znesek turistične takse, ki je zaračunana na računu? (29. 12. 2015) Turistična taksa je dajatev. Znesek turistične takse se vpiše v polje »Ostali davki/dajatve« (R_3.9.4... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 288: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, za katere se uporablja posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni, in sicer posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine (101. člen Zakona o davku na dodano vrednost)? Katera polja poleg polj »Vrednost računa« in »Vrednost za plačilo« je potrebno izpolniti? (15. 1. 2016) Vprašanje 288: V katera »zneskovna« polja se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpišejo podatki dobavah, za katere se uporablja posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 291: Kako se v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) poroča o avansnem računu in končnem računu za opravljeno dobavo, ki sta izdana iz VKR? (15. 1. 2016) Vprašanje 291: Kako se v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) poroča o avansnem računu in končnem računu za opravljeno dobavo, ki sta izdana iz VKR? (15. 1. 2016) Pri poročanju podatkov o avansnih računih in končnih računih za opravljene dobave, ki so... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 296: Kakšna je razlika med dobavami, ki se v obrazcu za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna vpisujejo v polje »Vrednost oproščenih dobav«, in dobavami, ki se vpisujejo v polje »Vrednost neobdavčljivih dobav«? (15. 1. 2016) Vprašanje 296: Kakšna je razlika med dobavami, ki se v obrazcu za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna vpisujejo v polje »Vrednost oproščenih dobav«, in dobavami, ki se vpisujejo v polje »Vrednost neobdavčljivih dobav«? (15. 1. 2016... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Pojasnilo ZZZS: Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev - COVID-19 Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev - COVID-19 Nadomestilo plače od 11. 4. 2020 dalje na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 11. 4. 2020 je začel... 30. 04. 2020 30. 04. 2020 30. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov 1.0 SPLOŠNO Ta dokument vsebuje vsebino dokumenta Vprašanje in odgovori – Davčno potrjevanje računov, ki bodo sčasoma umaknjeni s strani fu.gov.si. 1.1 Pojem sistema davčnih blagajn Pojem sistema davčnih blagajn se... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 158: Kateri od na podlagi primera opisanih načinov označevanja elektronskih naprav je dovoljen/dopusten? (21. 8. 2015) Vprašanje 158: Kateri od na podlagi primera opisanih načinov označevanja elektronskih naprav je dovoljen/dopusten? (21. 8. 2015) Primer: Zavezanec ima dva poslovna prostora, v katerih sta po dve elektronski napravi. prvi način označevanja elektronskih naprav: en niz... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 230: Gostinec opravlja gostinsko dejavnost v nepremičnem objektu, dvakrat letno opravlja gostinsko dejavnost na sejmu. Sejem traja v obeh primerih po le nekaj dni. Za izdajo računov uporablja več mobilnih naprav, ki jih najame le za čas sejma. Kaj določiti v internem aktu? (21. 12. 2015) Vprašanje 230: Gostinec opravlja gostinsko dejavnost v nepremičnem objektu, dvakrat letno opravlja gostinsko dejavnost na sejmu. Sejem traja v obeh primerih po le nekaj dni. Za izdajo računov uporablja več mobilnih naprav, ki jih najame le za čas sejma. Kaj določiti... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 232: Kako naj določi poslovni prostor sobodajalec? (21. 12. 2015) Vprašanje 232: Kako naj določi poslovni prostor sobodajalec? (21. 12. 2015) Sobodajalec ima različne situacije izdajanja računov, glede na registriran sedež dejavnosti, npr.: Sedež ima registriran na enem naslovu, kjer oddaja sobe. Sobodajalec ima več sob... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 246: Zavezanec opravlja prodajo za drugega zavezanca po pogodbi, račune bo izdajal v tujem imenu za tuj račun z elektronsko napravo. V istem poslovnem prostoru prodaja tudi druge izdelke, le-te pa prodaja v svojem imenu. Ali lahko za ta del uporablja VKR? (21. 12. 2015) Vprašanje 246: Zavezanec opravlja prodajo za drugega zavezanca po pogodbi, račune bo izdajal v tujem imenu za tuj račun z elektronsko napravo. V istem poslovnem prostoru prodaja tudi druge izdelke, le-te pa prodaja v svojem imenu. Ali lahko za ta del uporablja VKR? (21... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 257: Račune izdajam v večih pisarnah, ki se nahajajo v dveh stavbah na dveh različnih naslovih. Kako podrobno moram označiti in registrirati poslovne prostore? (22. 12. 2015) Vprašanje 257: Račune izdajam v večih pisarnah, ki se nahajajo v dveh stavbah na dveh različnih naslovih. Kako podrobno moram označiti in registrirati poslovne prostore? (22. 12. 2015) Poslovni prostor zavezanca je vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 192: Kako storniram izdani račun? Kakšno je sporočilo za storniranje računa, ki se pošlje v potrjevanje? (30. 9. 2015) Vprašanje 192: Kako storniram izdani račun? Kakšno je sporočilo za storniranje računa, ki se pošlje v potrjevanje? (30. 9. 2015) Račun se stornira tako, da se izda nov račun z negativnimi zneski. Sporočilo s podatki o računu, s katerim se stornira predhodno izdani... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov Vprašanje 205: Kako izdam dobropis (delni storno)? Kakšno je sporočilo s podatki o izdanem dobropisu, ki se pošlje v potrjevanje? (1. 10. 2015) Vprašanje 205: Kako izdam dobropis (delni storno)? Kakšno je sporočilo s podatki o izdanem dobropisu, ki se pošlje v potrjevanje? (1. 10. 2015) Izda se nov račun z ustreznimi negativnimi zneski. Sporočilo s podatki o izdanem dobropisu vsebuje podatke o prvotnem računu... 13. 10. 2020 Furs 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Prikazov na stran:
Komentar