Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Podrobnejši opisi FURS: Zavarovanje carinskega dolga Zavarovanje plačila carinskih in trošarinskih obveznosti Zavarovanje carinskega dolga 1.0 Pravna podlaga Področje zavarovanja carinskega dolga ureja carinska zakonodaja, in sicer: členi od 89 do 100 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 3: Kdo je upravičen do olajšave? Vprašanje 3: Kdo je upravičen do olajšave? Odgovor: Do olajšave za investiranje v osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu ali v okviru agrarne skupnosti, so upravičeni vsi zavezanci, ki dosegajo dohodek... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 9: Na čigavo ime mora biti izdan račun, s katerim dokazujem vlaganje v osnovna sredstva? Vprašanje 9: Na čigavo ime mora biti izdan račun, s katerim dokazujem vlaganje v osnovna sredstva? Odgovor: Račun mora biti izdan na ime enega izmed članov kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, znotraj katere zavezanci uveljavljajo olajšavo... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 13: Ali lahko uveljavljam olajšavo, če je bil moj nakup že kakorkoli subvencioniran? Vprašanje 13: Ali lahko uveljavljam olajšavo, če je bil moj nakup že kakorkoli subvencioniran? Odgovor: Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS ali proračuna EU... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 17: Kdaj bom izvedel, kako je moja vloga rešena? Vprašanje 17: Kdaj bom izvedel, kako je moja vloga rešena? Odgovor: V kolikor boste obrazec vloge vložili do 5. februarja tekočega leta (npr. 2019), bo o olajšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za preteklo leto (npr. 2018), ki vam ga bo Finančna uprava... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 4: Katere kulture se lahko pridelujejo v okviru posebnih kultur? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 4: Katere kulture se lahko pridelujejo v okviru posebnih kultur? Odgovor: Za posebne kulture se štejejo zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, jagode na njivah, semena in sadike poljščin, ki se pridelujejo na tleh na prostem ali v tunelih ter reja... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 5: Ali se intenzivna pridelava špargljev in artičok šteje za posebne kulture? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 5: Ali se intenzivna pridelava špargljev in artičok šteje za posebne kulture? Odgovor: Intenzivna pridelava špargljev in artičok na njivah se šteje za posebno kulturo, ki se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 10: Ali se čebelarstvo šteje v okvir OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 10: Ali se čebelarstvo šteje v okvir OKGD? Odgovor: Čebelarji, ki imajo v lastni ali uporabi čebelje panje, ki so evidentirani v registru čebelnjakov, lahko v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) pridelujejo in prodajajo med, čebelji... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 14: Kdaj se gojenje čebule, česna in fižola lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 14: Kdaj se gojenje čebule, česna in fižola lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Gojenje čebule, česna in fižola se lahko šteje za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (OKGD), če se pridelava izvaja na prostem (ne v rastlinjaku) v okviru... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 17: Ali se lahko med, ki ga pridela kmečko gospodinjstvo v okviru OKGD, prodaja v planinski koči? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 17: Ali se lahko med, ki ga pridela kmečko gospodinjstvo v okviru OKGD, prodaja v planinski koči? Odgovor: Med, ki ga pridela kmečko gospodinjstvo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), se lahko prodaja v planinski koči, če... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 20: Ali se prodaja kravjega mleka lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 20: Ali se prodaja kravjega mleka lahko opravlja v okviru OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 25: Na kakšen način se lahko prideluje in prodaja mlad in pozni krompir? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 25: Na kakšen način se lahko prideluje in prodaja mlad in pozni krompir? Odgovor: Krompir je ne glede na vrsto (mlad ali pozni) poljščina, ki se lahko prideluje v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 39: Ali se prodaja grozdnih pešk lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 39: Ali se prodaja grozdnih pešk lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Prodaja grozdnih pešk, ki ostanejo po stiskanju lastnega grozdja, se za davčne namene lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 42: Ali se pridelava orehov lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 42: Ali se pridelava orehov lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Pridelava lupinastega sadja (npr. orehov) se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če zavezanec orehe prideluje na zemljiščih, ki so v zemljiškem... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 48: Kako se članom agrarnih skupnosti pripisujejo subvencije, prejete za račun članov agrarnih skupnosti? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 48: Kako se članom agrarnih skupnosti pripisujejo subvencije, prejete za račun članov agrarnih skupnosti? Odgovor: V davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) se zavezancem za dohodnino od dohodka iz OKGD pripiše... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 53: Ali se denarno nadomestilo za služnost in odškodnina za predčasno sečnjo štejeta za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 53: Ali se denarno nadomestilo za služnost in odškodnina za predčasno sečnjo štejeta za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti? Odgovor: Nadomestilo za služnost in odškodnina za predčasno sečnjo se ne moreta šteti za dohodek iz osnovne... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 11: Ali lahko v letu 2018 uveljavljam olajšavo za vlaganja v letu 2017 oziroma pred letom 2017 v primeru, da gre za investiranje na podlagi finančnega najema (lizinga) oz. kredita, v letu 2018 pa še vedno plačujem obroke lizinga oz. anuitete kredita? Vprašanje 11: Ali lahko v letu 2018 uveljavljam olajšavo za vlaganja v letu 2017 oziroma pred letom 2017 v primeru, da gre za investiranje na podlagi finančnega najema (lizinga) oz. kredita, v letu 2018 pa še vedno plačujem obroke lizinga oz. anuitete kredita? Odgovor... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 12: Zakaj je potrebno vložiti vlogo? Vprašanje 12: Zakaj je potrebno vložiti vlogo? Odgovor: Vlogo je potrebno vložiti zato, da bo olajšavo mogoče upoštevati pri odmeri dohodnine za davčno leto v katerem so bila opravljena vlaganja. Olajšavo se namreč upošteva na zahtevo zavezanca. Da bo olajšava... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 16: Kakšen je način priznavanja olajšave? Vprašanje 16: Kakšen je način priznavanja olajšave? Odgovor: Olajšava se priznava v višini 40 % investiranja, vendar največ do višine davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu, glede... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 18: Ali si lahko s testnim izračunom dohodnine, objavljenim na spletni strani FURS, pomagamo tudi tisti, ki bomo uveljavljali olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost? Vprašanje 18: Ali si lahko s testnim izračunom dohodnine, objavljenim na spletni strani FURS, pomagamo tudi tisti, ki bomo uveljavljali olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost? Odgovor: Da, s testnim izračunom dohodnine, ki je... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Alkohol in alkoholne pijače Alkohol in alkoholne pijače 1.0 OPREDELITEV ALKOHOLA IN ALKOHOLNIH PIJAČ TER ZNESKI TROŠARIN Med alkohol in alkoholne pijače se uvrščajo: pivo, vino, druge fermentirane pijače, vmesne pijače in etilni alkohol, ki so podrobneje opredeljeni od 66. do 70. člena Zakona... 31. 03. 2019 Furs 31. 03. 2019 31. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA GOZDARSKA DEJAVNOST - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA GOZDARSKA DEJAVNOST... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 18: Katere dejavnosti se uvrščajo v osnovno gozdarsko dejavnost, ki je obdavčena na podlagi KD gozdnih zemljišč? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 18: Katere dejavnosti se uvrščajo v osnovno gozdarsko dejavnost, ki je obdavčena na podlagi KD gozdnih zemljišč? Odgovor: V osnovno gozdarsko dejavnost se šteje gojenje in varstvo gozda ter pridobivanje gozdnih sortimentov (hlodovina, jamski les, drogove... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 19: Ali se prodaja kokošjih jajc lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 19: Ali se prodaja kokošjih jajc lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Prireja jajca lastnih kokoši, vzrejenih na pretežno lastni krmi (več kot 50 %) se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), katerih dohodki so... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 26: Kdaj se prodaja lesnih sekancev lahko opravlja v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 26: Kdaj se prodaja lesnih sekancev lahko opravlja v okviru OKGD? Odgovor: Lesni sekanci se lahko pridelujejo in prodajajo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če se pridobijo z drobljenjem lesa s sekalnikom oziroma drobilnikom... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 32: Kdaj se reja živali lahko šteje za OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 32: Kdaj se reja živali lahko šteje za OKGD? Odgovor: Reja živali se lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če rejec zagotovi kmetijska zemljišča, na katerih pridela pretežni del krme za lastne živali. Za rejo lastnih... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 34: Za katera kmetijska in gozdna zemljišča se lahko uveljavlja oprostitev plačila dohodnine od katastrskeg dohodka? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 34: Za katera kmetijska in gozdna zemljišča se lahko uveljavlja oprostitev plačila dohodnine od katastrskeg dohodka? Odgovor: Oprostitev plačila dohodnine od katastrskega dohodka se lahko z vlogo uveljavlja za kmetijska in gozdna zemljišča:ki jih je na podlagi... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 43: Ali se bale sena lahko prodajajo v okviru OKGD? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 43: Ali se bale sena lahko prodajajo v okviru OKGD? Odgovor: Zavezanec, ki prideluje bale sena iz lastnega pridelka, navedeno lahko opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), če ima zemljišča pravilno evidentirana v zemljiškem... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 47: Kako se članom agrarnih skupnosti pripisuje katastrski dohodek zemljišč, s katerimi razpolaga agrarna skupnost? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 47: Kako se članom agrarnih skupnosti pripisuje katastrski dohodek zemljišč, s katerimi razpolaga agrarna skupnost? Odgovor: Članom agrarne skupnosti, ki so zavezanci za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), davčni... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2019 Vprašanje 52: Kakšna je davčna obravnava dohodkov iz naslova nabiranja oziroma gojenja regrata? - Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Vprašanje 52: Kakšna je davčna obravnava dohodkov iz naslova nabiranja oziroma gojenja regrata? Odgovor: Nabiranje in prodajo prosto rastočega regrata, pa čeprav na lastnem zemljišču, ni mogoče šteti kot del osnovne kmetijske dejavnosti, niti taka dejavnost v skladu... 30. 04. 2019 Furs 30. 04. 2019 30. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 1: Kako lahko uveljavljam olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost? Odgovor: Olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Sistem potrdil o ulovu za ribiške proizvode Nadzor nad ribiškimi proizvodi Sistem potrdil o ulovu za ribiške proizvode 1.0 UVOD Za uvoz, izvoz in ponovni izvoz ribiških proizvodov v EU, ulovljenih po 1. 1. 2010, je treba v skladu z uredbo št. 1005/2008 predložiti potrdilo o ulovu. Njegov namen je izboljšati... 31. 08. 2016 Furs 31. 08. 2016 31. 08. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 1: Kako lahko uveljavljam olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost? Vprašanje 1: Kako lahko uveljavljam olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost? Odgovor: Olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko uveljavljate z obrazcem Vloga za uveljavljanje olajšave za... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 2: Kaj je osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost? Vprašanje 2: Kaj je osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost? Odgovor: Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 se za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost šteje pridelava, ki je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, ustrezno... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Vprašanje 15: Za katera vlaganja olajšave ni možno uveljavljati? Vprašanje 15: Za katera vlaganja olajšave ni možno uveljavljati? Odgovor: Olajšave ni možno uveljavljati za.nakup zemljišč,nakup ali gradnjo stavb (za stavbi se štejeta tudi silos in kozolec),nakup motornih vozil (razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske... 31. 01. 2018 Furs 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Postopek preverjanja veljavnosti elektronskega dokumenta 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Davek na dodano vrednost Spremembe zakonodaje na področju DDV 1.0 POJASNILA O NOVELI ZDDV-1L – UPORABA POSEBNE NIŽJE STOPNJE DDV V skladu z novelo zakona ZDDV-L, objavljeno v Uradnem listu RS št. 72/19, se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5... 20. 12. 2019 Furs 20. 12. 2019 20. 12. 2019
Pojasnilo DURS: Uvoz blaga, ki mu sledi dobava ali prenos blaga znotraj unije (carinski postopek 42) 30. 12. 2010 Durs 30. 12. 2010 30. 12. 2010
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 5: Ali razumemo prav, da poročamo vse obresti in dividende, ki jih je stranka prejela v zvezi z vrednostnimi papirji na trgovalnem računu, ne glede na to, ali je banka te obresti izplačala stranki preko poravnalnega računa na račun stranke, ali pa je stranka prejela te obresti direktno od izdajatelja vrednostnega papirja (npr. Krke, Petrola) na njen transakcijski račun. V tem drugem primeru banka ni plačnik davka, razpolaga pa z vsemi podatki o tem, koliko dividend ali obresti je stranka prejela v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih ima na trgovalnem računu. (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 5: Ali razumemo prav, da poročamo vse obresti in dividende, ki jih je stranka prejela v zvezi z vrednostnimi papirji na trgovalnem računu, ne glede na to, ali je banka te obresti izplačala stranki preko poravnalnega računa na račun stranke, ali pa je stranka... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 8: Pregled obstoječih računov posameznikov nižjih vrednosti mora biti zaključen do 31. 12. 2017. Razumemo, da se teh strank pri poročanju za leto 2016 praviloma ne vključi v poročilo, razen če bi se katera od obstoječih strank opredelila že v letu 2016, potem jo vključimo v poročilo za leto 2016. V primeru, da se obstoječa stranka z računi nižjih vrednosti ne opredeli do 31.12.2017, jo je potrebno poročati v letu 2018 za leto 2017. Prosimo za potrditev. (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 8: Pregled obstoječih računov posameznikov nižjih vrednosti mora biti zaključen do 31. 12. 2017. Razumemo, da se teh strank pri poročanju za leto 2016 praviloma ne vključi v poročilo, razen če bi se katera od obstoječih strank opredelila že v letu 2016, potem... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 12: Kaj iz šifranta glede Vrste naslova (LegalAdressType) naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 12: Kaj iz šifranta glede Vrste naslova (LegalAdressType) naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)? (18. 1. 2017) Vrsta naslova (LegalAddressType)Vpiše se ena izmed vrednosti: o »OECD301« - bivalno ali poslovno... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Blago, uvoženo za preglede, analize ali preizkuse 21. 06. 2019 Furs 21. 06. 2019 21. 06. 2019
Pojasnilo FURS: Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili S tem obvestilom vas želimo opozoriti na napake pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov, ki lahko privedejo do obračuna zamudnih... 18. 10. 2019 Furs 18. 10. 2019 18. 10. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 1: Ali bodo morale finančne institucije zbirati podatke o finančnih računih za vse nerezidente ali samo za rezidente tistih držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o izmenjavi podatkov? (14. 12. 2015) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 1: Ali bodo morale finančne institucije zbirati podatke o finančnih računih za vse nerezidente ali samo za rezidente tistih držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o izmenjavi podatkov? (14. 12. 2015) V 255.b/1 ZDavP-2 je določeno: »Poročevalske... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 9: Ali prav razumemo, da je v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS »Kraj rojstva« opcijsko polje? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 9: Ali prav razumemo, da je v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS »Kraj rojstva« opcijsko polje? (18. 1. 2017) Da. V okviru sklopa BirthInfo je Mesto (City... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 19: V primeru, da je posameznik tudi rezident RS, ali se pri kodi države rezidentstva izpolni tudi element za RS? (18. 1. 2017) Vprašanje 19: V primeru, da je posameznik tudi rezident RS, ali se pri kodi države rezidentstva izpolni tudi element za RS? (18. 1. 2017) Da. V primeru, če je posameznik davčni rezident v več sodelujočih jurisdikcijah in je ena od teh jurisdikcij tudi Slovenija, se pri... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Pojasnilo FURS: Uvoz izdelkov s poreklom iz EU, ki se vrnejo nazaj v EU iz Kanade Uvoz izdelkov s poreklom iz EU, ki se vrnejo nazaj v EU iz Kanade Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU je bil objavljen v Uradnem listu EU L 11, z dne 14. 1. 2017. Protokol o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 10: V skladu s CRS se kot vrsta imetnika računa vpiše ena izmed vrednosti: (1) CRS101 – pasivni NFS z eno ali več obvladujočimi osebami, o katerih se poroča; (2) CRS102 – oseba, o kateri se poroča; (3) CRS103 – pasivni NFS, ki je oseba o kateri se poroča. V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je določeno, da se Pasivni NFS z eno ali več obvladujočimi osebami poročajo v prvem Poročilu o računu z vrednostjo CRS103 brez podatkov o obvladujočih osebah, v drugem Poročilu o računu pa se podatki o pasivnem NFS poroča z vrednostjo CRS101, skupaj s podatki o vseh obvladujočih osebah, ki so osebe, o katerih se poroča. Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni prvo poročilo in kaj drugo poročilo? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 10: V skladu s CRS se kot vrsta imetnika računa vpiše ena izmed vrednosti: (1) CRS101 – pasivni NFS z eno ali več obvladujočimi osebami, o katerih se poroča; (2) CRS102 – oseba, o kateri se poroča; (3) CRS103 – pasivni NFS, ki je oseba o kateri se poroča... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 13: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre v vseh primerih za obresti (CRS502), vrednosti seštevajo? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 13: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 14: Stranka ima sklenjeno življenjsko zavarovanje (račun nižje vrednosti) z možnostjo odkupa. Začetek zavarovanja te police je 1. 10. 2005. Stranka v letu 2016 zahteva odkup te police in se njeno zavarovanje zaključi s 1. 3. 2016. Do 30. 6. 2017 se poročajo samo nove stranke za leto 2016, obstoječe stranke pred tem datumom smo dolžni poročati do 30. 6. 2018. Ali navedeno drži? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 14: Stranka ima sklenjeno življenjsko zavarovanje (račun nižje vrednosti) z možnostjo odkupa. Začetek zavarovanja te police je 1. 10. 2005. Stranka v letu 2016 zahteva odkup te police in se njeno zavarovanje zaključi s 1. 3. 2016. Do 30. 6. 2017 se poročajo... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Prikazov na stran:
Komentar