Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 15: Ali lahko finančna institucija v dvomu poroča več davčnih rezidentstev, če se stranka ne zna opredeliti oz. če ima stranka več različnih dokazil? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 15: Ali lahko finančna institucija v dvomu poroča več davčnih rezidentstev, če se stranka ne zna opredeliti oz. če ima stranka več različnih dokazil? (18. 1. 2017) Da. Iz samopotrdila mora biti razvidna država rezidentstva imetnika računa za davčne namene... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 16: Kdo poroča podatke o finančnih računih za podružnico na Hrvaškem (za FATCA in CRS) - ali podružnica sama hrvaški davčni upravi ali slovenska zavarovalnica slovenski davčni upravi? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 16: Kdo poroča podatke o finančnih računih za podružnico na Hrvaškem (za FATCA in CRS) - ali podružnica sama hrvaški davčni upravi ali slovenska zavarovalnica slovenski davčni upravi? (18. 1. 2017) Podrobnejši opis primera:Zavarovalnica ima podružnico... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 18: Ali je treba v primeru, če je stranka rezident ZDA in tujine, v FATCA poročilu poročati le ZDA rezidentstvo (ob upoštevanju mejnega zneska za poročanje), v CRS poročilu pa obe rezidentstvi (brez mejnih zneskov)? (18. 1. 2017) Vprašanje 18: Ali je treba v primeru, če je stranka rezident ZDA in tujine, v FATCA poročilu poročati le ZDA rezidentstvo (ob upoštevanju mejnega zneska za poročanje), v CRS poročilu pa obe rezidentstvi (brez mejnih zneskov)? (18. 1. 2017) Da. V primeru, če je stranka... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 2: Kako poročati, če imetnik navede rezidentstvo v dveh ali več državah (zneskovno) ali pa spremeni davčno rezidentstvo med davčnim letom? (14. 12. 2015) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 2: Kako poročati, če imetnik navede rezidentstvo v dveh ali več državah (zneskovno) ali pa spremeni davčno rezidentstvo med davčnim letom? (14. 12. 2015) V primeru dvojnega ali hkratnega rezidentstva več držav imetnika računa in tudi v primeru spremembe... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 4: Zanima nas, ali so računi pokojnih strank predmet poročanja po CRS? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 4: Zanima nas, ali so računi pokojnih strank predmet poročanja po CRS? (18. 1. 2017) V skladu z Direktivo 2014/107/EU, Oddelkom VIII, točko 17 d med izključene račune sodi tudi račun, ki ga ima samo zapuščina, če dokumentacija za tak račun vključuje kopijo... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 6: Kam glede na določbe CRS in FATCA uvrstimo osnovno šolo? Po FATCI bi jo uvrstili v kategorijo oproščenih opravičenih lastnikov, po CRS pa med Aktivne NFS - Državni subjekt ali Centralna banka. Ali to drži? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 6: Kam glede na določbe CRS in FATCA uvrstimo osnovno šolo? Po FATCI bi jo uvrstili v kategorijo oproščenih opravičenih lastnikov, po CRS pa med Aktivne NFS - Državni subjekt ali Centralna banka. Ali to drži? (18. 1. 2017) Načeloma se strinjamo s to... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 7: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre v vseh primerih za obresti (CRS502), vrednosti seštevajo? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 7: Poslovni subjekt ima naslednje produkte: redni TRR, varčevalni račun in depozite, pri katerih so vrsta plačila obresti (CRS502). Ali poročilo o tem poslovnem subjektu v delu, ki se nanaša na Poročilo o računu, vsebuje 3 zapise, ali se glede na to, da gre... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 20: Če ima posameznik slovensko davčno številko, ali se v primeru identifikacijske številke zavezanca za davek poroča tudi slovenska davčna številka? (18. 1. 2017) Vprašanje 20: Če ima posameznik slovensko davčno številko, ali se v primeru identifikacijske številke zavezanca za davek poroča tudi slovenska davčna številka? (18. 1. 2017) V primeru, da gre za tujega rezidenta, ki je zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti v Sloveniji... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Implementacija OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in direktive sveta 2014/107/EU »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 1: Ali bodo morale finančne institucije zbirati podatke o finančnih računih za vse nerezidente ali samo za... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 11: V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je v elementu Vrsta naziva (Name Type) navedenih več vrednosti. Kaj iz šifranta naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)? (18. 1. 2017) - »Poročanje o finančnih računih« Vprašanje 11: V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je v elementu Vrsta naziva (Name Type) navedenih več vrednosti. Kaj iz šifranta naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje o finančnih računih Vprašanje 17: Ali so dolžni zavezanci za sporočanje podatkov hrambo dokazil in drugih dokumentov (o nerezidentih) sami izvajati ali lahko hrambo poverijo pooblaščenemu izvajalcu trženja (ker je banka pooblaščeni izvajalec trženja, gre v veliko primerih za iste/skupne stranke)? (18. 1. 2017) Vprašanje 17: Ali so dolžni zavezanci za sporočanje podatkov hrambo dokazil in drugih dokumentov (o nerezidentih) sami izvajati ali lahko hrambo poverijo pooblaščenemu izvajalcu trženja (ker je banka pooblaščeni izvajalec trženja, gre v veliko primerih za iste/skupne... 31. 01. 2017 Furs 31. 01. 2017 31. 01. 2017
Pojasnilo FURS: Začasni uvoz avtomobila Začasni uvoz avtomobila Ali lahko slovenski državljan v Sloveniji vozi avtomobil registriran v tretjih državah?Iz vidika carinske zakonodaje se šteje avtomobil, registriran v tretji državi, za blago z neunijskim carinskim statusom.V primeru vnosa oziroma začasnega... 06. 12. 2019 Furs 06. 12. 2019 06. 12. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin Nepremičnine in davki Brošura o obdavčitvi nepremičnin 1.0 PRODAJA NEPREMIČNINE Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Pojasnilo FURS: Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi Osebna lastnina, ki jo z dedovanjem pridobijo fizične osebe z običajnim prebivališčem na carinskem območju EU, se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev. Osebna lastnina... 06. 12. 2019 Furs 06. 12. 2019 06. 12. 2019
Pojasnilo FURS: Rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2019 je prestavljen na 31. 5. 2020 Rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2019 je prestavljen na 31. 5. 2020 Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljevanju ZIUJP), ki je začel veljati 28. 3... 31. 03. 2020 Furs 31. 03. 2020 31. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 2: Priznavanje študentske olajšave pri izračunu akontacije dohodnine Vprašanje 2: Priznavanje študentske olajšave pri izračunu akontacije dohodnine Posebna osebna olajšava se, pod pogoji iz tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, prizna rezidentu, ki se izobražuje, in ima status dijaka ali študenta tudi, če se... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 11: Uveljavljanje dejanskih stroškov nočitev Vprašanje 11: Uveljavljanje dejanskih stroškov nočitev Stroški nočitev se zavezancu priznajo pod pogoji in do višin, določenih v 6. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba, kar pomeni do višine dejansko... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 14: Uveljavljanje povračil stroškov prevoza in nočitve od dohodka doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka Vprašanje 14: Uveljavljanje povračil stroškov prevoza in nočitve od dohodka doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka Davčnemu zavezancu, ki vloži napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja na podlagi samoprijave... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 5: Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov Vprašanje 5: Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov Dohodki, ki jih fizična oseba – poslovodja doseže na podlagi pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Enako velja za dohodke prokurista, dosežene za vodenje družbe, na podlagi... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 6: Nudenje storitev prevoza med fizičnimi osebami in oglaševanje teh storitev Vprašanje 6: Nudenje storitev prevoza med fizičnimi osebami in oglaševanje teh storitev Ponudbo storitev prevoza med fizičnimi osebami je treba obravnavati z dveh vidikov, in sicer: z vidika Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 in Zakona... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 8: Dohodki arbitrov, ki so hkrati zaposleni v odvetniški družbi Vprašanje 8: Dohodki arbitrov, ki so hkrati zaposleni v odvetniški družbi Dohodek arbitra, ki ga ta prejme od strank, s katerimi je v pogodbenem razmerju, je treba z vidika davčne obravnave šteti za dohodek arbitra, in sicer ne glede na to, ali je arbiter odvetnik... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov 1.0 SPLOŠNO Oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, dovoljenje za oproščenega uporabnika in obrat oproščenega uporabnika so opredeljeni v Zakonu o trošarinah (2. člen, 47. do 49. člen) in Pravilniku o izvajanju Zakona... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 4: Plačilo za delo družbeniku Vprašanje 4: Plačilo za delo družbeniku Dohodki edinega lastnika – družbenika, ki jih prejme od svoje družbe za opravljanje funkcije poslovodenja, se obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 7: Oglaševanje preko interneta Vprašanje 7: Oglaševanje preko interneta Dohodek, ki ga fizična oseba prejema iz naslova prikazovanja spletnih oglasov (npr. Google AdSense oglaševalne mreže), se šteje za dohodek, ki je obdavčen po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2, in sicer: kot dohodek iz drugega... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 10: Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza Vprašanje 10: Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza Stroški prevoza na delo in z dela se zavezancu priznajo pod pogoji in do višine po 3. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba, in sicer: povračilo... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 3: Izplačilo članom agrarne skupnosti za opravljene ure dela Vprašanje 3: Izplačilo članom agrarne skupnosti za opravljene ure dela Če je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki ima za tovrstna dela oziroma storitve registrirano dejavnost (tj. fizična oseba je za opravljanje tovrstne dejavnosti registrirana oziroma... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 12: Povračila stroškov, ki jih delodajalec plača neposredno ponudniku storitev Vprašanje 12: Povračila stroškov, ki jih delodajalec plača neposredno ponudniku storitev Če delodajalec osebi, ki zanj opravlja delo oz. storitev iz drugega pogodbenega razmerja, za kritje stroškov prevoza ali nočitve omogoči plačilo teh stroškov s službeno kartico... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja 1.0 OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 9: Brutenje povračil stroškov osebam, ki opravljajo delo po civilni pogodbi Vprašanje 9: Brutenje povračil stroškov osebam, ki opravljajo delo po civilni pogodbi Pri izplačevanju povračil stroškov (prevoz, prenočevanje ipd.), ki jih delodajalec izplača delojemalcu (osebi, ki zanj opravlja delo ali storitev na podlagi civilne pogodbe), ne gre... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 13: Povračilo stroškov pri opravljanju kratkotrajnega dela Vprašanje 13: Povračilo stroškov pri opravljanju kratkotrajnega dela Povračila stroškov, ki jih delodajalec izplača osebi, ki pri njem opravlja kratkotrajno delo po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1, se davčno obravnavajo kot dohodek iz... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja Vprašanje 1: Dohodek predsednika sindikata, ki je registriran kot novinar Vprašanje 1: Dohodek predsednika sindikata, ki je registriran kot novinar Dohodek novinarja, prejet za opravljanje predsedniške funkcije v sindikatu, se v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2, obravnava kot dohodek na podlagi drugega pogodbenega razmerja... 28. 02. 2019 Furs 28. 02. 2019 28. 02. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Podrobnejši opis REK obrazcev in postopka oddaje Obračuni davčnega odtegljaja - REK obrazci Podrobnejši opis REK obrazcev in postopka oddaje 1.0 PREDLAGANJE REK OBRAZCEV Po določbi 57. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega... 17. 02. 2020 Furs 17. 02. 2020 17. 02. 2020
Pojasnilo FURS: Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2R Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2R V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2019, z dne 5.11.2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R), ki začne veljati naslednji dan po... 29. 11. 2019 Furs 29. 11. 2019 29. 11. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Pooblaščeni prejemnik Pooblaščeni prejemnik 1.0 SPLOŠNO Pooblaščeni prejemnik je opredeljen v Zakonu o trošarinah ( 2., 50. do 52. člen) in Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (22., 23. in 31. člen). Pooblaščeni prejemnik je trošarinski zavezanec, ki ima dovoljenje davčnega organa... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Pojasnilo FURS: Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu Glede uveljavljanja pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga, ko plačnik davka ne razpolaga z blagom kot lastnik, v nadaljevanju pojasnjujemo: Na podlagi e) točke prvega odstavka 63. člena Zakona o davku na dodano vrednost... 21. 04. 2020 Furs 21. 04. 2020 21. 04. 2020
Pojasnilo FURS: Ali oglašujete preko Airbnb ali Bookinga? V tem primeru ste zavezanec za DDV Ali oglašujete preko Airbnb ali Bookinga? V tem primeru ste zavezanec za DDV Če se še niste identificirali za DDV, to storite čim prej. Poostrene nadzore bomo izvajali v začetku leta 2020. Do takrat pa lahko identifikacijo za DDV ter oddajo mesečnih obračunov DDV za... 09. 12. 2019 Furs 09. 12. 2019 09. 12. 2019
Pojasnilo ZZZS: Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19) Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19) 1. Odsotnost z dela ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV 1.1. Nadomestilo v breme ZZZS od prvega dne začasne nezmožnosti za delo (56. člen ZIUZEOP) zaradi BOLEZNI ALI POŠKODBE Na podlagi Zakona... 11. 04. 2020 11. 04. 2020 11. 04. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Notranji trg Vprašanje 3: Veljavnost dolgoročne izjave dobavitelja – dobavitelj A sestavi kupcu B dolgoročno izjavo dobavitelja. V času, ko dolgoročna izjava dobavitelja še vedno velja, dobavitelj A preneha dobavljati kupcu B izdelke, ki so navedeni v tej dolgoročni izjavi dobavitelja. Ali je treba kupcu B pisno sporočiti, da dolgoročna izjava dobavitelja ni več veljavna, in ali je treba navesti tudi razloge, zakaj dolgoročna izjava dobavitelja ni več veljavna? Vprašanje 3: Veljavnost dolgoročne izjave dobavitelja – dobavitelj A sestavi kupcu B dolgoročno izjavo dobavitelja. V času, ko dolgoročna izjava dobavitelja še vedno velja, dobavitelj A preneha dobavljati kupcu B izdelke, ki so navedeni v tej dolgoročni izjavi... 30. 06. 2019 Furs 30. 06. 2019 30. 06. 2019
Pojasnilo FURS: Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku V splošnem velja, da se za blago, ki se začasno izvaža na popravilo, uporabi postopek pasivnega oplemenitenja. Pred pošiljanjem pokvarjenega blaga v tretjo državo je potrebno zaprositi za dovoljenje carinskega organa... 06. 12. 2019 Furs 06. 12. 2019 06. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Notranji trg Notranji trg Vprašanje 1: Navajanje držav v izjavi dobavitelja – ali je izjava dobavitelja veljavna, če se za Srbijo uporabi oznaka XS in za Kosovo oznaka XK (… blago izpolnjuje pravila o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino s/z XS, XK)? OdgovorPri sestavljanju... 30. 06. 2019 Furs 30. 06. 2019 30. 06. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Notranji trg Vprašanje 1: Navajanje držav v izjavi dobavitelja – ali je izjava dobavitelja veljavna, če se za Srbijo uporabi oznaka XS in za Kosovo oznaka XK (… blago izpolnjuje pravila o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino s/z XS, XK)? Vprašanje 1: Navajanje držav v izjavi dobavitelja – ali je izjava dobavitelja veljavna, če se za Srbijo uporabi oznaka XS in za Kosovo oznaka XK (… blago izpolnjuje pravila o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino s/z XS, XK)? OdgovorPri sestavljanju izjav... 30. 06. 2019 Furs 30. 06. 2019 30. 06. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Notranji trg Vprašanje 4: Dolgoročna izjava dobavitelja je bila sestavljena za obdobje veljavnosti dveh let. Kaj storiti, če pride v času veljavnosti dolgoročne izjave dobavitelja do sprememb – začne se uporabljati nov sporazum, zato država, s katero se je začel uporabljati sporazum, ni navedena v dolgoročni izjavi dobavitelja; kupec je kasneje začel kupovati dodatne izdelke, ki niso navedeni v dolgoročni izjavi dobavitelja? Vprašanje 4: Dolgoročna izjava dobavitelja je bila sestavljena za obdobje veljavnosti dveh let. Kaj storiti, če pride v času veljavnosti dolgoročne izjave dobavitelja do sprememb – začne se uporabljati nov sporazum, zato država, s katero se je začel uporabljati sporazum... 30. 06. 2019 Furs 30. 06. 2019 30. 06. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Del plače za poslovno uspešnost DOHODNINA Del plače za poslovno uspešnost 1. SPLOŠNO Po Zakonu o delovnih razmerjih - ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku se lahko uporablja tudi izraz trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno) opredeljeno kot sestavni del plače, če... 06. 01. 2020 Furs 06. 01. 2020 06. 01. 2020
Pojasnilo FURS: Uvoz avtomobila iz tretjih držav Uvoz avtomobila iz tretjih držav Pri uvozu novih ali rabljenih osebnih vozil iz tretje države (ni članica EU) je potrebno plačati 10 % carino. Ta je trenutno enotna, ne glede na to, ali se uvaža vozilo z bencinskim ali dizelskim motorjem, in ne glede na prostornino... 06. 12. 2019 Furs 06. 12. 2019 06. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Notranji trg Vprašanje 2: Kdaj se v izjavi dobavitelja označi, ali se je kumulacija uporabila oziroma da se kumulacija ni uporabila? Vprašanje 2: Kdaj se v izjavi dobavitelja označi, ali se je kumulacija uporabila oziroma da se kumulacija ni uporabila? OdgovorInformacije glede uporabe/neuporabe kumulacije je potrebna, če bo blago izvoženo v eno izmed držav, za katero se uporablja panevro-mediteranska... 30. 06. 2019 Furs 30. 06. 2019 30. 06. 2019
Pojasnilo DURS: Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva Zavezanec sprašuje, ali se z davčnega vidika pri vlaganjih v tuja opredmetena osnovna sredstva za najvišjo dovoljeno amortizacijsko stopnjo lahko uporablja stopnja iz skupine za druga vlaganja. To vprašanje se... 15. 02. 2010 Durs 15. 02. 2010 15. 02. 2010
Podrobnejši opisi FURS: Zakon o igrah na srečo v 80.a členu določa: Vrste in verzije NIS povezljivih v informacijski sistem nadzornega organa Zakon o igrah na srečo v 80.a členu določa: »Koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorni informacijski sistem igralnih naprav (v nadaljnjem besedilu: on line nadzor), ki je povezan... 16. 08. 2019 Furs 16. 08. 2019 16. 08. 2019
Pojasnilo FURS: Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? Objavljamo preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19... 05. 05. 2020 Furs 05. 05. 2020 05. 05. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Odlog in obročno odplačevanje davka (poslovni subjekti) Odlog in obročno plačilo davka za poslovne subjekte 1.0 UGODNEJŠI NAČINI ODPLAČEVANJA DAVKOV ZA POSLOVNE SUBJEKTE Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, ima naslednje možnosti: Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje... 30. 11. 2018 Furs 30. 11. 2018 30. 11. 2018
Podrobnejši opisi FURS: Pooblaščeni uvoznik Pooblaščeni uvoznik 1.0 SPLOŠNO Pooblaščeni prejemnik je opredeljen v Zakonu v trošarinah (2., 54. do 56. člen) ter v Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (25., 26., in 32. člen). Pooblaščeni uvoznik je oseba, ki ji davčni organ izda dovoljenje za pooblaščenega... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Prikazov na stran:
Komentar