Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 18: Ali je treba v primeru, če je stranka rezident ZDA in tujine, v FATCA poročilu poročati le ZDA rezidentstvo (ob upoštevanju mejnega zneska za poročanje), v CRS poročilu pa obe rezidentstvi (brez mejnih zneskov)? (18. 1. 2017) Vprašanje 18: Ali je treba v primeru, če je stranka rezident ZDA in tujine, v FATCA poročilu poročati le ZDA rezidentstvo (ob upoštevanju mejnega zneska za poročanje), v CRS poročilu pa obe rezidentstvi (brez mejnih zneskov)? (18. 1. 2017) Da. V primeru, če je stranka... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Pojasnilo DURS: Uvoz blaga, ki mu sledi dobava ali prenos blaga znotraj unije (carinski postopek 42) 30. 12. 2010 Durs 30. 12. 2010 30. 12. 2010
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 2: Kako poročati, če imetnik navede rezidentstvo v dveh ali več državah (zneskovno) ali pa spremeni davčno rezidentstvo med davčnim letom? (14. 12. 2015) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 2: Kako poročati, če imetnik navede rezidentstvo v dveh ali več državah (zneskovno) ali pa spremeni davčno rezidentstvo med davčnim letom? (14. 12. 2015) V primeru dvojnega ali hkratnega rezidentstva več držav imetnika računa in tudi v primeru spremembe... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 4: Zanima nas, ali so računi pokojnih strank predmet poročanja po CRS? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 4: Zanima nas, ali so računi pokojnih strank predmet poročanja po CRS? (18. 1. 2017) V skladu z Direktivo 2014/107/EU, Oddelkom VIII, točko 17 d med izključene račune sodi tudi račun, ki ga ima samo zapuščina, če dokumentacija za tak račun vključuje kopijo... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 6: Kam glede na določbe CRS in FATCA uvrstimo osnovno šolo? Po FATCI bi jo uvrstili v kategorijo oproščenih opravičenih lastnikov, po CRS pa med Aktivne NFS - Državni subjekt ali Centralna banka. Ali to drži? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 6: Kam glede na določbe CRS in FATCA uvrstimo osnovno šolo? Po FATCI bi jo uvrstili v kategorijo oproščenih opravičenih lastnikov, po CRS pa med Aktivne NFS - Državni subjekt ali Centralna banka. Ali to drži? (18. 1. 2017) Načeloma se strinjamo s to... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 7: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre v vseh primerih za obresti (CRS502), vrednosti seštevajo? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 7: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 20: Če ima posameznik slovensko davčno številko, ali se v primeru identifikacijske številke zavezanca za davek poroča tudi slovenska davčna številka? (18. 1. 2017) Vprašanje 20: Če ima posameznik slovensko davčno številko, ali se v primeru identifikacijske številke zavezanca za davek poroča tudi slovenska davčna številka? (18. 1. 2017) V primeru, da gre za tujega rezidenta, ki je zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti v Sloveniji... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Del plače za poslovno uspešnost 06. 01. 2020 Furs 06. 01. 2020 06. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 11: V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je v elementu Vrsta naziva (Name Type) navedenih več vrednosti. Kaj iz šifranta naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 11: V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je v elementu Vrsta naziva (Name Type) navedenih več vrednosti. Kaj iz šifranta naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 17: Ali so dolžni zavezanci za sporočanje podatkov hrambo dokazil in drugih dokumentov (o nerezidentih) sami izvajati ali lahko hrambo poverijo pooblaščenemu izvajalcu trženja (ker je banka pooblaščeni izvajalec trženja, gre v veliko primerih za iste/skupne stranke)? (18. 1. 2017) Vprašanje 17: Ali so dolžni zavezanci za sporočanje podatkov hrambo dokazil in drugih dokumentov (o nerezidentih) sami izvajati ali lahko hrambo poverijo pooblaščenemu izvajalcu trženja (ker je banka pooblaščeni izvajalec trženja, gre v veliko primerih za iste/skupne... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Implementacija OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in direktive sveta 2014/107/EU »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 1: Ali bodo morale finančne institucije zbirati podatke o finančnih računih za vse nerezidente ali samo za... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Blago, uvoženo za preglede, analize ali preizkuse 21. 06. 2019 Furs 21. 06. 2019 21. 06. 2019
Pojasnilo FURS: Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili S tem obvestilom vas želimo opozoriti na napake pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov, ki lahko privedejo do obračuna zamudnih... 18. 10. 2019 Furs 18. 10. 2019 18. 10. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Uvozni postopki Uvozni postopki 1.1 Sprostitev v prost promet Sprostitev v prost promet je carinski postopek, pri katerem carinsko blago pridobi status blaga Unije. Deklarant mora opraviti carinske formalnosti glede uvoza blaga in upoštevati ukrepe trgovinske politike ter ukrepe... 31. 10. 2019 Furs 31. 10. 2019 31. 10. 2019
Pojasnilo FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2020 Zadeva: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2020 1. PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni... 24. 12. 2019 Furs 24. 12. 2019 24. 12. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe) Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe) 1.0 UGODNEJŠI NAČINI ODPLAČEVANJA DAVKOV ALI ODPIS DAVKOV ZA FIZIČNE OSEBE Davčni zavezanci kot fizične osebe imajo možnost odplačila davka na več obrokov, v določenih primerih pa so lahko... 30. 11. 2018 Furs 30. 11. 2018 30. 11. 2018
Pojasnilo FURS: Uporaba vozila v zasebne namene v primeru zaposlitve pri 2 delodajalcih Uporaba vozila v zasebne namene v primeru zaposlitve pri 2 delodajalcih Prejeli smo vaše vprašanje, kako postopati v primeru, ko je delavec hkrati zaposlen pri matični in hčerinski družbi, pri čemer imata obe sedež v Sloveniji in ima delavec pri matični družbi možnost... 16. 09. 2019 Furs 16. 09. 2019 16. 09. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Upravna taksa in stroški postopka na področju prirejanja iger na srečo Upravna taksa in stroški postopka na področju prirejanja iger na srečo 1.0 UVOD Ta opis je namenjen zavezancem za plačilo upravne takse in stroškov postopka za izdane dokumente in upravna dejanja Finančne uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) v zvezi... 31. 08. 2015 Furs 31. 08. 2015 31. 08. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Nastanek in obračunavanje carinskega dolga Carinski dolg Nastanek in obračunavanje carinskega dolga 1.0 Pojem carinskega dolga Carinski dolg pomeni obveznost, da oseba plača uvozne dajatve v višini, ki veljajo za določeno blago po veljavnih predpisih Evropske unije. 2.0 Nastanek carinskega dolga Carinski dolg... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Brošura o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo 1.0 Uvod Ta opis je namenjen davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki v skladu z Zakonom o igrah na srečo trajno ali občasno prirejajo klasične igre... 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Pojasnilo FURS: Preverjanje nepreferencialnega porekla blaga pri uvozu v EU Preverjanje nepreferencialnega porekla blaga pri uvozu v EU Pravila v zvezi z nepreferencialnim poreklom so zapisana v Uredbi (EU) št. 952/2013 (Carinski zakonik Unije; v nadaljevanju: CZU), Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446 (delegirana uredba; v nadaljevanju... 06. 06. 2019 Furs 06. 06. 2019 06. 06. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin Nepremičnine in davki Brošura o obdavčitvi nepremičnin 1.0 PRODAJA NEPREMIČNINE Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Pojasnilo ZPIZ: Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2020 Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2020 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon... 07. 01. 2020 ZPIZ 07. 01. 2020 07. 01. 2020
Pojasnilo DURS: Obravnava čebelarske dejavnosti 15. 06. 2010 Durs 15. 06. 2010 15. 06. 2010
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 5: Kaj bo naredil davčni organ, če ne oddam napovedi oziroma samoprijave kljub pozivu? Vprašanje 5: Kaj bo naredil davčni organ, če ne oddam napovedi oziroma samoprijave kljub pozivu? Če ne boste oddali napovedi, vas bo davčni organ oglobil z zakonsko predvideno globo, ter po uradni dolžnosti vodil davčni postopek, ugotovil dejansko stanje in vam... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka od premoženja? Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka od premoženja? Napoved vložijo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek oziroma... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 6: Zakaj je dobro vložiti napoved tudi po roku? Vprašanje 6: Zakaj je dobro vložiti napoved tudi po roku? V primeru, ko davčni zavezanec odda napoved na podlagi samoprijave mu ne bo izrečena globa za prekršek, ampak mu bodo obračunane obresti po evropski medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za vložitev... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 9: Kdo je zavezanec za davek od premoženja, če je lastnik poslovnega prostora fizična oseba, najemnik pa s.p. ali pravna oseba? Vprašanje 9: Kdo je zavezanec za davek od premoženja, če je lastnik poslovnega prostora fizična oseba, najemnik pa s.p. ali pravna oseba? Zakon o davkih občanov določa, da je zavezanec za davek od premoženja na posest stavb ali prostora za počitek oziroma rekreacijo... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 11: V hiši živim skupaj s še štirimi družinskimi člani. Ali sem upravičen do olajšave pri plačevanju davka na posest stavb? Vprašanje 11: V hiši živim skupaj s še štirimi družinskimi člani. Ali sem upravičen do olajšave pri plačevanju davka na posest stavb? Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, ki je z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebival v lastni... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Pojasnilo ZZZS: Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020 Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020 (informacija za delodajalce) Ljubljana, 28. oktober 2019 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev s 1. 1. 2020 uvaja elektronski bolniški list... 28. 10. 2019 28. 10. 2019 28. 10. 2019
Pojasnilo ZPIZ: Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2020 Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2020 Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 75/19 - v nadaljevanju ZPIZ-2G... 23. 12. 2019 ZPIZ 23. 12. 2019 23. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka od premoženja? Napoved vložijo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od stavb... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 2: Kdaj je potrebno oddati napoved za davek od premoženja, če kupim nepremičnino? Vprašanje 2: Kdaj je potrebno oddati napoved za davek od premoženja, če kupim nepremičnino? Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nakupa nepremičnine. Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od spremembe napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 7: Kdaj so izpolnjeni pogoji za oprostitev davka od premoženja do vrednosti 160 m2? Vprašanje 7: Kdaj so izpolnjeni pogoji za oprostitev davka od premoženja do vrednosti 160 m2? V zakonu o davkih občanov je določeno, da se osnova za davek od premoženja na posest stavbe zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, pod pogojem, da... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 8: Kdo velja za ožjega družinskega člana, ki stalno prebiva v stanovanjskih prostorih? So to tudi starši lastnik? Vprašanje 8: Kdo velja za ožjega družinskega člana, ki stalno prebiva v stanovanjskih prostorih? So to tudi starši lastnik? Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika. Iz navedenega sledi, da zakon o davkih občanov staršev lastnika ne... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 14: V lasti imam stanovanje, ki meri manj kot 160 m2, v katerem imam prijavljeno stalno bivališče. Ali moram vložiti napoved za odmero davka od premoženja kljub temu, da mi davka ne bo treba plačati? Vprašanje 14: V lasti imam stanovanje, ki meri manj kot 160 m2, v katerem imam prijavljeno stalno bivališče. Ali moram vložiti napoved za odmero davka od premoženja kljub temu, da mi davka ne bo treba plačati? Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od pridobitve... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Obrazložitev III. a poglavja petega dela ZDavP-2 Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumetnov Opozoriti je treba, da se bo vračilo davka v primeru, ko bo upravičeni imetnik nematerializiranega finančnega instrumenta dohodek prejel preko pooblaščenega tujega posrednika, lahko opravljalo... 30. 09. 2015 Furs 30. 09. 2015 30. 09. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Postopek preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa elektronskega dokumenta Podpisovanje dokumentov, ki jih vroča Finančna uprava RS in preverjanje njihove istovetnosti Postopek preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa elektronskega dokumenta 0.0 Uvod Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 84.a členu ureja podpisovanje upravnih aktov... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 3: Kje moram oddati napoved, če imam nepremičnine na več lokacijah? Vprašanje 3: Kje moram oddati napoved, če imam nepremičnine na več lokacijah? Napoved za odmero davka od premoženja mora davčni zavezanec vložiti pri davčnem organu, kjer nepremičnina leži. V kolikor ima zavezanec več nepremičnin na področju različnih finančnih uradov... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 4: Kakšna je razlika med nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davkom od premoženja? Vprašanje 4: Kakšna je razlika med nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davkom od premoženja? Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 10: Kupil sem novo stanovanje. Ali sem upravičen do začasne oprostitve davka? Kje vložim vlogo? Vprašanje 10: Kupil sem novo stanovanje. Ali sem upravičen do začasne oprostitve davka? Kje vložim vlogo? Davka od premoženja na posest stavb so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let. Za prvega lastnika... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 12: Zavezanec sprašuje, ali je stanovanje, v katerem ima prijavljeno začasno prebivališče, obdavčeno z davkom od premoženja po lestvici za stavbe ali po lestvici za prostore za počitek in rekreacijo? Vprašanje 12: Zavezanec sprašuje, ali je stanovanje, v katerem ima prijavljeno začasno prebivališče, obdavčeno z davkom od premoženja po lestvici za stavbe ali po lestvici za prostore za počitek in rekreacijo? Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Vprašanje 13: Kdaj in kako izpolnim napoved za odmero davka od premoženja? Vprašanje 13: Kdaj in kako izpolnim napoved za odmero davka od premoženja? Davek od premoženja plačujejo fizične osebe (lastnik ali uživalec), ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanj in garaž, prostore za počitek in rekreacijo in poslovne prostore. Davek se plačuje... 14. 01. 2020 Furs 14. 01. 2020 14. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Poročevalske finančne institucije Vprašanje 1: Ali se je finančna institucija Slovenije, ki je v 100 odsotni lasti države oz. upravlja sklad, ki ima status pokojninskega sklada, in je zato v skladu s FATCA sporazumom opredeljena kot oproščeni upravičeni lastnik, dolžna registrirati pri Upravi za notranje prihodke ZDA (»Internal Revenue Service – IRS«; v nadaljnjem besedilu: IRS)? Vprašanje 1: Ali se je finančna institucija Slovenije, ki je v 100 odsotni lasti države oz. upravlja sklad, ki ima status pokojninskega sklada, in je zato v skladu s FATCA sporazumom opredeljena kot oproščeni upravičeni lastnik, dolžna registrirati pri Upravi za... 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Poročevalske finančne institucije Vprašanje 2: Kako se v skladu s FATCA sporazumom obravnava institucije kot sta npr. nacionalna centralna banka in centralna depotna družba? Vprašanje 2: Kako se v skladu s FATCA sporazumom obravnava institucije kot sta npr. nacionalna centralna banka in centralna depotna družba? Nacionalna centralna banka in centralna depotna družba se obravnavata kot neporočevalski finančni instituciji Slovenije oziroma... 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Pojasnilo FURS: Čezmorske države in ozemlja - začetek uporabe sistema REX Čezmorske države in ozemlja - začetek uporabe sistema REX Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) je bil objavljen v Uradnem listu EU L 344, z dne 19. 12... 10. 01. 2020 Furs 10. 01. 2020 10. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Obračunavanje in plačevanje Koncesijska ter dodatna koncesijska dajatev za študentske servise Obračunavanje in plačevanje 1.0 SPLOŠNO Organizacije oziroma delodajalci, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, na podlagi podeljene koncesijske pogodbe... 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Seznam krovnih skladov in podskladov Seznam krovnih skladov in podskladov 1.0 SEZNAM KROVNIH SKLADOV Seznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja... 30. 09. 2019 Furs 30. 09. 2019 30. 09. 2019
Pojasnilo DURS: Plačevanje prispevkov po noveli ZPIZ-2a za zavezance, ki so prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje kot brezposelne osebe 07. 05. 2013 Durs 07. 05. 2013 07. 05. 2013
Vprašanje in odgovor FURS: Poročevalske finančne institucije 31. 03. 2015 Furs 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Prikazov na stran:
Komentar